Nationaal Archief – Scans van Archieven

Wikis > Nationaal Archief - Scans van Archieven

Vrede van Münster, Nationaal Archief, Staten-Generaal » Inventaris nr. 12588.55B, Scan: 37, PD

Veel archieven van het Nationaal Archief bevatten scans. Inmiddels beslaat de omvang hiervan zo’n 1 miljoen exemplaren. Een aanzienlijk deel hiervan, zo’n 50%, is beschikbaar als open data. Het materiaal is zeer divers en gaat van Middeleeuwse bezittingen van een klooster in Delft via scans uit de V.O.C. en W.I.C.-archieven naar scans van documenten rond de dekolonisatie van Indië. Stukken over de ontstaansgeschiedenis van Nederland zoals het Plakkaat van Verlatinghe of de Vrede van Münster zitten er ook tussen.

Door de leeftijd van het archiefmateriaal is het merendeel van de scans beschikbaar onder Public Domain maar her en der is er ook wat jonger materiaal aanwezig. Dit jonge materiaal is beschikbaar onder CC0

Het materiaal is te benaderen via de Open Search Api van het Nationaal Archief.

Karakteristieken

De karakterteristieken van deze dataset zijn als volgt:

Collectiegegevens Waarde
 Collectieonderdeel Scans van Archieven
 Aantal Ca. 500.000
 Percentage Open Data 50% open data op een totaal van ca. 1.000.000 scans
 Licentie Public Domain en CC0
 Techniek Open Search Api
 Formaat
  • XML en JPEG 1280 pixels (lange zijde), 72 DPI via api
  • JPEG download, met een 300 DPI afdrukkwaliteit voor A4 door bij de individuele scans gebruik te maken van de Download knop ↓

Scans en API

Van de 6600 archieven bevatten er zo’n 484 in meer of mindere mate scans.

Deze scans met een open data verklaring kunnen worden opgeroepen via de URL van de Open Search Api. Het description document van de Api geeft aan welke velden doorzocht kunnen worden.

Hoe de API werkt kan worden geillustreerd aan de hand van de scans van het archief van de Abdij van Rijnsburg, Archiefinvenaris 3.18.20. De URL van de API ziet er dan als volgt uit.

http://www.gahetna.nl/beeldbank-api/opensearch/?q=3.18.20&count=100&startIndex=1

De API geeft per keer maximaal 100 records terug (&count=100) en start met het tonen ervan op pagina 1 (&startIndex=1). Wanneer er meer records dan 100 zijn (<opensearch:totalResults>) kan de pagina worden opgeplust tot het laatste resultaat is bereikt. Een record is in het geval van Scans van Archieven een inventarisnummer. Een records kan meerdere scans in zich herbergen.

Via het veld <field name=”Inventarisnummer”> kunnen de records weer gemakkelijk gekoppeld worden aan de XML van de Archiefinventarissen.

Bron- en licentievermelding

Omdat het materiaal betreft onder Public Domain of CC0 is een licentievermelding niet nodig. Een bronvermedling wordt altijd wel op prijs gesteld. Mocht die toegevoegd worden dan kunnen daar de volgende elementen in benoemd worden.

Nationaal Archief, Den Haag, [nummer toegang xx.xx.xx], inv.nr. [xxx]

Informatie

Meer informatie op www.gahetna.nl/opendata via @timmietovenaar of via info@nationaalarchief.nl