Rapport ‘Open Cultuur Data in Noord-Holland’

FrontpageIn oktober hebben de Open State Foundation en Kennisland in opdracht van de provincie Noord-Holland een inventarisatie uitgevoerd binnen de Noord-Hollandse culturele sector. Open Cultuur Data heeft 33 verschillende musea, archieven en historische verenigingen gesproken, van Texel tot aan Hilversum. Het onderzoek had tot doel om te inventariseren om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van open data bij cultuurinstellingen. Daarnaast om de behoefte te peilen naar een Open Cultuur Data Masterclass, speciaal voor Noord-Hollandse erfgoedinstellingen.  Het rapport ‘Noord-Holland heeft koploperpositie open cultuurdata in vizier’ is vanaf nu te downloaden.

Resultaten

Uit de inventarisatie komt naar voren dat 55% van de respondenten bekend was met open (cultuur)data en dat alle 33 erfgoedinstellingen (delen van) hun collectie gedigitaliseerd hebben. Meer dan driekwart van de gesproken instellingen ziet kansen om met open data cultureel ondernemerschap te versterken, met name als het gaat om extra bezoekers en bekendheid van instelling en collectie. Daarnaast profiteren vooral de toeristische, cultuurhistorische en creatieve sector van Noord-Hollands volgens de respondenten van hun collectie als open cultuurdata.

Barrières 

Voor instellingen zijn er echter drie belangrijke barrières om (nog) geen data vrij te geven als open cultuurdata. De economische barriere heeft te maken vele onzeker over de hoeveelheid personeel en geld die ze kunnen investeren in deze ontwikkeling. Er is geen rekening gehouden met het openstellen van data in begrotingen en er is niet veel financiële ruimte. Volgens 16 van de respondenten was er extra subsidie van de provincie nodig voor digitalisering en ontsluiting, er was bijvoorbeeld niet genoeg geld voor ontsluiting of techniek aanwezig. Toch stelt 61% van de ondervraagden dat de instelling bereid zal zijn om geld en/of tijd te investeren in het openen van data, en dat ze ook willen beginnen met hun data vrijgeven.

Daarnaast zijn er technische barrières. Deze liggen meestal bij de verouderde collectieregistratiesystemen van de instellingen; deze zijn er niet op ingericht om data te delen of te exporteren. Ook kennis binnen de instellingen over de mogelijkheden van deze systemen varieert. De meest voorkomende inhoudelijke barrière voor het openstellen van culturele data zijn juridische vraagstukken rondom open data en een gebrek aan kennis. Niet alle data van culturele instellingen mogen opengesteld worden, zeker wanneer het gaat om 20e- en 21e-eeuwse kunst en cultuur. Een Masterclass kan dit oplossen en 76% van de respondenten wil dan ook graag deelnemen aan een Open Cultuur Data Masterclassreeks.

Inschrijven Masterclass Noord-Holland

Om deze reden heeft de Provincie Noord-Holland dan ook Open Cultuur Data gevraagd om vanaf februari 2015 een Open Cultuur Data Masterclass te organiseren voor Noord-Hollandse erfgoedinstellingen. In de Masterclass ontwikkel je, samen met collega-cultuurprofessionals en onder leiding van experts, een strategie voor het vrijgeven van collectiedata en word je begeleid in de implementatie daarvan.

Er zal in de Masterclass ingegaan worden op de auteursrechtelijke aspecten van metadata en content en het toepassen van open content-licenties, als ook de technologische en beleidsaspecten van open data. Samen met collega’s uit de sector werk je vanuit een theoretische basis aan je eigen praktijkcase. De Masterclass bestaat uit zes sessies die zullen plaatsvinden op maandagen in februari tot en met mei. Hier is meer informatie over de Masterclass en inschrijving te vinden.

About Tom Kunzler

Tom Kunzler is projectleider bij de Open State Foundation en werkt aan projecten die samenhangen met politieke transparantie en is ook betrokken bij Open Cultuur Data.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.