Maritiem Digitaal

Wikis > Maritiem Digitaal

Museumschip ZK 4 Albatros

Maritiem Digitaal is een internetportaal waarin voorwerpen uit de collecties van 20 maritieme musea terug te vinden zijn. Het zijn vooral Nederlandse musea die aangesloten zijn, zoals bijvoorbeeld het Maritiem Museum Rotterdam, het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gegevens in Maritiem Digitaal te publiceren als open data. Als eerste zijn nu de metadata en lage resolutie afbeeldingen van 562 voorwerpen uit de collectie van het Visserijmuseum Zoutkamp beschikbaar gesteld. De collectie van het Visserijmuseum Zoutkamp geeft een beeld van de ontwikkeling van de visserij langs de Groninger kust in het algemeen en die van het vissersdorp Zoutkamp in het bijzonder. Het gaat bijvoorbeeld om scheepsmodellen, visgerei, motoren en opgeviste voorwerpen. Het topstuk uit de collectie is het varende museumschip ZK 4 Albatros. Voor de metadata gelden geen restrictries voor hergebruik (CC0) en de afbeeldingen worden beschikbaar gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding (CC BY) licentie. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Visserijmuseum Zoutkamp mogen worden hergebruikt, mits het museum als bron van de gegevens vermeld wordt. Let op: deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op de gegevens van het Visserijmuseum Zoutkamp. Voor de gegevens van de andere musea in Maritiem Digitaal geldt, dat ze nog niet als Open Data beschikbaar zijn.De volgende metadata zijn beschikbaar:

collection Deelcollectie waarbinnen het object valt
creator Maker van het object
description Omschrijving van het object
image Hyperlink naar een lage resolutie foto van het object in JPG-formaat
invo Uniek identificatienummer van het object binnen de collectieregistratie van het Visserijmuseum Zoutkamp
keyword Trefwoord
priref Uniek identificatienummer van het object binnen de database van Maritiem Digitaal
title Titel van het collectie-object

Ontwikkelaars kunnen gebruik maken van de Adlib API van Maritiem Digitaal om de gegevens te doorzoeken en op te halen. De Adlib API retourneert een XML-bestand. De URL van de API is http://mmr.adlibhosting.com/madigopacx. De databasenaam is ChoiceMardig. Op de website van Adlib is algemene documentatie over de Adlib API te vinden. Let op: voorwaarde is dat API calls zo gespecificeerd worden dat ze alléén de gegevens van het Visserijmuseum Zoutkamp retourneren! De volgende API call haalt de eerste 10 objecten uit de collectie van het Visserijmuseum Zoutkamp op: http://mmr.adlibhosting.com/madigopacx/wwwopac.ashx?database=ChoiceMardig&search=museum=0011&limit=10 Onderstaande aanroep geeft alle objecten van het Visserijmuseum Zoutkamp met het woord ‘kotter’ in één van de metadatavelden: http://mmr.adlibhosting.com/madigopacx/wwwopac.ashx?database=ChoiceMardig&search=(museum=0011 and allfields=kotter) Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Willy Bakker.