Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Wikis > Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
Burgerlijke stand

Burgerlijke stand door J. van de Vate. Bron: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Het gemeentearchief Schouwen-Duiveland maakt deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland en is gevestigd in het gemeentehuis in Zierikzee.

Het gemeentearchief beheert meer dan 750 archieven en verzamelingen uit de periode 1275-2013, die voor het overgrote grote deel betrekking hebben op plaatsen, personen en gebeurtenissen op het voormalige eiland.

Het gemeentearchief streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot de collectie, zowel fysiek als digitaal.

Beschrijving van de beschikbaar gestelde dataset

De burgerlijke stand werd in Schouwen-Duiveland in 1811 ingevoerd door de Fransen. Elke gemeente heeft sindsdien een ambtenaar van de burgerlijke stand die van alle geboorten, huwelijken/echtscheidingen en overlijdens in zijn gemeente een akte van de burgerlijke stand opmaakt. De akten zijn per jaar genummerd en in die (chronologische) volgorde bij elkaar gevoegd in drie series: geboorteakten, akten van huwelijken en echtscheidingen, en overlijdensakten.

De akten bevatten per gebeurtenis (geboorte, huwelijk/echtscheiding, overlijden) de officiële gegevens omtrent de plaats en datum van de gebeurtenis, de betrokken personen en zijn/haar ouders. In de overlijdensakten is  ook de naam van de partner(s) geregistreerd.

De series bevatten inschrijvingen omtrent de burgerlijke staat van inwoners van de in totaal 29 gemeenten die sinds 1811 kortere of langere tijd hebben bestaan op het grondgebied van Schouwen-Duiveland.

Omwille van de privacy is de openbaarheid van deze akten beperkt. De geboorteakten zijn openbaar na 100 jaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar.  Dit betekent dat de volgende akten openbaar zijn:

  • 81.084 geboorteakten uit de periode 1811-1913.
  • 21.402 huwelijksakten uit de periode 1811-1938.
  • 72.331 overlijdensakten uit de periode 1811-1963.

De akten zijn altijd in tweevoud opgemaakt. De papieren originelen van de openbare akten zijn te vinden in het gemeentearchief Schouwen-Duiveland in Zierikzee, een tweede serie bevindt zich in het Zeeuws Archief in Middelburg.

Gebruik

Akten van de burgerlijke stand vormen een rijke bron voor onderzoek naar personen en hun onderlinge relaties. De akten bieden officiële informatie over namen, plaatsen en data en over de familierechtelijke betrekkingen van personen onderling, Met behulp van deze gegeven kunnen ook analyses gemaakt worden op demografisch terrein.

Gegevens dataset

De datasets bevatten metadata en links naar afbeeldingen van de akten.

  • De dataset geboorteakten bevat de namen van het kind en zijn/haar ouders, de datum van de geboorte, de geboorteplaats, en datum en nummer van de akte.
  • De dataset huwelijken bevat de namen van de huwelijkspartners en hun wederzijdse ouders, datum en plaats van het huwelijk en datum en nummer van de akte.
  • De dataset overlijdens bevat de namen van de overledene, zijn/haar (gewezen) partner en zijn/haar ouders, plaats en datum van het overlijden en datum en nummer van de akte.

In de tabel hieronder is de structuur van de datasets aangegeven. De metadata zijn gestructureerd volgens het A2A datamodel.

* deze velden alleen in de geboorteakten

Veldnaam Voorbeeld gegeven Omschrijving
Person id 41781741 uniek identificatiekenmerk van de persoon (in deze akte)
PersonNameFirstName Paul voornaam persoon
PersonNamePrefixLastName voorvoegsels persoon
PersonNameLastName Evertsen achternaam persoon
Gender onbekend geslacht van de persoon
Birthdate Year* 1811 datering geboorte kind: jaar
Birthdate Month* 12 datering geboorte kind: maand
Birthdate Day* 19 datering geboorte kind: dag
EventType Geboorte aard van de gebeurtenis
EventDate Year 1811 datering gebeurtenis: jaar
EventDate Month 12 datering gebeurtenis: maand
EventDate Day 19 datering gebeurtenis: dag
Place Rengerskerke plaats waar de gebeurtenis plaatsvond
RelationType kind rol van de persoon
SourceDateYear 1811 datering akte: jaar
SourceDate Month 12 datering akte: maand
SourceDate Day 21 datering akte: dag
SourceType BS Geboorte Aanduiding van de aard van de bron
SourceReferencePlace Zierikzee Aanduiding van de plaats van de bron
InstitutionName Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Aanduiding van de dataleverancier
DocumentNumber 7 Nummer van de akte
Uri http://schouwen.hosting.deventit.net/HttpHandler/icoon.ico?file=114896847 verwijzing naar de scan
UriViewer http://schouwen.hosting.deventit.net/imageserver-client/ImageServer-Client-atl5.aspx?Datasource=Atlantis5Adapter&QueryParams=114896847 verwijzing naar de scan in de Atlantisviewer
UriPreview http://schouwen.hosting.deventit.net/HttpHandler/icoon.ico?icoon=114896847 verwijzing naar de thumbnail
RecordIdentifier 24691304 uniek identificatiekenmerk van de akte

Opmerkingen

In de datasets zitten fouten. Voor deze fouten zijn wij niet aansprakelijk. Wanneer wij een fout ontdekken, verbeteren wij die in het bronbestand.

Ontdekt u een fout? Stuur dan een mail naar gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl.

Wijze van verkrijging

OAI-PMH protocol xml Geboorteakten: http://schouwen.hosting.deventit.net/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&metadataprefix=oai_a2a&set=Geboorteakten
OAI-PMH protocol xml Huwelijksakten:http://schouwen.hosting.deventit.net/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&metadataprefix=oai_a2a&set=Huwelijksakten
OAI-PMH protocol xml Overlijdensakten:http://schouwen.hosting.deventit.net/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&metadataprefix=oai_a2a&set=Overlijdensakten

Voorwaarden metadata en objecten (scans)

Licentie Toelichting
CC0 (metadata) en CC0 (scans) Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0  beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. We waarderen het wel als we genoemd worden als bron van informatie. De juiste bronvermelding daarbij is: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee.De scans zijn ook met de licentie CC0 beschikbaar.We horen graag welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via: gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl.

Contactgegevens

naam Ineke van den Broek
e-mail gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl
telefoon 0111 452 320
organisatie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
website www.gemeentearchiefschouwen-duiveland.nl