Regionaal Archief Nijmegen – Militieregisters Nijmegen (1815-1888)

Wikis > Regionaal Archief Nijmegen - Militieregisters Nijmegen (1815-1888)

Militieregisters vormden in de negentiende eeuw het papieren instrument van de overheid om op lokale schaal de administratie van dienstplichtigen bij te houden. Ze bevatten interessante informatie over dienstplichtige personen.  Naast de standaard persoonsgegevens werden namelijk zaken genoteerd als beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving.

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft in 2012 de Nijmeegse militieregisters over de jaren 1815-1888 laten indexeren door vrijwilligers op de toen nog prille crowdsourcing-platform VeleHanden. Het resultaat hiervan is nog altijd te bewonderen op de website www.militieregisters.nl, waar ook de gegevens en scans van de militieregisters van andere deelnemende instellingen zijn te vinden.

Het RAN stelt de militieregisters-gegevens nu ook beschikbaar als open data.

Over de dataset
De dataset bevat 14434 inschrijvingen van Nijmeegse dienstplichtigen over de jaren 1815-1888. De index bevat gegevens over de namen, de geboortejaren en -plaatsen, over de lichtings- of inschrijvingsjaren en brongegevens over het specifieke militieregister waaruit de gegevens afkomstig zijn. De gegevens worden aangeboden in de vorm van een csv-bestand. De scans maken hier geen deel van uit.

Download
Link

Licentie en bronvermelding
De dataset wordt aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Regionaal Archief Nijmegen mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Regionaal Archief Nijmegen stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van de informatie. Bij voorkeur wordt dit gedaan als volgt: “Bron: Regionaal Archief Nijmegen”. Als er toepassingen worden ontwikkeld met de data, horen we dat graag via hetarchief@nijmegen.nl.

Vragen
Voor opmerkingen of vragen over deze dataset kunt u contact opnemen met Renier van de Giessen, archivaris Regionaal Archief Nijmegen, via hetarchief@nijmegen.nl of 06 – 257 630 63.

 

About Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is directeur van wikiwise en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Hij heeft ervaring in de consultancy (Boer & Croon), ICT-beheer (UvA, SOS International) en applicatie-ontwikkeling (Delta Lloyd, B2Build software). Zijn opleiding: Vrije Universiteit Informatica.