Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Temminck Groll

Wikis > Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Temminck Groll
temminck

Interieur plantagehuis, galerij voorzijde door Temminck Groll, C.L. van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gelicenseerd onder een Creative Commons-licentie. De volledige tekst van deze licentie is hier te vinden.

Deze set foto’s, die gemaakt werd in Suriname (voornamelijk), is een selectie uit een veel ruimere serie van enkele duizenden foto’s. De Nederlandse architect en architectuurhistoricus C.L. Temminck Groll (1925) maakte deze in het kader van zijn studie naar ‘Gemeenschappelijk erfgoed’ (erfgoed van Nederlanders buiten de landsgrenzen). Temminck Groll was daarmee vooral in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw actief. De fotograaf heeft zich zijn leven lang bezig gehouden met Erfgoed van Nederlanders over de hele wereld en heeft daarnaast veel over dit onderwerp gepubliceerd.

Een gedeelte van de foto’s uit ‘de West’ is ook zichtbaar op de site van http://www.atlasofmutualheritage.nl/ .

De Open Dataset Temminck Groll

De set foto’s bestaat uit zwart-wit opnames gemaakt op verschillende data in de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw. Het zijn details en overzichten van exterieurs en interieurs van diverse gebouwen als ook straatgezichten.

Zowel kwalitatief als documentair is de collectie Temminck Groll van grote waarde. De uitstraling van het beeldmateriaal is technisch zeer professioneel en met een groot oog voor detail gefotografeerd. De foto’s geven een goed tijdsbeeld en registratie van de unieke omgeving en uitstraling van de locaties.

Rechten

De digitale foto’s, uit deze set, met het maximum formaat van 1200×1200 pixels zijn vrij te gebruiken en zijn vrijgegeven onder de voorwaarden van de CC-BY 4.0 licentie.

De set wordt aangeboden onder de Creative Commons License

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Als bronvermelding: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Adlib API

De set is toegankelijk via de Adlib API deze geeft toegang tot tor het Xml-bestand van de geselecteerde set, in gestructureerd (grouped) of ongestructureerd formaat (unstructured). Afbeeldingen: De RCE heeft een “filter” (pointer 2003) ingesteld voor wat betreft de metadata en uit welke dataset (images) gegevens getoond worden.

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%202003%20&limit=0&xmltype=grouped

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%202003%20&limit=0&xmltype=unstructured

Meer informatie over de Adlib API (Engels) is te vinden op: http://api.adlibsoft.com/

Zoeken

De belangrijkste velden die doorzoekbaar zijn:

BE = description = Beschrijving
ip = content.subject = trefwoord

Zoekvoorbeelden:

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%202003%20and%20BE=”kathedraal”&limit=10&xmltype=grouped

Alle afbeeldingen waarin de beschrijving “kathedraal” bevat

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%202003%20and%20ip=%22preekstoel%22&limit=10&xmltype=grouped

Alle afbeeldingen waarin het trefwoord preekstoel is

Om te zoeken op naam, plaats, provincie, of regio, kunt u de volgende velden gebruiken

Mn = monument.naam = naam van het gebouw
mA = monument.provincie = regio
mB = monument.plaats = plaats
mS = monument.straat = straat
mH = monument.huisnummer = huisnummer

Zoekvoorbeelden:

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%202003%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Paramaribo%22&limit=10&xmltype=grouped

Alle afbeeldingen van de plaats Paramaribo”

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%202003%20and%20BE%20=%20%22kathedraal%22%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Paramaribo%22&limit=10&xmltype=grouped

Alle afbeeldingen met in de beschrijving het woord kathedraal, in Paramaribo.

Velden

Van de objectbeschrijvingen zijn de volgende velden beschikbaar:

<collection> Naam van de Collectie
<content.subject> Onderwerp
<RNA_URI> Verwijzing naar de subject term in de Erfgoedthesaurus of externe bronnen
<description> De beschrijving van de afbeelding
<country> Land van de afbeelding
<RNA_Identifier> Link naar data buiten de dataset
<province> Regio van de afbeelding
<place> Plaats van de afbeelding
<notes> Aanvullende informatie betreffende het afgebeelde voorwerp
<object.number> Uniek registratienummer in de Adlib collectie
<priref> Recordnummer
<creator> Vervaardiger
<creator.role> Functie van de vervaardiger
<production.date.start> Datum van opname
<reproduction.reference> Fotonummer uuid
 <technique>  Technique van de afbeelding. In deze collectie altijd zwart-wit
<rights.notes> Creative Commons Licentie
<rights.holder> Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Afbeelding opnemen

In het veld <reproduction.reference> staat een verwijzing naar de afbeelding (uuid). Plaats dit uuid achter http://images.memorix.nl/rce/thumb/1200×1200/ en sluit dit af met “.jpg”.

Overige formaten:

800×800 (beeldscherm vullend) tot 120×120 (thumbnail)

Voorbeeld: http://images.memorix.nl/rce/thumb/800×800/bc9178c3-b4a4-c4f7-08c0-a6f43322665c.jpg

Om een afbeelding op te nemen met een verwijzing naar de beeldbank:

In het veld <priref> staat een verwijzing naar de beschrijving in de Beeldbank van de RCE.

Plaats dit nummer achter: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/afbeelding/

Voorbeeld: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/afbeelding/20636855

OAI-PMH:

Via het OAI-PMH protocol is de hele collectie als Xml-bestand op te vragen.
Afbeeldingen: http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&Set=TG&metadataPrefix=oai_dc

De volgende gegevens zijn volgens Dublin Core beschikbaar:

veld beschrijving
dcterms:identifier De verwijzing naar de afbeelding
dcterms:type StillImage
dcterms:format Informatie over de afbeelding kleur. In dit geval altijd zwart-wit
dcterms:source Bron van de collectie
dcterms:title Titel van het object.
dcterms:description Aanvullende informatie over de afbeelding
dcterms:creator Vervaardiger
dcterms:date Data van de opname
dcterms:rights Rechten: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dcterms:publisher Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
dcterms:subject Onderwerp
dcterms:spatial In dit veld wordt de plaats van hat afgebeeld voorwerp vastgelegd. Voorkomende waarden kunnen zijn: Land, Huisnummer, Monumentnummer, x-Coördinaat, y-Coördinaat, Plaats, Regio, Straat
dcterms:relation Verwijzing naar de afbeelding in de beeldbank

Contactpersoon
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Joop Vanderheiden
Smalle Pad 5
3811 MG Amersfoort
j.vanderheiden@cultureelerfgoed.nl