Groene Hart Archieven – Historische kaarten

Wikis > Groene Hart Archieven - Historische kaarten

Groene Hart Archieven

De Groene Hart Archieven is een samenwerking tussen het streekarchief Midden-Holland (Gouda) en het streekarchief Rijnlands-Midden (Alphen aan den Rijn).

De Groene Hart Archieven beheren gemeentearchieven en de overgebrachte rijksarchieven uit de aangesloten gemeenten (zie http://www.groenehartarchieven.nl/over-ons), zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien zijn de beide streekarchieven in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

De Groene Hart Archieven heeft ook een collectie kaarten en plattegronden. De collectie kaarten en plattegronden is verweven met de archieven. Kaarten werden vroeger veelal gemaakt in opdracht van het stads- of dorpsbestuur, vaak om een bepaalde kwestie of conflict te verduidelijken. Plattegronden hebben bijvoorbeeld betrekking op de aanleg en onderhoud van waterwegen, op onroerende goederen of op privileges. Een deel van deze kaarten en plattegronden voor 1800 is gedigitaliseerd. De collectie heeft betrekking op Gouda en omstreken.

De collectie is interessant omdat het een beeld schets van de historische ontwikkeling van Gouda en een aantal omliggende plaatsen, maar in combinatie met de kaartencollecties van het Nationaal Archief en Archief Eemland (ook als open data set beschikbaar) kunnen deze kaarten in een bredere context geplaatst worden.

Plattegrond van Gouda, ca. 1650 (Joh. Blaeu)

Wat is beschikbaar?

De collectie omvat ca. 1500 kaartbeschrijvingen. Hiervan is de metadata beschikbaar als tab-gescheiden txt bestand en als csv bestand. Van ca. 80 kaartbeschrijvingen zijn afbeeldingen beschikbaar. De resolutie van deze afbeeldingen is veelal 300 dpi en ze zijn als losse bestanden hier te downloaden.

De bestandsnamen van de afbeeldingen zijn identiek aan het veld fotonummer in de kaartbeschrijvingen.

Velden

 • Fotonummer – Fotonummers zijn o.a. van belang voor de koppelingen met de afbeeldingen. De bestandsnamen van de afbeeldingen zijn identiek aan de nummers in het fotonummer veld.
 • Schaal – Schaal geeft de schaal weer tussen afstand op de kaart en afstand in werkelijkheid.
 • Toegangsnummer – Vooral van belang voor de fysieke kaarten die bij het archief zijn opgeborgen.
 • Inventarisnummer – Vooral van belang voor de fysieke kaarten die bij het archief zijn opgeborgen.
 • Serienummer – Vooral van belang voor de fysieke kaarten die bij het archief zijn opgeborgen.
 • Publicatie – Dit veld geeft aan of en waar de kaart ooit gepubliceerd is (voor zover bekend).
 • Magazijn – Vooral van belang voor de fysieke kaarten die bij het archief zijn opgeborgen.
 • Instelling – Dit veld geeft aan bij welk streekarchief (Midden-Holland of Rijnlands Midden) de fysieke kaart ligt.
 • Auteur – De maker van de kaart.
 • Uitgever – Uitgever die de kaart gepubliceerd heeft.
 • Beginjaar – Als niet bekend is in welk jaar de kaart precies is gemaakt dan wordt er d.m.v. een begin- en eindjaar een periode aangegeven waarin de kaart gemaakt is. Deze jaren kunnen bijvoorbeeld de werkzame jaren van de maker aangeven. Soms geeft een begin- en eindjaar verschillende versies van een kaart aan. Kaarten werden gemaakt en later soms nog bewerkt. Het eindjaar geeft dan het jaar van de laatste bewerking aan.
 • Eindjaar – zie beginjaar.
 • Lokatie – Geeft de plaatsnaam van de kaart aan.
 • Titel – Titel van de kaart (indien aangegeven).
 • Inhoud – Kan informatie bevatten die op de kaart wordt weergegeven.
 • Opmerkingen – Opmerkingen m.b.t. de kaart. Soms wordt hier bijvoorbeeld naar gerelateerde kaarten verwezen.
 • Techniek – Techniek die is gebruikt. Meestal staat hier aangegeven dat het handgetekende kaarten zijn.
 • Formaat – Het formaat van de kaart in centimeters.

Voorwaarden hergebruik

De kaartbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld, de scans van de kaarten vallen in het Publieke Domein. Gebruikers mogen de data zonder toestemming kopiëren, verspreiden, doorgeven en aanpassen. Als de bron gebruikt wordt horen we dat graag. Bronvermelding is niet verplicht, maar indien je de bron wilt vermelden dan graag als volgt: Groene Hart Archieven.

Contactpersoon: Tom Kuipers
e-mail: t.kuipers@groenehartarchieven.nl

 

About Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is directeur van wikiwise en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Hij heeft ervaring in de consultancy (Boer & Croon), ICT-beheer (UvA, SOS International) en applicatie-ontwikkeling (Delta Lloyd, B2Build software). Zijn opleiding: Vrije Universiteit Informatica.