Nationaal Archief – Kaarten

Wikis > Nationaal Archief - Kaarten

Johannes Vingboons, Kaap de Goede Hoop, 4.VELH 619.36, PD

Het Nationaal Archief heeft zo’n 300.000 kaarten in de collectie. Een beperkt deel hiervan is digitaal beschikbaar. Door de leeftijd van het materiaal en de herkomst ervan (overheid) is het kaartmateriaal bij uitstek een collectie die in aanmerking komt om beschikbaar gesteld te worden als open data. De kaartcollectie is divers van wereldkaarten en panorama’s op exotische steden en kusten, tot 19e eeuwse kadastrale kaarten van Zuid-Holland.

Door de leeftijd van het materiaal is het merendeel beschikbaar onder Public Domain maar her en der is wat jonger kaartmateriaal beschikbaar onder CC0.

Karakteristieken

Collectiegegevens Waarde
Collectieonderdeel Kaarten
Aantal 6200
Percentage Open Data 100%
Licentie Public Domain en CC0
Techniek Open Search Api
Formaat
  • XML en JPEG 1280 pixels (lange zijde), 72 DPI via api
  • JPEG download, met een 300 DPI afdrukkwaliteit voor A4 door bij de individuele kaarten gebruik te maken van de Download knop ↓

Scans en API

Het zwaartepunt van de open data kaarten leunt op de Collectie Binnenland Hingman, de Zuid-Hollandse kaarten (Kadaster en Polderreglementskaarten) en de Collectie Buitenland Leupe.

In een eerder stadium zijn er op Open Cultuur Data datablogs verschenen over de Collectie Buitenland Leupe en de Polderreglementskaarten bij de toenmalige vrijgave onder Public Domain en CC0 van deze datasets. In de twee datablogs wordt wat dieper ingegaan op de achtergrond en ontstaansgechiedenis van de kaarten.

Het totaal van kaartarchieven wat open data materiaal bevat kan worden bekeken in het volgende overzicht:

De kaarten uit de kaartcollectie zijn beschikbaar via de Open Search Api. Deze kunnen worden opgeroepen via de URL van de Open Search Api. Het description document van de Api geeft aan welke velden doorzocht kunnen worden.

Wanneer de kaarten van 4.ZHPB (Polderreglementskaarten) als voorbeeld worden genomen ziet de URL er als volgt uit.

De API geeft per keer maximaal 100 records terug (&count=100) en start met het tonen ervan op pagina 1 (&startIndex=1). Wanneer er meer records dan 100 zijn (<opensearch:totalResults>) kan de pagina worden opgeplust tot het laatste resultaat is bereikt. Een record is in het geval van kaarten een inventarisnummer. Een record in sommige gevallen kan meerdere scans van kaarten in zich herbergen. De metadata in XML biedt een uitgebreide beschrijving van de kaart zelf.

Maar de API kan ook bevraagd worden op andere zoektermen uit de beschrijvende metadata van de fotobeschrijving. Kaarten uit het Kaartcollectie Ministerie van Oorlog (4.OPG) met betrekking tot de bouw van een buskruitmagazijn kunnen worden aangeroepen via:

Bron- en licentievermelding

Omdat het materiaal betreft onder Public Domain of CC0 is een licentievermelding niet nodig. Een bronvermedling wordt altijd wel op prijs gesteld. Mocht die toegevoegd worden dan kunnen daar de volgende elementen in benoemd worden.

Nationaal Archief, Den Haag, [archiefnaam], [periode], nummer toegang [xx.xx.xx], inventarisnummer [xxx]

Informatie

Meer informatie op www.gahetna.nl/opendata via @timmietovenaar of via info@nationaalarchief.nl