Virtueel Platform

Wikis > Virtueel Platform

Enkele maanden terug werd de Sectoranalyse e-cultuur gelanceerd door Virtueel Platform. Deze analyse was gebaseerd op een dataset die door onderzoekers van Bureau Veldkamp was verzameld. Meer dan 1400 e-cultuur partijen werden bij elkaar gescraped en gescout, samen goed voor een geschatte bruto jaaromzet van 400 miljoen euro.

Het hele onderzoek (van vragenlijst tot dataset en uiteindelijke analyse) is als zip file beschikbaar op de website van Virtueel Platform. De dataset is als Excelsheet opgenomen.

De data

Wie de data opent moet wel ietsjes puzzelen. Bovenaan staan op het eerste gezicht rare cijfercombinaties. Daarin zitten het vraagnummer en het antwoordnummer verwerkt. kolom V1201_8 is dan bijvoorbeeld vraag 1201, en antwoord 8. Wanneer een respondent antwoord 8 heeft aangevinkt, staat in de excelsheet een 1, anders een 0. Waar vraag 1201 dan over ging kun je terug vinden in de bijgevoegde vragenlijst. In dit geval was dat:

Kunt u aangeven met welke van onderstaande diensten of producten van e-cultuur u te maken heeft? Meer antwoorden mogelijk

Tip: lees het resulterende boekje eens door, dan valt veel op zijn plaats.

Wat kun je ermee

Je kunt controleren of de juiste conclusies zijn getrokken over het e-cultuur veld. Ook zitten er zeker interessante vragen bij om te visualiseren.

Als je er iets mee maakt, laat het dan alsjeblieft aan Virtueel Platform weten, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ook is het fijn als Bureau Veldkamp en Virtueel Platform worden genoemd als verzamelaars van de data.