Nationaal Archief – Foto’s

Wikis > Nationaal Archief - Foto's

Harry Pot / Anefo – Vierdaagse te Apeldoorn, wandelaar die uitrust, Nationaal Archief, 2.24.01.05 910-5435, CC-BY

Het Nationaal Archief beheert een fotocollectie van zo’n 14 miljoen exemplaren. Ongeveer 1.1 miljoen zijn hiervan gedigitaliseerd en online beschikbaar. Bij foto’s ligt het auteursrecht vaak ingewikkeld. Toch heeft het Nationaal Archief van een aanzienlijk deel van deze afbeeldingen de rechten waardoor het mogelijk is deze beschikbaar te stellen als open data. Het merendeel van de open data foto’s is beschikbaar onder een CC-BY-SA licentie maar her en der is er ook wat ouder materiaal aanwezig wat beschikbaar is onder Public Domain Het materiaal is te benaderen via de Open Search Api van het Nationaal Archief. Karakteristieken De karakterteristieken van deze dataset zijn als volgt:

Collectiegegevens Waarde
 Collectieonderdeel Foto’s
 Aantal Ca. 417.000
 Percentage Open Data 38% (op een totaal van 1.1 miljoen gedigitaliseerde foto’s)
 Licentie CC-BY 4.0 en Public Domain
 Techniek Open Search Api
 Formaat
  • XML en JPEG 1280 pixels (lange zijde), 72 DPI via de API 
  • JPEG download, met een 300 DPI afdrukkwaliteit voor A4 door bij de individuele afbeelding gebruik te maken van de Download knop ↓ 

Scans en API De foto’s die beschikbaar zijn als open data komen uit een drietal fotoarchieven. De Fotocollectie Eerste Wereldoorlog, de Fotocollectie Van de Poll en en de Fotocollectie Anefo. In een eerder stadium zijn er op Open Cultuur Data datablogs verschenen over de Fotocollectie Anefo en de Fotocollectie Eerste Wereldoorlog  bij de toenmalige vrijgave onder (destijds nog) CC-BY-SA en Public Domain van deze datasets.  Ook is er een datablog over het thematisch gebruik van foto’s over Rotterdam uit de Fotocollectie Anefo. In de drie datablogs wordt wat dieper ingegaan op de achtergrond en ontstaansgechiedenis van de foto’s. Een uitgebreide achtergrond over de Fotocollectie Van de Poll kan worden gevonden in de Beschrijving van het Archief en de Archiefvorming in de archiefinventaris van dit archief. Het totaal van fotoarchieven wat open data materiaal bevat kan worden bekeken in het volgende overzicht:

De scans die met een open data licentie beschikbaar zijn kunnen worden opgeroepen via de URL van de Open Search Api. Het description document van de API geeft aan welke velden doorzocht kunnen worden. Wanneer de foto’s van Willem van de Poll (archiefinventaris 2.24.14.02) als voorbeeld worden genomen ziet de URL er als volgt uit.

De API geeft per keer maximaal 100 records terug (&count=100) en start met het tonen ervan op pagina 1 (&startIndex=1). Wanneer er meer records dan 100 zijn (<opensearch:totalResults>) kan de pagina worden opgeplust tot het laatste resultaat is bereikt. Een record is in het geval van foto’s een bestanddeelnummer. Een record in zeer uitzonderlijke gevallen kan meerdere scans van foto’s in zich herbergen. De metadata in XML biedt een uitgebreide beschrijving van de foto zelf. Maar de API kan ook bevraagd worden op andere zoektermen uit de beschrijvende metadata van de fotobeschrijving. Foto’s van Willem van de Poll (2.24.14.02) met het woord bevrijding in de beschrijving worden dan als volgt opgehaald:

Bron- en licentievermelding Omdat het materiaal grotendeels onder CC-BY valt  is een bron- en  licentievermelding noodzakelijk. De afbeeldingen van de Fotocollectie Eerste Wereldoorlog vallen onder Public Domain een bron- en licentievermelding is dan niet verplicht maar wordt altijd wel op prijs gesteld. Een correcte bron- en licentievermelding bij de fotocollectie bevat dan ook minimaal de volgende elementen:

[beschrijving], foto: [fotograaf], Nationaal Archief / [naam collectie], licentie CC-BY 

Informatie Meer informatie op www.gahetna.nl/opendata via @timmietovenaar of via info@nationaalarchief.nl