Vierdaagsefoto’s KNBLO en Regionaal Archief Nijmegen

Wikis > Vierdaagsefoto's KNBLO en Regionaal Archief Nijmegen

Nijmegen is onlosmakelijk verbonden met de vierdaagse en de vierdaagsefeesten. Het Regionaal Archief Nijmegen is er dan ook trots op dat het de archieven beheert van de organiserende instellingen: de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) en het Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN).

De archieven van de KNBLO en van het ACBN zijn van groot belang voor de vele wandelaars, Nijmegenaren en (sport-)historici die zich in de geschiedenis van de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten willen verdiepen of aan de hand van de duizenden foto´s uit het archief herinneringen willen ophalen. Om de bekendheid en het gebruik van deze foto’s te vergroten stelt het Regionaal Archief Nijmegen de beschrijvingen en een deel van de foto’s als Open Data beschikbaar.

De groep van het Nationaal Jongeren Verbond afdeling Rotterdam onder leiding van mevrouw H. van Helten-van Olst onderweg tijdens de 26e Vierdaagse in 1936. Collectie KNBLO, F40695, Regionaal Archief Nijmegen

De beschrijvingen van de meer dan 8.000 foto’s stellen wij onder een CC0-licentie beschikbaar. De iets meer dan 1.100 foto’s uit de collectie van de KNBLO van voor 1941 – waarvan het auteursrecht is vervallen – vallen in het Publieke Domein en stellen we beschikbaar onder het Public Domain mark. Op de overige  foto’s rust nog auteursrecht. Deze zijn te vinden in de Digitale Studiezaal (studiezaal.nijmegen.nl), voor hergebruik moet toestemming worden gevraagd aan het archief of de individuele auteursrechthouder.

Het archief van de KNBLO is sinds 1979 in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. Recent is er een grote aanvulling op dit archief ontvangen, tegelijk met het archief van het ACBN over de vierdaagsefeesten. Op 27 juni vindt de officiële overdracht van beide archieven plaats. Meer informatie hierover op www.nijmegen.nl/archief .

Verrijken en combineren met Anefo-collectie
Een van de doelen van Open Data is de mogelijkheid dat door combinaties met andere data of het laten verbeteren of aanvullen van beschrijvingen (crowdsourcing) de data verrijkt wordt. Op deze manier kunnen foto’s van de vierdaagse waarvan de plaats of datum onbekend is mogelijk beter beschreven worden. In dit verband verwijzen we ook specifiek naar de Open Dataset van Anefo-foto’s van het Nationaal Archief. Hierin zijn meer dan 500 foto’s opgenomen van de Nijmeegse vierdaagse van na de Tweede Wereldoorlog waardoor dit een mooie aanvulling is op de foto’s in onze Open Dataset. Beide sets zouden dan ook mooi in een toepassing of app gecombineerd kunnen worden.

Beschrijvingen
De beschrijvingen van de foto’s zijn beschikbaar in een csv-bestand. Het bestand bevat de beschrijvingen van alle foto’s uit de fotocollecties van het Regionaal Archief Nijmegen met betrekking tot de vierdaagse en vierdaagsefoto’s. Het gaat om foto’s uit de collecties van het archief zelf en uit de archieven van de KNBLO en het ACBN. De meerderheid van de foto’s is alleen via de Digitale Studiezaal beschikbaar, bereikbaar via de deeplink bij elke foto. Een deel van de foto’s heeft ook een link naar de afbeelding omdat hier geen auteursrecht meer op berust.

Het csv-bestand is te downloaden op: www.nijmegen.nl/opendata

De volgende beschrijvingsvelden zijn beschikbaar.

Beschrijvingsvelden RAN voorbeeld
Identificatie F40195
Collectie Archief Kon. Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) 1906-2003
Vroegst mogelijke datering 21/7/1931
Laatst mogelijke datering 24/7/1931
Auteur Fotobureau Gazendam, Arnhem
Auteursrechthouder KNBLO-NL
Omschrijving locatie (vrij veld)  
Plaatsnaam Nijmegen
Straatnaam Daalseweg
Huisnummer 382
Wijknaam (Nijmegen)  
Trefwoord Deelnemers / Vierdaagse / Wandelsport
Beschrijving Een detachement van de Koloniale Reserve marcheert op de binnenplaats van de Prins Hendrik kazerne tijdens de 21e vierdaagse.
Documenttype Foto
Instelling Regionaal Archief Nijmegen
Url detailpagina http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=28232239
Url afbeelding http://www.nijmegen.nl/opendata/archief/F40195

Om bijvoorbeeld op foto’s met wandelaars te filteren is vooral het trefwoord van belang. Voor het toekennen hiervan is bijgaand schema gebruikt.

Het belangrijkste onderscheid betreft foto’s van de deelnemers op of langs het parcours en van overige onderdelen van de vierdaagse en van de KNBLO, zoals de vlaggenparade, de 75 hectometermars, recepties en ledenvergaderingen. In de fotocollectie van de KNBLO zitten niet alleen foto’s van de Nijmeegse vierdaagse maar ook van andere Nederlandse en buitenlandse wandeltochten en van recepties, jubilea en bestuurs- of ledenvergaderingen. Het grootste deel van de foto’s van voor de Tweede Wereldoorlog zijn overigens van wandelaars van de vierdaagse. Gebruik hiervoor een filtering op ‘deelnemers’ in het trefwoordenveld.

De foto’s van de vierdaagsefeesten zijn niet nader beschreven met trefwoorden. Hierin kan het beste onderscheid worden gemaakt op basis van de locatie, zoals Plein 1944 of Waalkade.

Foto’s
De 1185 foto’s waarvan het auteursrecht vervallen is, zijn te vinden op de volgende locatie: www.nijmegen.nl/opendata/archief/bestandsnaam . De bestandsnaaam is gelijk aan het identificatienummer van de foto en de rechtstreekse link is opgenomen bij de beschrijvingen. De standaardresolutie is 800x600px. Voor een indruk van de fraaie foto’s in de set is een willekeurige selectie geplaatst op Flickr: Vierdaagse Nijmegen 1910-1940.

Alle foto’s zijn te raadplegen in de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. In de beschrijvingen is een deeplink opgenomen naar de pagina waarop de foto in een viewer te zien is. Op deze pagina kan ook op de foto gereageerd worden en deze kan hier besteld worden.

Licentie en bronvermelding
De metadata en foto’s van vóór 1941 zijn beschikbaar onder de Public Domain Licentie. Dit verplicht niet tot het gebruik van bronvermeldingen maar dit waarderen we uiteraard wel.
Hiervoor stellen wij de volgende vermelding voor:

Collectienaam, fotonummer, Regionaal Archief Nijmegen

Bijvoorbeeld: Collectie KNBLO, F3005, Regionaal Archief Nijmegen

Als bronvermelding kan bij de foto ook de deeplink naar de detailpagina in de Digitale Studiezaal volstaan.

Vragen
Voor opmerkingen of vragen over deze dataset kunt u contact opnemen met Ernest Verhees, archivaris Regionaal Archief Nijmegen, via hetarchief@nijmegen.nl of 024-3292998.

 

About Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is directeur van wikiwise en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Hij heeft ervaring in de consultancy (Boer & Croon), ICT-beheer (UvA, SOS International) en applicatie-ontwikkeling (Delta Lloyd, B2Build software). Zijn opleiding: Vrije Universiteit Informatica.