Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Beeldbank

Wikis > Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Beeldbank

Inhoud van de dataset
De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bestaat metadata en de digitale bestanden van 550.000 afbeeldingen. De afbeeldingen zijn afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto’s van gebouwde monumenten, afbeeldingen van (scheeps)archeologie en landschap.

De metadata van de beeldcollectie wisselt van kwaliteit. Een van de redenen hiervoor is dat de opbouw van de beeldcollectie langer dan een eeuw geleden gestart is. De gegevens bij met name de foto’s zijn in de meeste gevallen ook de gegevens uit het jaar van de opname. Toch heeft de RCE er voor gekozen het grootste deel van zijn beeldcollectie nu breed ter beschikking te stellen. Aan de actualisering en completering van de gegevens wordt intussen hard gewerkt.

Informatie over de structuur van de dataset
De dataset is op twee verschillende manieren toegankelijk:
– met de Adlib API (die xml data produceert) en
– via het OAI/PMH protocol

De Adlib API:
Het adres: http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx

De database wordt met behulp van de API doorzocht en geeft XML data retour.

Afbeeldingen: De RCE heeft een “filter” (pointer 1009) ingesteld voor wat betreft de metadata en uit welke dataset (images) gegevens getoond worden.
De url is: http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20

De belangrijkste velden die doorzoekbaar zijn:
BE = description = Beschrijving
ip = content.subject = trefwoord

Zoekvoorbeelden:
http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20BE=”interieur”&limit=10&xmltype=grouped

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20ip=%22preekstoel%22&limit=10&xmltype=grouped

Om te zoeken op plaats, provincie, of monumentnummer, kunt u de volgende velden gebruiken
mD = monument.nummer = monumentnummer
Mn = monument.naam = naam van het monument
mA = monument.provincie = provincie
mE = monument.gemeente = gemeente
mB = monument.plaats = plaats
mS = monument.straat = straat
mH = monument.huisnummer = huisnummer
mU = monument.huisnummer.toevoeging = toevoeging huisnummer
MU = monument.postcode = postcode

Zoekvoorbeelden:
http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20BE=%22interieur%22&limit=10&xmltype=grouped
Alle afbeeldingen waarin de beschrijving begint met interieur

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20ip=%22preekstoel%22&limit=10&xmltype=grouped
Alle afbeeldingen waarin het trefwoord preekstoel is

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20monument.record_number-%3EmD=%22517652%22&limit=10&xmltype=grouped
Alle afbeeldingen van monument: 517652

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Rotterdam%22&limit=10&xmltype=grouped
Alle afbeeldingen van de plaats Rotterdam”

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20TK%20=%20%22kleur*%22%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Rotterdam%22&limit=10&xmltype=grouped
Alle kleuren fotos (TK=Kleur*) van de rotterdam

http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&search=pointer%201009%20and%20YE-%3E%20YN=%22Beurtvaarder%22&limit=10&xmltype=grouped
Alle vondstenfotos (archeologische) van het schip de Beurtvaarder

In de collectiedatabase worden de volgende velden aangeboden:

veld Beschrijving         
<priref> De priref is het recordnummer van het object en de unieke identifier in de database
<object_number> Ieder object heeft een uniek objectnummer
<description> De beschrijving van het afgebeelde object.
<creator> De maker(s) van het object.
<production.date.start> De begindatum van vervaardiging.
<production.date.end>  De einddatum van vervaardiging. Indien deze dezelfde is als de begindatum, gaat het om een precieze datering.
<collection> De deelcollectie waar het object onderdeel van is.
<content.subject> Trefwoorden waarmee de afbeelding wordt omschreven.
<association.person.name> Naam van een persoon die aan het object
<material> Trefwoorden waarmee het materiaal wordt aangeduid
<technique> Trefwoorden waarmee de techniek wordt aangeduid
<monument.postcode> Eventuele postcode van het afgebeelde object
<monument.province> Eventuele provincie van het afgebeelde object
<monument.place> Eventuele plaats van het afgebeelde object
<monument.number> Eventuele monumentennummer van het afgebeelde object
<monument.house.number> Eventuele huisnummer van het afgebeelde object
<monument.naam> Eventuele naam van het afgebeelde object
<monument.street> Eventuele straat van het afgebeelde object
<monument.number.x-coordinates> Eventuele x-coordinaat (RDM)
<monument.number.y-coordinates> Eventuele x-coordinaat (RDM)
<monument.geographical_keyword> Eventueel geografisch trefwoord
<reproduction.reference> UUID van de afbeelding van het object.Zet dit uuid in een link die begint met:

http://images.memorix.nl/rce/thumb/

Zet daarachter het gewenste formaat:

van 800×800 (beeldschermvullend) tot

120×120 (thumbnail)

Dan een “/”

Dan het uuid en sluit de url af met:

“.jpg”

 

Meer informatie over de AdlibAPI is te vinden op: http://api.adlibsoft.com/site/

OAI/PMH:

Via het OAI-PMH protocol is de hele collectie als XMLbestand op te vragen.
Afbeeldingen: http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&Set=fotos&metadataPrefix=oai_dc

De volgende gegevens zijn volgens Dublin Core beschikbaar:

veld beschrijving
dc:identifier Ieder object heeft een uniek objectnummer. Daarnaast heeft ieder record een apart recordnummer. En de UUID’s
dc:title Titel van het object. Een object kan meerdere titels hebben.
dc:creator De vervaardiger(s) van het object. Persoonsnamen zijn als ‘achternaam, voornaam’ opgenomen.
dc:subject Trefwoorden die de afbeelding en/of de context van het object beschrijven.
dc:description Een  beschrijving van het object.
dc:date De datering van het object.
dc:type Type object. Bijv. Fotocollectie
dc:format De gegevens mbt de afmetingen van het object
dc:language Behalve sommige teksten zijn alle onze metadata is het Nederlands. Standaard staat hier NL.
dc:rights http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
dc:publisher Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
dc:production In dit veld wordt de datum van vervaardiging en de toegepaste techniek opgenomen. Bijv. 1996-01-11
Dc:coverage In dit veld wordt de plaats van hat afgebeeld voorwerp vastgelegd. Voorkomende waarden kunnen zijn: Land, Gemeente, Huisnummer, Monumentnaam, Monumentnummer, x-Coördinaat, y-Coördinaat, (in RDM), Plaats, Provincie, Straat, Postcode

Licentievoorwaarden
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is zelf de rechthebbende ten aanzien van het merendeel van de beelden in de Beeldbank. De meeste foto’s en een groot deel van de tekeningen zijn immers in de loop der tijd gemaakt door rijksambtenaren, medewerkers van de dienst en zijn diverse voorgangers.

De digitale foto’s met het maximum formaat van 800×800 pixels zijn vrij te gebruiken en zijn vrijgegeven onder de voorwaarden van de CC-BY-SA 3.0 licentie.

De metadata van de afbeeldingen wordt vrijgegeven onder een CC0-licentie.

Contactpersoon
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Joop Vanderheiden
Smalle Pad 5
3811 MG Amersfoort
j.vanderheiden@cultureelerfgoed.nl