Gemeente Ede – Militieregisters 1812-1919

Wikis > Gemeente Ede – Militieregisters 1812-1919

Over de dataset

Deze dataset bestaat uit gegevens van de diverse alfabetische lijsten voor de landmilitie en de inschrijvingsregisters van bijna 16.000 personen.

De militieregisters geven o.a. informatie over uiterlijke kenmerken van uw voorvaders. Via www.militieregisters.nl of de website Open Archieven kunt u gemakkelijk zoeken in de registers.

De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: archiefnummer, titel van archief, archiefvormer, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboorteplaats en geboortedatum.

Dataformaat

De dataset is in CSV formaat toegankelijk.

Licentie en bronvermelding

Alle metadata worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Gemeentearchief Ede mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Gemeentearchief Ede stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van informatie. De volledige bronvermelding is:

Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede)
Archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”
Inventarisnummers

Contact

Vragen of opmerkingen over deze data graag mailen naar gemeentearchief@ede.nl. Contactpersoon: Anastassia Adriaanse. Wanneer u op deze site de gedigitaliseerde registers wilt inzien dan zijn daar kosten aan verbonden. In de studiezaal van Gemeentearchief Ede en Barneveld kunt u de scans van Ede en Barneveld kosteloos inzien. Voor meer info, kijk hier.

Bekijk hier alle open data sets van de gemeente Ede.

Uitleg alle velden

Kolom Naam van de kolom Uitleg  Opmerking
A Archiefnummer Het unieke identificatienummer door het Gemeentearchief Ede (de     archiefbeherende instelling/ archiefvormer) toegekend aan het archief     (verzameling documenten)
B Titel van archief  De unieke naam van het archief door het Gemeentearchief Ede (de       archiefbeherende instelling/ archiefvormer) toegekend aan het archief     (verzameling documenten)
C Archiefvormer De organisatie die archiefstukken heeft gevormd, bijeengebracht en beheerd
D Voornaam De voornaam van de dienstplichtige
E Tussenvoegsel Het tussenvoegsel van de dienstplichtige
F Achternaam De achternaam van de dienstplichtige
G Geboorteplaats De plaats waar de dienstplichtige geboren is
H Geboortedatum – dag – maand – jaar;
@@-maand-j­aar : als de exacte datum niet bekend is, maar de maand en het jaar zijn wel bekend;
– @@-@@-jaar : als de exacte datum niet bekend is, maar het jaar is wel bekend;
@@-@@-@@ : als de exacte datum niet bekend is.