Regionaal Archief Nijmegen

Wikis > Regionaal Archief Nijmegen

Wie waren de bevrijders van Nijmegen? Dankzij een schenking van ‘Foto Verweij’ heeft het Regionaal
Archief Nijmegen
sinds 2000 de beschikking over 684 portretfoto’s van geallieerde militairen die
betrokken waren bij de bevrijding van Nijmegen of die kort daarna in de stad verbleven. De bevrijders
kregen daarmee een gezicht, maar nog geen naam.

Het archief heeft daarom besloten de foto’s beschikbaar te stellen via Flickr. Dit online foto-platform
biedt een grotere kans dat deskundigen en mogelijke familieleden in Groot-Brittannië of de Verenigde
Staten de foto’s ontdekken en reageren. Bovendien worden de foto’s onder een Creative Commons
BY-SA NL 3.0 licentie
beschikbaar gesteld, wat het mogelijk maakt om de foto’s ook op andere
websites te delen om zo hopelijk nog meer aanvullende informatie te vergaren.

Unknown soldier. Foto Verweij | Collectie Regionaal Archief Nijmegen | CC BY-SA NL 3.0

Geïnteresseerden die een geportretteerde herkennen of meer informatie hebben, kunnen bij de foto op Flickr een reactie achterlaten. Dankzij het publiek hopen we zoveel mogelijk namen te achterhalen van de jongens en mannen die ruim zeventig jaar geleden – mogelijk voor het laatst – gefotografeerd werden in Nijmegen.

De dataset is toegankelijk via de Flickr API. De Flickr API is erg uitgebreid. Lees voordat je de API gebruikt eerst goed de gebruikersvoorwaarden (zie ook hieronder).

De foto’s zijn beschikbaar en (her)bruikbaar onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding – Gelijk delen NL 3.0 licentie. Naamsvermelding graag als volgt: Foto Verweij | Collectie Regionaal Archief Nijmegen | CC BY-SA NL 3.0

Lees voor meer informatie de blog op het weblog van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, het artikel in Het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en bekijk de foto’s op de Flickr account van het Regionaal Archief Nijmegen.

Informatie over de Flickr API
Let op: de Flickr API is alleen beschikbaar voor niet-commercieel gebruik. Tevens vermeldt de terms of use expliciet hoeveel foto’s je tegelijkertijd mag weergeven en hoe je om moet gaan met het vermelden van het feit dat je deze specifieke API gebruikt. Klik hier voor de terms use van de Flickr API.
Met de Flickr API kan je bijvoorbeeld in één keer de hele set foto’s downloaden. Met een set ID (dit ziet er b.v. uit als: 72157629480797400) en via https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photosets.getPhotos.html kan je een lijst krijgen met alle urls van foto’s in een set. Hier kan je deze functionaliteit uitproberen: https://secure.flickr.com/services/api/explore/flickr.photosets.getPhotos.
Per foto kan je commentaar ophalen door deze API-call te gebruiken: https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photos.comments.getList.html.
Als je vragen hebt over deze dataset, neem dan contact op met Wouter Daemen via Twitter of email (w.daemen@nijmegen.nl ).