Universiteitsbibliotheek Utrecht – Kaarten

Wikis > Universiteitsbibliotheek Utrecht - Kaarten

Uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Oude kaarten van Holland en Utrecht

Beschrijving inhoud

De collectie Kaarten van Holland en Utrecht is een digitale representatie van een collectie gedrukte kaarten van de provincies Holland en Utrecht uit de 16de tot en met de 19de eeuw. De in totaal 111 kaarten van Holland en 12 kaarten van Utrecht zijn in 2006 door een particulier aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek geschonken. Ze bieden een treffend beeld van de cartografische en geografische ontwikkeling van het Nederlandse economische kerngebied.

Voor meer informatie over deze collectie: http://bc.library.uu.nl/nl/exhibition-information/36

Gebruiksrechten

Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld en de afbeeldingen (content) zijn Publiek Domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van de Universiteitsbibliotheek Utrecht mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De Universiteitsbibliotheek Utrecht stelt het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie.

Toegankelijkheid van de dataset

De dataset van 123 objecten is via OAI-PMH te harvesten. Het gaat hierbij om een subset van de Set http://dspace.library.uu.nl/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=col_1874_213366 namelijk de records  1874/20395 t/m 1874/20503 en 1874/20543 t/m 1874/20556. De specifieke OAI-Identifiers en OAI-PMH requests van de 123 objecten zijn te vinden in deze lijst. Alle rechten op de overige objecten in deze set zijn de voorbehouden. Zij mogen niet zonder toestemming van Universiteitsbibliotheek Utrecht worden gebruikt.

Objecten

Om bij de Bitstreams/Images te komen, moet de handle uit het OAI-PMH request gehaald worden (bv. de OAI-identifier) waarna met bv. http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-20395&mode=1 de plek naar de Bitstream gevonden kan worden (in <imgLocation>). Dan kan de URL opgebouwd worden die het plaatje ( JPG-format, grootte variërend tussen 0,5 – 1 MB) ophaalt van de imageserver bv. http://objects.library.uu.nl/reader/img.php?obj=1874-20395&mode=1&img=/83/02/20/83022044923267117588354220098573988813.jpg

Het is eventueel ook mogelijk hoge resolutie images in TIFF-format te verkrijgen (grootte variërend tussen 80 – 150 MB). Indien dit gewenst is, kan contact opgenomen worden met de contactpersonen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (zie onderaan de pagina).

Metadata

De volgende bibliografische metadata worden via OAI-PMH  als simple Dublin Core beschikbaar gesteld:

veld beschrijving
dc:identifier Dit veld bevat een verwijzing naar de human startpage waar het object direct opgehaald kan worden.
dc:title De titel van het object.
dc:creator De vervaardiger(s) van het object. Persoonsnamen zijn als ‘achternaam, voornaam’ opgenomen.
dc:contributor Instantie die het object gedigitaliseerd heeft of heeft (laten) digitaliseren.
dc:subject Gecontroleerde trefwoorden die de domeinen waarvoor de objecten van belang zijn beschrijven. De gehanteerde trefwoordenlijst kan hier gevonden worden.
dc:description Een beschrijvende tekst van het object.
dc:date De datering van het object.
dc:type Documenttype waarmee het object wordt omschreven.
dc:format De gegevens mbt het mimetype van (de gedigitaliseerde versie van) het object
dc:rights Beschrijving van de gebruiksrechten van (de gedigitaliseerde versie van) het object (door middel van een link naar de CC-licentie die van kracht is voor het object) én een beschrijving van de toegankelijkheid van het object. Dit kan zijn Open Access, Closed Access of Restricted Access. Bij Restricted Access is het object alleen binnen de campus van de Universiteit Utrecht te raadplegen of voor leden van de gemeenschap Universiteit Utrecht.
dc:publisher Drukker en/of uitgever van het object

Overige metadata die per object nog opgehaald kan worden, (bv. http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-20395&mode=1) zijn:

    Metadataveld Verplicht Beschrijving

book

       
  bookData source_alephid *yes Catalogus ID
    relation_ispartofalephid* één van beide moet aanwezig zijnsource_location 

 

source_signature

*yesno 

 

no

Catalogus IDVindplaats van het fysieke object 

Signatuur van het fysieke object

         
    identifier_digitization yes Workflow ID
    type_content yes Documenttype (=dc:type)
    total_scans yes Totaal aantal scans
    rights_accessrights yes 1=open, 0=closed
    Metadata divers* yes Zie toelichting onder
  pageData->page leafNum* (attribuut) yes scan sequence number.(starting with 0)
    realPageNum no page number to display in reader
    origWidth yes Imagemagick breedte in pixls
    origHeight yes Imagemagick hoogte in pixls
    imgLocation yes Pad naar image met extensie
   additional->bitstream

 

 

 

 

assetstore 

 

 

 

bitstream_name

bitstream_mimetype

assetstore

 

imgLocation

 

Yes 

 

 

 

Yes

Yes

Yes

 

Yes

Absolute pad naar assetstore zonder trailing slashOptionele container voor additionele bitstreams die niet tot de object sequence  behoren*NaamMimetype

Absolute path to assetstore without trailing slash

Path to bitstream without extensions

Contactpersonen

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Martin Slabbertje (m.slabbertje@uu.nl, 030-2533614 of Marco van Egmond (m.vanegmond@uu.nl, 030-2535156).