Regionaal Archief Tilburg

Wikis > Regionaal Archief Tilburg

De dataset
Stamboomonderzoek of genealogie is een onderzoeksgebied waar veel mensen in Nederland, maar zeker ook daarbuiten, actief in zijn. Het beschikbaar stellen van een substantiële set genealogische data biedt kenners en amateurs de gelegenheid om op een heel andere wijze met deze data aan de slag te gaan. Dat kan zich vertalen in grafieken over aantallen geboorten e.d. maar evengoed in frequentie van geboorten in een regio of wat er verder maar aan vragen te stellen is aan deze dataset.

Welke data zit in deze dataset
Deze genealogische dataset bevat informatie over dopen, huwelijken, overlijdens, geboorten en nog veel meer en beslaat een periode van ruim vier eeuwen. De oudste gegevens zijn uit 1597 en de jongste uit het begin van de 20ste eeuw. Een volledig overzicht van de beschikbare data staat op de website van Regionaal Archief Tilburg:
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2015/12/29/beschikbare-bronnen/

Voor wat betreft de bevolkingsregistraties (doop-, trouw- en begraafregisters, registers van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijken en overlijden) en bevolkingsregisters) zijn de persoonsgegevens in deze dataset gekoppeld aan een digitale afbeelding van de akte waar deze gegevens uit zijn gehaald. Deze brondocumenten bevatten vaak nog meer informatie dan de database geeft.
Voor het overige zijn het naamsvermeldingen die verwijzen naar een register in een archief.

De dataset is niet compleet en bevat fouten. Regionaal Archief Tilburg verbetert deze dataset voortdurend op basis van feedback van onze gebruikers cq. vult de dataset aan met nieuwe gegevens. Het verdient daarom aanbeveling met enige regelmaat deze dataset opnieuw te downloaden.

Daarbij is het van belang te melden dat onze leverancier Picturae er voor gekozen heeft om alle records wekelijks van een recente datum te voorzien zodat het noodzakelijk is om telkens de hele dataset te downloaden.

Dataformaat en toegankelijkheid
Regionaal Archief Tilburg biedt haar genealogische data als open data aan via het OAI-PMH protocol met A2A model. De dataset is met de volgende link te harvesten:
http://webservices.picturae.com/a2a/6934d11e-52c6-11e4-b0d6-2f8b4b1371c5?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_a2a

Meer informatie over dit datamodel is te lezen op het weblog van WieWasWie: http://wiewaswieblog.nl/2013/03/wiewaswie-deelt-standaard-voor-ontsluiten-van-historische-persoonsgegevens/

Naast de metadata in de persoonsrecords zijn er ook links beschikbaar naar de gescande akten uit de verschillende registers. Niet alles is op die manier al digitaal beschikbaar. Voor het overzicht wat er wel en niet gescand en beschikbaar is kun je kijken op de eerdergenoemde pagina:
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2015/12/29/beschikbare-bronnen/

Licentie
Zowel de metadata als ook de bijbehorende afbeeldingen worden aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van Regionaal Archief Tilburg mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden.

Als je toch de bron wilt aangeven verwijs dan als volgt: Bron: Regionaal Archief Tilburg.

Vragen?
Heb je vragen over deze dataset? Neem contact op met info@regionaalarchieftilburg.nl