Hackathons

Wikis > Hackathons

Hack de Overheid organiseert regelmatig hackathons, bijeenkomsten waarbij developers, designers, data-eigenaren en andere geïnteresseerden bij elkaar om samen aan projecten en nieuwe apps te werken. Kijk voor een actueel overzicht van vorige en geplande bijeenkomsten op de website van Hack de Overheid. Open Cultuur Data participeert in deze bijeenkomsten door datasets uit de culturele sector in te brengen. Als je als hiervoor data wilt inbrengen, meld dan je bij ons aan via het contactformulier met als onderwerp ‘dataset voor hackathon’.

Ideeën

Inspiratie voor wat je zoal met de Open Cultuur Datasets kunt doen vind je hier.

Hackathons en workshops

Samen met Hack de Overheid organiseert Open Cultuur Data in 2012 twee keer  hackathons en workshops voor ontwikkelaars,  data-eigenaren en andere geïnteresseerden. Tijdens deze events wordt de competitie toegelicht, worden datasets gepitcht en kansen voor het culturele erfgoedveld in kaart gebracht en verder uitgewerkt.

  • zaterdag 16 juni 2012, SMART Project Space, Amsterdam. Meer informatie over het programma en de workshops kan gevonden worden via Hack de Overheid;
  • zaterdag 13 oktober 2012. WORM, Rotterdam. Meer informatie over het programma en de workshop van Open Cultuur Data vind je hier.

Datasets en datablogs

Wil je je eigen dataset toevoegen? Neem dan contact met ons op, dan zorgen we dat je je eigen wiki pagina krijgt waarin je een datablog kunt posten en kunt linken naar je dataset. Zie: opencultuurdata.nl/datasets.