Regionaal Archief Alkmaar – Genealogische Data

Wikis > Regionaal Archief Alkmaar - Genealogische Data

In het streven zoveel mogelijk van onze data open ter beschikking te stellen bieden wij u ook onze complete set genealogische data aan met daarin:

  • Bevolkingsregisters
  • Indexen (‘repertoria’) op notariële akten
  • Doop-, trouw- en begraafregisters
  • Akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden)

Deze set bevat een kleine 1,9 miljoen vermeldingen van personen uit ons werkgebied. Veel van deze records zijn ook voorzien van een link naar de digitale afbeelding van de originele akte. Er wordt nog regelmatig nieuwe data toegevoegd door een groep enthousiaste vrijwilligers, regelmatig updates harvesten is dus zeker aan te raden!

De set wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. De set is met de volgende link te harvesten:

http://api.memorix-maior.nl/collectiebeheer/a2a/key/6188c876-7ba1-11e0-952a-00163e60bf4d/tenant/raa?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_a2a

De verschillende typen akten zijn ook apart te harvesten. Gebruik deze link om een overzicht te krijgen van de subsets die te onderscheiden zijn:

http://api.memorix-maior.nl/collectiebeheer/a2a/key/6188c876-7ba1-11e0-952a-00163e60bf4d/tenant/raa?verb=ListSets

Zowel de metadata als ook de bijbehorende afbeeldingen worden aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Wij raden echter aan om de bron van de data en datum van de laatste harvest op de onderstaande manier te vermelden. Gebruikers kunnen dan de kwaliteit van de gebruikte data beter beoordelen. Een voorbeeld van zo’n vermelding kan dit zijn: “Deze data is afkomstig van het Regionaal Archief Alkmaar: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/api. Laatst ververst op {datum}”

Wij vinden het ook leuk om te weten voor welke toepassingen deze data wordt gebruikt. Wij stellen het dan ook op prijs als u uw toepassingen bij ons meldt.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over onze API, Flickr of onze andere vormen van open data of wilt u uw gebruik van onze data melden, neem dan contact op via e-mail of bel met 072 – 850 82 08 en vraag naar dhr. Alphenaar.
Wilt u meer weten over de beelden op onze online beeldbank, neem contact op via e-mail of bel met 072 – 850 82 16/17 en vraag naar dhr. Van Dijl of mevr. Free.

 

About Tom Kunzler

Tom Kunzler is projectleider bij de Open State Foundation en werkt aan projecten die samenhangen met politieke transparantie en is ook betrokken bij Open Cultuur Data.