NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Wikis > NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

De set Beeldbank WO2 (metadata)

De Beeldbank WO2 omvat circa 140.000 foto’s, tekeningen, affiches en andere afbeeldingen over de Tweede Wereldoorlog, waaronder uniek fotomateriaal over de jodenvervolging in Nederland, de Duitse bezetting, het verzet en de collaborerende machten. Het materiaal is afkomstig uit de collectie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en 30 andere erfgoedinstellingen met bijzondere WO2-collecties.

Eerste Duitsers in Amsterdam, 15 mei 1940. Bron: Beeldbank WO2, www.beeldbankwo2.nl.

 

De OAI-PMH url is: http://www.beeldbankwo2.nl/wo2-no-webservice/oai-pmh?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

  • Identifier – Deeplink naar de afbeelding in de beeldbank
  • Source – Naam van organisatie die de fysieke collectie beheert
  • Description – Korte beschrijving van de afbeelding
  • Date – Datum van vervaardiging, bijv. datum waarop foto is genomen
  • Subject – Toegekende trefwoorden
  • Coverage – Geografische lokatie waarop afbeelding betrekking heeft (land, stad, plaats, etc.)
  • Type – Image
  • Creator – Vervaardiger van het originele object, meestal fotograaf of tekenaar
  • Relation – Verwijzing naar thumbnail/preview
  • Rights – Heeft betrekking op de rechten die berusten op het digitale object (content)

Voorbeeld van goede URL met resumption token is:

http://www.beeldbankwo2.nl/wo2-no-webservice/oai-pmh?verb=ListRecords&resumptionToken=maxid=215461%26startid=1306

Dus parameter heet resumptionToken en de hele waarde van de resumptionToken uit het vorige request moet worden ge-urlencode zoals gewoonlijk en als waarde van die parameter worden gebruikt.

Een Joodse familie op het sportcomplex op het Amsterdamse Olympiaplein, in afwachting van deportatie naar kamp Westerbork. 20 juni 1943. Bron: Beeldbank WO2, www.beeldbankwo2.nl

 

Alle objectbeschrijvingen (metadata) vallen onder  CC0-licentie. Dit houdt in dat de data zonder toestemming  mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd.

Juni 1940. Persfoto. Duitsers voor de leeuwenkooi te Artis. Bron: Beeldbank WO2, www.beeldbankwo2.nl

 

 

 

About Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is directeur van wikiwise en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Hij heeft ervaring in de consultancy (Boer & Croon), ICT-beheer (UvA, SOS International) en applicatie-ontwikkeling (Delta Lloyd, B2Build software). Zijn opleiding: Vrije Universiteit Informatica.