Rijksmuseum

Wikis > Rijksmuseum

Datablog van het Rijksmuseum

Het doel van ons museum is om de collectie te delen en dichter bij het publiek te brengen, want de Rijkscollectie is van iedereen. Kernwaarden zijn: Authenticiteit, Kwaliteit, Persoonlijk, Innovatief en Eenvoud. Om ons doel te realiseren presenteren wij onze collectie, publiceren wij over onze kunstwerken en plaatsen wij onze objecten op onze website. Wij willen jullie nu uitnodigen om ons te helpen! Het Rijksmuseum stelt zijn collectie open voor hackers, bouwers, ontwerpers en creatievelingen.

De Rijksmuseum Open Data Set is een set van ruim 111.000 objectenbeschrijvingen (metadata) en digitale beelden uit de collectie van het Rijksmuseum. De kunstwerken en gebruiksvoorwerpen in de set dateren van de oudheid tot de late Negentiende Eeuw en geven een goed beeld van de rijkheid, diversiteit en schoonheid van ons Nederlands erfgoed. Helaas kunnen wij, in verband met auteursrechtelijke beperkingen, nog geen werken uit de Twintigste en Eenentwintigste Eeuw beschikbaar stellen. De set bevat schilderijen en prenten (van de grote meesters van de Gouden Eeuw tot anonieme Middeleeuwse Bijbelse schilderingen), keramiek, meubels, zilverwerk en poppenhuizen plus miniaturen enzovoorts. Alle in deze set opgenomen objecten zijn digitaal gefotografeerd. Uiteraard is ook de Nachtwacht in de set opgenomen! Het Rijksmuseum voegt regelmatig nieuwe gegevens en objecten aan de sets toe. Om niks te missen is het dus handig om je applicatie of toepassing periodiek te updaten.

De objecten zijn op te vragen via het OAI-PMH protocol op http://www.rijksmuseum.nl/api. Ontwikkelaars kunnen op de website van het Rijksmuseum een API sleutel aanvragen. Deze sleutel is nodig om toegang te krijgen tot het XML bestand van de gehele set. Nadat je een sleutel hebt aangevraagd ontvang je een bevestigingse-mail waarin een URL staat met jouw persoonlijke toegang tot onze collectie. Informatie over de manier waarop je middels OAI-PMH data kunt harvesten is te vinden op: openarchives.org. Wij hebben op onze website een pythonscript beschikbaar waarmee je onze data op eenvoudige wijze kunt downloaden. Nadere informatie is te vinden op onze website. Onze data is in OAI Dublin Core beschikbaar. Een specificatie van Dublin Core is te vinden op: www.dublincore.org.

Wat voor gegevens kun je in onze metadata verwachten?
Wij leveren de volgende velden per object:

Dc: identifier Ieder object heeft een objectnummer dat wij aan een object toekennen. Dit objectnummer is belangrijk om objecten terug te vinden. Voorbeeld objectnummer: SK-C-5. Ieder object heeft tevens een tweede identifier die de naam van de database bevat waar de metadata uit komt en het recordnummer. De combinatie van deze twee gegevens maakt deze identifier uniek en onveranderlijk. Voorbeeld: COLLECT.5216.
Dc:language Al onze objectbeschrijvingen zijn in het Nederlands. De standaardwaarde van dit veld is “Dutch”.
Dc:publisher Het Rijksmuseum is uitgever van deze bron. De waarde van dit veld is Rijksmuseum, Amsterdam.
Dc: rights De metadata worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Het beeldmateriaal valt in het publiek domein.
Dc: date Datering van de bron. Wij dateren onze bronnen met een begin- en einddatum. Als beide data gelijk zijn, dan is het een nauwkeurige datering. Zoals in het geval van de Nachtwacht: 1642 – 1642. Als we de datering niet exact vast hebben kunnen stellen dan verschillen de begin en einddatum. Er zijn ook bronnen die helemaal niet gedateerd konden worden. In dat geval ontbreekt het veld dc:date.
Dc:description Beschrijving van het object.
Dc:format In de format velden worden de afmetingen, materiaal en techniek  van een object vastgelegd. In de eerste velden zijn de afmetingen voor het gehele object of per onderdeel Bij complexe voorwerpen (bijvoorbeeld een kast of interieur) kan er een lange lijst met meetgegevens geleverd worden. De meeste schilderijen hebben slechts een hoogte en breedte.Materiaal en techniek zijn als volgt gespecificeerd: <dc:format>materiaal: papier</dc:format> <dc:format>materiaal: dekverf</dc:format> <dc:format>techniek: graveren (drukprocédé)</dc:format> <dc:format>techniek: etsen</dc:format> <dc:format>techniek: witte dekverf</dc:format> <dc:format>techniek: penseel in blauw</dc:format>
Dc:creator In dit veld wordt vastgelegd welke vervaardigers in welke rollen bijgedragen hebben aan het object. De rol van de vervaardiger staat vooraan. Na de dubbele punt volgt de naam van de vervaardiger. Dit kan een persoon maar bijvoorbeeld ook een fabriek zijn.Voorbeelden:

<dc:creator>prentmaker: Coornhert, Dirck Volckertsz</dc:creator>
<dc:creator>naar ontwerp van: Heemskerck, Maarten van</dc:creator>
<dc:creator>uitgever: Cock, Hieronymus</dc:creator>
dc:title Objecten kunnen bekend zijn onder verschillende titels. Met de tag dc:title worden alle titels geleverd. De eerste titel is de huidige titel. De overige titels zijn voormalige titels of serietitels. De status van de titel staat tussen haakjes achter de titel vermeld.De huidige titel van de Nachtwacht is: Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’. In het verleden werd dit schilderij als volgt betiteld: Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’
Dc:type  Type object. Dit veld is hiërarchisch ingevoerd.

In onderstaand voorbeeld heb je te maken met een ‘historieprent’, behorende tot het type objecten ‘prent’
<dc:type>prent</dc:type>
<dc:type>historieprent</dc:type>
Dc:subject  In dit veld leggen wij personen, plaatsen en onderwerpen vast die op het kunstwerk zijn afgebeeld. Op dit moment hebben wij vooral historische figuren en plaatsen geregistreerd
Dc:coverage  In dit veld wordt de plaats van productie en de periode van productie vastgelegd. De periode van productie is altijd per kwart eeuw vastgelegd: eerste kwart 16e eeuw, tweede kwart 16e eeuw, derde kwart 16e eeuw, vierde kwart 16e eeuw.
Dc: contributor  In dit veld hebben wij vastgelegd wie (of welke organisatie) bijgedragen heeft aan verwerving van een object. Dit is onze creditline waarmee wij onze schenkers en bruikleengevers danken voor hun bijdrage.

Beeldmateriaal
Het beeldmateriaal van het rijksmuseum is beschikbaar in JPEG formaat. De afbeeldingen zijn opgeslagen op 300 dpi. De bestanden zijn (gemiddeld) 2 tot 5 mb groot. De afbeeldingen zijn gecontroleerd opgenomen en kleurecht. Je kunt afbeeldingen downloaden, maar wij raden je aan (als dat mogelijk is) om een verwijzing naar het beeldmateriaal op onze webserver te maken. Daar is altijd beste en meest actuele beeldmateriaal beschikbaar. Voor publicaties en andere drukvormen hanteert het Rijksmuseum andere kwaliteitsstandaarden en bestandsformaten. Mocht je ons beeldmateriaal voor dergelijke toepassingen willen gebruiken, neem dan contact op met photoservice@rijksmuseum.nl.

Voorbeelden voor gebruik
Onze Open Data set is rijk in inhoud, onderwerp en vorm waardoor er veel mogelijkheden zijn om nieuwe toepassingen te ontwikkelen: wij hebben objecten van Nova Zembla, kunstwerken uit de Gouden Eeuw, honderden kunstwerken van Rembrandt en maar liefst 4 schilderijen van Vermeer! Onze collecties zijn vanuit historische (VOC, De Vrede van Munster, De Republiek, slavernij), vanuit Geografische (Stadswandelingen door Amsterdam en andere steden, kaartenmateriaal) of vanuit materiaalgebruik (keramiek, glas, zilverwerk) te hergebruiken. Maar, onze objecten mogen ook op geheel andere wijze gebruikt worden. Je kunt beeldonderdelen samplen, beelden mixen, analyses en statistisch onderzoek op beeldmateriaal of beschrijvingen uitvoeren. Wij worden graag verrast door nieuwe toepassingen van onze collectie. Voor ons is een app geslaagd als deze aansluiten bij ons doel en onze kernwaarden.

Licentie en voorwaarden
 De objecten in de Open Data set van het Rijksmuseum zijn vrij van auteursrechten: ze behoren tot het publiek domein. Het Rijksmuseum stelt zijn beeldmateriaal vrij, met een public domain  – mark voor hergebruik beschikbaar. Dit betekent dat het beeldmateriaal ook bij hergebruik door derden in het publiek domein beschikbaar dient te blijven. Alle Rijksmuseum data  is beschikbaar gesteld onder een Creative Commons 0 Nederland (CC zero) licentie.

Iedereen kan de Open data collectie van het Rijksmuseum downloaden en naar eigen wensen en behoeftes hergebruiken. Het Rijksmuseum vraagt ontwikkelaars echter om zich aan de volgende afspraken te houden:

  • gebruik van metadata en beeld zo veel mogelijk in de geest van de vervaardiger en in lijn met zijn/haar bedoelingen geschiedt;
  • geen kwetsende of obscene uitingen ontwikkelen;
  • met onze API ontwikkelde applicaties en toepassingen aan ons te melden: api@rijksmuseum.nl. Wij zullen interessante en relevante applicaties vermelden op onze website.
  • Regelmatig vinden er updates plaats van de collectieinformatie. Wij verzoeken dan ook om de applicatie of webtoepassing periodiek te verversen.

Contact met ons, informeer ons!
Als je vragen of opmerkingen over onze dataset hebt: neem dan contact met ons op. Je kunt al je vragen met betrekking naar tot onze dataset en beeldmateriaal mailen naar api@rijksmuseum.nl.