Datablog

Watermerken Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek biedt met de dataset Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (WILC) toegang tot ruim 16.000 watermerken uit boeken die gedrukt zijn tussen 1450 en 1501 (zgn. incunabelen) in de Lage Landen, het huidige Nederland en België.

/ Geen comments

Watermerken Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek biedt met de dataset Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (WILC) toegang tot ruim 16.000 watermerken uit boeken die gedrukt zijn tussen 1450 en 1501 (zgn. incunabelen) in de Lage Landen, het huidige Nederland en België.

/ Geen comments

Handschriften Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek biedt met de datasets  Middeleeuwse Verluchte Handschriften (MVH) toegang tot  ruim 11.000 handgemaakte afbeeldingen (zgn. verluchtingen) uit  400 middeleeuwse handschriften tot ca. 1550.

/ Geen comments

Handschriften Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek biedt met de datasets  Middeleeuwse Verluchte Handschriften (MVH) toegang tot  ruim 11.000 handgemaakte afbeeldingen (zgn. verluchtingen) uit  400 middeleeuwse handschriften tot ca. 1550.

/ Geen comments

Beeldbank & Bibliotheek RCE

De Rijskdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt al enige tijd data en content aan voor hergebruik. Twee datasets zijn sinds vandaag ook als Open Cultuur Data dataset beschikbaar: de beeldbank en de bibliotheek.

/ 2 Comments

Beeldbank & Bibliotheek RCE

De Rijskdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt al enige tijd data en content aan voor hergebruik. Twee datasets zijn sinds vandaag ook als Open Cultuur Data dataset beschikbaar: de beeldbank en de bibliotheek.

/ 2 Comments

Staten-Generaal Digitaal KB

De Koninklijke Bibliotheek en de Tweede Kamer bieden met de dataset Staten-Generaal Digitaal (SGD) toegang tot alle gedigitaliseerde Handelingen van het zittingsjaar 1814/15 tot 1 januari 1995.

/ Geen comments

Staten-Generaal Digitaal KB

De Koninklijke Bibliotheek en de Tweede Kamer bieden met de dataset Staten-Generaal Digitaal (SGD) toegang tot alle gedigitaliseerde Handelingen van het zittingsjaar 1814/15 tot 1 januari 1995.

/ Geen comments

Boeken KB

De Koninklijke Bibliotheek biedt met de dataset Early Dutch Books Online (EDBO) toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden uit in Nederland gedrukte boeken uit de periode 1781-1800.

/ Geen comments

Boeken KB

De Koninklijke Bibliotheek biedt met de dataset Early Dutch Books Online (EDBO) toegang tot meer dan twee miljoen bladzijden uit in Nederland gedrukte boeken uit de periode 1781-1800.

/ Geen comments

Universiteitsbibliotheek Utrecht

De collectie Kaarten van Holland en Utrecht is een digitale representatie van een collectie gedrukte kaarten van de provincies Holland en Utrecht uit de 16de tot en met de 19de eeuw. De in totaal 111 kaarten van Holland en 12 kaarten van Utrecht zijn in 2006 door een particulier aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek geschonken.

/ Geen comments

Universiteitsbibliotheek Utrecht

De collectie Kaarten van Holland en Utrecht is een digitale representatie van een collectie gedrukte kaarten van de provincies Holland en Utrecht uit de 16de tot en met de 19de eeuw. De in totaal 111 kaarten van Holland en 12 kaarten van Utrecht zijn in 2006 door een particulier aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek geschonken.

/ Geen comments

Collectie Tropenmuseum

De collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Het museum heeft echter als een van haar belangrijkste taken, naast het bewaren, het publiek toegankelijk maken van de collectie.

/ Geen comments

Collectie Tropenmuseum

De collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Het museum heeft echter als een van haar belangrijkste taken, naast het bewaren, het publiek toegankelijk maken van de collectie.

/ Geen comments

Kaarten Nationaal Archief

Bij de goedkeuring van de Polderreglementen door het Provinciebestuur van Zuid-Holland zijn in de periode 1857 – 1974 grenskaarten gemaakt van de polders en waterschappen. Van deze polder­reglements­kaarten werd door de provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden.

/ Geen comments

Kaarten Nationaal Archief

Bij de goedkeuring van de Polderreglementen door het Provinciebestuur van Zuid-Holland zijn in de periode 1857 – 1974 grenskaarten gemaakt van de polders en waterschappen. Van deze polder­reglements­kaarten werd door de provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden.

/ Geen comments

Rotterdamse beelden Nationaal Archief

De open dataset fotopersbureau Anefo van 142000 beelden afkomstig uit het Nationaal Archief zitten 4079 afbeeldingen die rechtstreeks geografisch zijn te koppelen aan Rotterdam. Een extra 305  foto’s zijn via de overige trefwoorden te koppelen aan Rotterdam.

/ Geen comments

Rotterdamse beelden Nationaal Archief

De open dataset fotopersbureau Anefo van 142000 beelden afkomstig uit het Nationaal Archief zitten 4079 afbeeldingen die rechtstreeks geografisch zijn te koppelen aan Rotterdam. Een extra 305  foto’s zijn via de overige trefwoorden te koppelen aan Rotterdam.

/ Geen comments

Rotterdams Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid biedt via Open Cultuur Data drie collecties aan. Twee van deze collecties bevatten tal van historische beelden én geluiden van Rotterdam en omgeving, die speciaal voor de hackthon van 13 oktober zijn samengesteld.

/ 1 Comment

Rotterdams Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid biedt via Open Cultuur Data drie collecties aan. Twee van deze collecties bevatten tal van historische beelden én geluiden van Rotterdam en omgeving, die speciaal voor de hackthon van 13 oktober zijn samengesteld.

/ 1 Comment