Het Geluid van Nederland

Wikis > Het Geluid van Nederland


Op Het Geluid van Nederland is een constant groeiende set van (momenteel) ruim 2.000 geluiden en bijbehorende metadata beschikbaar (inclusief geolocatie). In het project worden de Eigen Opnames uit het unieke historische geluidenarchief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als uitgangspunt genomen. Deze collectie geeft inzicht in het veranderende geluidsbeeld van Nederland. Deze collectie bestaat uit zo’n 10.000 geluidsopnames uit de jaren ‘50 tot de jaren ’90: van het vogelhuis in Artis en het originele stoomcarrousel van de Efteling tot het geluid van de landing van een Cessna Citation in 1977. Uit de collectie van Beeld en Geluid wordt in dit project een selectie van 2.000 geluiden beschikbaar gemaakt.

Het doel van Het Geluid van Nederland is niet alleen om deze collectie vol ‘verdwenen geluiden’ voor een breed publiek online toegankelijk te maken, maar vooral ook om deze vervolgens aan te vullen. Dit gebeurt met de hulp van actieve gemeenschappen van geluidenjagers en -spotters en andere geïnteresseerden die hun bijdrage willen leveren. Hierdoor groeit de dataset constant met persoonlijke (historische) geluidsarchieven en recente geluiden uit het hele land. Alle geluiden, oud en nieuw, worden samengebracht in een kaartapplicatie op de website, via een speciale groep op SoundCloud.

Zoals hierboven aangegeven maakt Het Geluid van Nederland gebruik van het audioplatform SoundCloud voor de hosting van de geluiden van Beeld en Geluid en het verzamelen van bijdragen van derden. Voor hergebruik van de geluiden en de bijbehorende metadata kan dus gebruik worden gemaakt van de SoundCloud API. De metadata die beschikbaar is via de SoundCloud API bevat – naast een verwijzing naar de geluiden zelf – o.a. een titel, beschrijving, trefwoorden en meestal de geolocatie (latitude-longitude) en het moment van opname van de geluiden. De geluiden uit het archief van Beeld en Geluid zijn apart te vinden in dit account op SoundCloud. Alle geluiden voor Het Geluid van Nederland – dus het archiefmateriaal van Beeld en Geluid plus de bijdragen van derden – worden samengebracht in deze groep op SoundCloud.

De SoundCloud API maakt het ook mogelijk om nieuwe geluiden te uploaden naar Het Geluid van Nederland. Hiervoor is het van belang dat de geluiden worden voorzien van de juiste Creative Commons licentie (CC-BY of CC-BY-SA) en in de juiste groep op SoundCloud terecht komt. Idealiter zijn de geluiden ook voorzien van een geolocatie. De SoundCloud API biedt de mogelijkheid om al deze zaken automatisch in te stellen.

Vanuit het project zijn we bijvoorbeeld geïnteresseerd in vormen van hergebruik die de dataset op locatie benutten. Denk bijvoorbeeld aan hoe het open source Roundware platform dat audio op locatie beschikbaar maakt in de vorm van ‘soundscapes’ en gebruikers de mogelijkheid biedt om zelf toevoegingen te doen. Een andere mogelijkheid is het combineren van deze auditieve historische dataset, met (historisch) beeldmateriaal van dezelfde locaties. Liefhebbers van open webtechnologie zouden de collectie ook met de HTML5 Web Audio API te lijf kunnen gaan, bijvoorbeeld om visualisatie-effecten toe te passen.

Alle geluiden – zowel uit het archief van Beeld en Geluid als de individuele bijdragen – zijn beschikbaar onder een Creative Commons licentie (CC-BY of CC-BY-SA), in deze licentie staat aangegeven wat wel en niet is toegestaan bij hergebruik. Per geluid wordt op SoundCloud aangegeven welke Creative Commons licentie er op van toepassing is (dit is tevens via de API te achterhalen).

Als je vragen hebt, neem dan contact op met Maarten Brinkerink (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) via Twitter of email (mbrinkerink@beeldengeluid.nl).

Het Geluid van Nederland is een project van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, De Auditieve Dienst en Kennisland. De Eigen Opnames uit het geluidenarchief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd in het kader van het digitaliseringsprogramma Beelden voor de Toekomst. Het Geluid van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Doen en de BankGiro Loterij.