Nationaal Archief – Indexen

Wikis > Nationaal Archief - Indexen
Index - Grafredelijkheidskamer: Octrooien

Nadere Toegang NT00318, Grafredelijkheidskamer: Octrooien, CC0

Archieven bevatten een schat aan historische (persoons)gegevens. Met een eerste blik op de 6600 archiefinventarissen die de 125 strekkende kilometer archief in de depots beschrijven wordt dat lang niet altijd duidelijk. In de loop der jaren is bij het Nationaal Archief gewerkt aan zogenaamde nadere toegangen. Archieven zijn verder uitgespit en systematisch ontsloten op bijvoorbeeld persoonsnamen, gebeurtenissen of plaatsnamen. Deze indexen bieden extra hulp bij het doen van archiefonderzoek. In totaal zijn 96 van deze indexen vrijgegeven als open data. Deze bevatten in totaal zo’n 1.35 miljoen records. Van stamboekkaarten tot pensioenen en van bedrijvenregister tot gedetineerden in de gevangenis van ’s Gravenhage omstreeks 1900.

Omdat een groot deel van deze indexen door het Nationaal Archief zelf zijn gemaakt kunnen de gegevens onder CC0 vrijgegeven worden. Voor een tweetal indexen is overeengekomen met de maker deze onder CC-BY-SA vrij te geven.

Het materiaal is te benaderen via de overzichtspagina van de indexen op www.gahetna.nl/collectie/index. Per index is duidelijk aangegeven of deze wel of niet als open data beschikbaar is. Wanneer dat wel het geval is kan de index als datadump worden gedownload.

Karakteristieken

De karakterteristieken van deze dataset zijn als volgt:

Collectiegegevens

Waarde                                                              

 Collectieonderdeel Indexrecords
 Aantal 98 Indexen (Ca. 1.370.000 records)
 Percentage Open Data 88%
 Licentie CC0 en CC-BY-SA
 Techniek Datadump
 Formaat XML en CSV

Records en Datadump

De 1.350.000 records zijn verspreid over 96 indexen. Op www.gahetna.nl/collectie/index staan alle 109 indexen waar deze 96 deel van uitmaken. Door een individuele index aan te klikken en in het linkermenu onder het menu-item licentie te kijken, wordt aangegeven of een index al dan niet open data is.  Ook kan daar gebruik gemaakt worden van de menu-items Achtergrond en Gebruik voor meer context over het materiaal.

Het totaal  van  indexen die beschikbaar zijn als open data onder een CC0 (94x) verklaring of een CC-BY-SA (2x) licentie kan worden bekeken in het volgende overzicht:

Om privacy redenen of omdat indexen met derden zijn gemaakt en destijds onvoldoende rekening is gehouden met auteursrechten vallen 13 indexen (nog) niet onder deze voorwaarden:

De Indexen geven individueel aan of er wel of geen open data licentie opziet. Onder andere in het menu Licentie aan de linkerzijde wordt dit aangegeven. Wanneer een open data licentie op het materiaal rust kan er via de link download index (ZIP, xxx.xx KB) een bestand gedownload worden met daarin een XML bestand met de metagegevens van de index inclusief licentie. Plus daarin een CSV bestand de daadwerkelijke content van de index zelf.

Bron- en licentievermelding

Bij de indexen die onder CC-BY-SA ter beschikking zijn gekomen is een naams- en licentievermelding noodzakelijk. Bij het materiaal wat onder CC0 beschikbaar is gekomen is een licentievermelding niet nodig. Een bronvermedling wordt altijd wel op prijs gesteld.

Hieronder staat uitgelegd hoe deze vermelding er dan uit dient te zien.

In geval van CC-BY-SA licentie:Nationaal Archief, Den Haag, [naam index + periode], [naam auteur]. licentie CC-BY-SAIn geval van CC0:Nationaal Archief, Den Haag, [naam index + periode]

Informatie

Meer informatie op www.gahetna.nl/opendata via @timmietovenaar of via info@nationaalarchief.nl