API

Op 25 mei 2014 is de Open Cultuur Data API gelanceerd. Deze API biedt een infrastructuur om open cultuurdatasets van Nederlandse culturele instellingen te verzamelen, gezamenlijk doorzoekbaar te maken en hergebruik van deze gecombineerde datacollecties te ondersteunen.

Waarom?

In de afgelopen jaren is gebleken dat de huidige ‘Apps’ met name datasets hergebruiken van bekende instellingen. Open Cultuur Data wil het hergebruik van álle open cultuur datasets stimuleren en ziet ook graag vermenging van collecties, om zo de diversiteit van het Nederlandse cultuuraanbod en dwarsverbanden in verschillende collecties inzichtelijk te maken.

Met de API wordt een infrastructuur geboden die het voor ontwikkelaars erg makkelijk maakt om open cultuurdata van verschillende data-aanbieders op één manier te hergebruiken in nieuwe toepassingen. Hiermee wordt voor hergebruikers een belangrijke drempel weggenomen: ze hoeven niet meer per dataset een specifieke technische oplossing te ontwikkelen, maar kunnen op een universele manier het complete aanbod van open cultuurdata in Nederland benutten (op dit moment naar schatting ruim 14 miljoen items).

Hoe werkt het?

De Open Cultuur Data API is gebaseerd op een Elasticsearch zoekmachine. Deze open source technologie wordt gebruikt om de datasets centraal op te slaan en vervolgens op een universele manier doorzoekbaar te maken. Hiervoor wordt een Extract, transform, load systematiek doorlopen, waarbij de verschillende open cultuur datasets worden ingeladen (de originele data blijft altijd beschikbaar in de API), aangepast (om de universele doorzoekbaarheid te ondersteunen) en uiteindelijk opgeslagen.

Open Cultuur Data doet het inladen van de datasets niet alleen, maar samen met geïnteresseerde ontwikkelaars, als een open source project. Dit heeft verschillende voordelen: kennis over de werking van de API wordt verspreid in een grotere groep. Deze groep helpt niet alleen bij het inladen van het diverse en omvangrijke aanbod aan open cultuurdatasets, maar kan ook suggesties doen voor technische verbeteringen aan de infrastructuur en zelfs eigen verbeteringen of uitbreidingen ontwikkelen.

Bijdragen?

Zoals hierboven aangegeven is het voor iedere ontwikkelaar mogelijk om open cultuurdatasets aan de API toe te voegen. Zo draag je bij aan een zo compleet en actueel mogelijk aanbod van open cultuurdata in Nederland. Als gevolg daarvan profiteert bovendien iedereen die van de API gebruik maakt ook direct van deze toevoegingen.

In de onderstaande handleiding staat beschreven hoe het inladen van datasets, op basis van een ‘cultuurscraper’, in zijn werk gaat (kennis van Python is vereist). Check search.opencultuurdata.nl (gemaakt door Frank Sträter) om te zien wat er op dit moment in de API zit. Wil je onder begeleiding van een expert en samen met andere ontwikkelaars aan de slag met het inladen? Kom dan langs bij een van de Culture Harvests die wij in juni organiseren!

Meer informatie

Find an English version of this text here.