Regionaal Archief Nijmegen – DTB-boeken Nijmegen (1592-1833)

Wikis > Regionaal Archief Nijmegen – DTB-boeken Nijmegen (1592-1833)
Afbeelding1

DTB-Boeken van het Regionaal Archief Nijmegen, Fotograaf: Renier van de Giessen, CC-BY-SA 4.0

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beheert zo’n 15 km aan overheids- en particuliere archieven en maakt werk van het toegankelijk maken van dit historische materiaal voor haar bezoekers, online en in de studiezaal. Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie zijn de doop-, trouw- en begraafboeken, ook wel bekend als de DTB-boeken. Deze bronnen staan verder bekend als de retroacta van de burgerlijke stand, omdat het registers betreft waarin de bevolkingsadministratie werd bijgehouden in de tijd voorafgaand aan de invoering van de burgerlijke stand (1811). Dat gebeurde door diverse kerkelijke instanties.

Omdat de inschrijving in deze registers chronologisch geschiedde, kan het voor onderzoekers tijdrovend zijn om een specifieke akte te kunnen vinden. Om die reden is er sinds jaar en dag door vrijwilligers van het Regionaal Archief Nijmegen gewerkt aan het op persoonsnaam toegankelijk maken van de verschillende DTB-boeken. De vrucht van hun arbeid is nu ook digitaal beschikbaar en wel als open data.

Over de dataset

De dataset bevat 92309 doopakten, 43736 huwelijksakten en 21250 begrafenisakten. Voor een overzicht van de verschillende bronnen waaruit deze akten afkomstig zijn, zie de Studiezaalhulp van het Regionaal Archief Nijmegen en kijk onder ‘Personen en Locaties’ en ‘Doorzoekbare Bronnen’. De dataset bevat een schat van gegevens over personen die in of rondom Nijmegen werden geboren, huwden of werden begraven voor 1811.

Helaas is de dataset nog niet compleet; door de tijd heen zal deze zeker nog aangevuld  worden. Ook kunnen er in de toekomst nog wijzigingen in de opbouw van de data of aanpassingen in de mapping aangebracht worden. Het is dus aan te raden om regelmatig updates te harvesten.

Dataformaat
De data is afkomstig van de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen en is gemodelleerd volgens het A2A-model  De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. Met de volgende link is de gehele set te harvesten: http://studiezaal.nijmegen.nl/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&metadataprefix=oai_a2a Ook is het mogelijk om de drie typen bronnen (doopakten, huwelijksakten, begraafakten) afzonderlijke te harvesten. Plak dan &set=Doopregisters, &set=Huwelijksregisters of &set=Begraafregisters achter de link hierboven.

De dataset wordt daarnaast beschikbaar gesteld via de website Open Archieven. Zie hiervoor de repository: https://oai-pmh-browser.coret.org/?showrepo=ran Zie voor meer informatie over Open Archieven het datablog van Open Archieven.

Licentie en bronvermelding
De metadata worden aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Regionaal Archief Nijmegen mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Regionaal Archief Nijmegen stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van de informatie. Bij voorkeur wordt dit gedaan als volgt: “Bron: Regionaal Archief Nijmegen”. Als er toepassingen worden ontwikkeld met de data, horen we dat graag via hetarchief@nijmegen.nl.

Vragen
Voor opmerkingen of vragen over deze dataset kunt u contact opnemen met Renier van de Giessen, archivaris Regionaal Archief Nijmegen, via hetarchief@nijmegen.nl of 06 – 257 630 63.

 

About Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is directeur van wikiwise en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Hij heeft ervaring in de consultancy (Boer & Croon), ICT-beheer (UvA, SOS International) en applicatie-ontwikkeling (Delta Lloyd, B2Build software). Zijn opleiding: Vrije Universiteit Informatica.