Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Bibliotheek

Wikis > Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Bibliotheek

Inhoud van de dataset
De bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bestaat uit metadata van ongeveer 150.000 boeken en rapporten op het gebied van (scheeps)archeologie, monumentenzorg, landschap, roerend erfgoed, kunst, etc.

De bibliotheekcollectie van de RCE is samengesteld uit verschillende deelcollecties. Archeologie, Scheeps- en onderwaterarcheologie, Roerend Erfgoed en Onroerend Erfgoed. Vooralsnog worden alleen de metadata van de boekencollectie vrijgegeven.

Informatie over de structuur van de dataset
De dataset is op 2 verschillende manieren toegankelijk:

  • met de Adlib API (die xml data produceert) en
  • via het OAI/PMH protocol

De Adlib API:
Het adres: http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx

De database wordt met behulp van de API doorzocht en geeft XML data retour.

De RCE heeft een “filter” ingesteld voor wat betreft de metadata en uit welke dataset gegevens getoond worden.

De url is: http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&search=pointer%201964%20

De filter bij de bibliotheekcatalogus is (pointer 1964)  en de dataset is “books”.

In de worden de volgende velden aangeboden:

<title> Ti Titel
<author.name> Au = auteur Auteur
<place_of_publication> Pl = plaats van uitgave Plaats van uitgave
<publisher> Ui = Uitgever
<year_of_publication> sj Jaar van uitgave
<ISBN> ib Isbn
<series.title> re Reeks titel
<series.number> rn Reeks nummer
<pagination> pa Aantal pagina’s
<illustrations> il Illustraties
<dimensions> fo Afmetingen
<geographical_keyword> GT Geografisch trefwoord
<keyword.contents> tr Trefwoord
<material_type> ms Soort materiaal
<notes> an Opmerkingen
<copy.shelfmark> ey Plaatscode bibliotheek RCE
<monument.province> mP Provincie
<monument.place> mB Plaats
<monument.number> mN Munumentnummer
<monument.house_number> mH Huisnummer
<monument.name> Mn Naam
<monument.street> mS Straat

Voorbeeldzoekentitel:

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&search=pointer%201964%20and%20ti=”Rotterdam”&limit=10&xmltype=grouped
Gezocht in de titel op het woord “Rotterdam “ti=Rotterdam

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&search=pointer%201964%20%20and%20author.name-%3E%20BA=%22Otte,%20H.%22&limit=10&xmltype=grouped
Dit zijn alle boeken met van de auteur H. Otte

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&search=pointer%201964%20and%20GT=%22Rotterdam%22%20and%20author.name-%3E%20BA=%22Jorissen*%22&limit=10&xmltype=grouped
Boek met het geografisch trefwoord Rotterdam en de achternaam van de auteur begint met Jorissen

Meer informatie over de AdlibAPI is te vinden op: http://api.adlibsoft.com/site/

OAI/PMH

Via het OAI-PMH protocol is de hele collectie als XMLbestand op te vragen.

Ook voor de bibliotheekcatalogus is een OAI/PMH repository ingericht:

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&Set=books&metadataPrefix=oai_dc

veld beschrijving
dc:identifier Ieder boek heeft een uniek recordnummer.
dc:title Titel van het boek, evt. reekstitel
dc:creator De vervaardiger(s) van het boek.
dc:subject Trefwoorden die de inhoud en/of de context van het boek beschrijven.
dc:description Annotatie
dc:format De gegevens mbt de afmetingen van het boek. Collatie.
dc:publisher Plaats van uitgave, Uitgever, jaar van uitgave, ISBN

Licentievoorwaarden
Deze metadata van de bibliotheekcollectie wordt vrijgegeven onder een CC0 licentie.

Contactpersoon
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Joop Vanderheiden
Smalle Pad 5
3811 MG  Amersfoort
j.vanderheiden@cultureelerfgoed.nl