TextielMuseum

Wikis > TextielMuseum
00101-01

Bron: TextielMuseum, Tilburg.

Sinds 2003 beschikt het TextielMuseum over een collectiewebsite voor het publiek. Deze geeft toegang tot de collecties van het museum. Daarnaast zijn er digitale portals waarin het museum participeert, zoals Digitale Collectie, Europeana en Thuisinbrabant. Al deze initiatieven leiden tot vergroting van de zichtbaarheid en bekendheid van de museumcollectie. Dat geldt ook voor Open Data: sinds 2014 is een deel van de collectie als Open Dataset beschikbaar. Ontwikkelaars, onderzoekers en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om hiermee te experimenteren en nieuwe digitale toepassingen te realiseren.

Open Dataset TextielMuseum

De Open Dataset TextielMuseum bestaat uit ruim 400 objectbeschrijvingen (metadata) en afbeeldingen (content) uit de collectie van het TextielMuseum. Het gaat om historische textielgereedschappen, textiele objecten en oude prenten met voorstellingen op textielgebied. Alle objecten zijn vervaardigd vóór 1860 en vrij van auteursrechten. Van ongeveer 90% van de objecten zijn afbeeldingen aanwezig. De Open Dataset is dynamisch en regelmatig worden nieuwe gegevens toegevoegd. De totale museumcollectie telt meer dan 15.000 objecten. Deze is toegankelijk via de collectiewebsite http://www.textielmuseum.nl/nl/collectie.

Adlib API

De Open Dataset TextielMuseum is toegankelijk via een Adlib API. Deze geeft toegang tot het XML-bestand van de geselecteerde Open Dataset, in gestructureerd (grouped) of ongestructureerd formaat.

http://textielmuseum.adlibhosting.com/opendata/wwwopac.ashx?database=collect&search=all&xmltype=grouped&limit=0

http://textielmuseum.adlibhosting.com/opendata/wwwopac.ashx?database=collect&search=all&xmltype=unstructured&limit=0

Hoe neem je een afbeelding van een object op? In het veld <reproduction.identifier_URL> staat een verwijzing naar de afbeelding. Deze bestaat uit een mapnaam (prof of reg) en een plaatjesnummer. Om hiernaar te linken plaats je de <reproduction.identifier_URL> achter deze URL:

http://textielmuseum.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value

Voorbeeld van prof/00101-01.jpg:

http://textielmuseum.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=prof/00101-01.jpg&width=500&height=500

En met toevoeging van breedte en hoogte:

http://textielmuseum.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=prof/00101-01.jpg&width=500&height=500

Voorbeeld van reg/00001-01.jpg:

http://textielmuseum.adlibhosting.com/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=reg/00001-01.jpg&width=500&height=500

Meer informatie over de Adlib API: http://api.adlibsoft.com/site/

Velden van objectbeschrijving

Van de objectbeschrijvingen zijn de volgende velden beschikbaar:

<institution.name> Naam museum – TextielMuseum
<collection> Naam van de deelcollectie
<object_number> Het unieke nummer van het object
<object_name> Objectnamen, bijv kledingstof, sieraad
<title> De titel van het object
<creator> Namen van vervaardigers
<creator.role> Rol van vervaardiger, bijv ontwerper, uitvoerder
<production.place> Plaats van vervaardiging
<description> Beschrijving van het object
<production.date.start> Begindatum van vervaardiging, yyyy-mm-dd
<production.date.end> Einddatum van vervaardiging, yyyy-mm-dd
<production.date.notes> Bijzonderheden datering, ca (circa), voor, na
<technique> Technieken, bijv geweven, gebreid
<material> Materialen, bijv wol, katoen
<reproduction.identifier_url> Verwijzing naar de afbeelding
<reproduction.reference> Fotonummer
<dimension.part> Afmeting van onderdeel
<dimension.type> Soort afmeting, bijv hoogte, breedte, diepte
<dimension.value> Waarde afmeting, bijv 25.0
<dimension.unit> Eenheid afmeting, bijv cm
<acquisition.method> Wijze van verwerving, bijv aankoop
<acquisition.date> Datum van verwerving, yyyy-mm-dd
<copyright> Copyright

Voorwaarden hergebruik

Alle objectbeschrijvingen (metadata) in de Open Dataset worden beschikbaar gesteld onder CC0 – Creative Commons Nederland (CC Zero). De afbeeldingen (content) in deze dataset zijn Publiek Domein of worden beschikbaar gesteld als CC0. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het TextielMuseum mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het museum stelt het op prijs genoemd te worden als bron van informatie. De bronvermelding is: TextielMuseum, Tilburg.
Graag blijven we op de hoogte van applicaties of toepassingen die met de API worden ontwikkeld via collectie@textielmuseum.nl Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar guus.boekhorst@textielmuseum.nl