Gemeente Ede – Hinderwetvergunningen 1891-1948

Wikis > Gemeente Ede - Hinderwetvergunningen 1891-1948

CC0-logo

Over de dataset

De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) over 641 Hinderwetvergunningenaanvragen van de Gemeente Ede over de periode 1891 tot en met 1947. Hinderwetvergunningen zijn  vergunningen die af worden gegeven aan – meestal – bedrijfsmatige activiteiten die nadelig kunnen zijn voor het milieu. De dataset bevat de volgende informatie:

 • Archiefnummer
 • Titel van archief
 • Archiefvormer
 • Inventarisnummer
 • Jaar aanvraag
 • Plaats
 • Wijknummer
 • Straatnaam object (bij aanvraag)
 • Huisnummer (bij aanvraag)
 • Kadastrale sectie
 • Kadastrale perceelnummers
 • Aanvrager achternaam
 • Aanvrager voorletter
 • Aanvrager tussenvoegsel
 • Vergunningtype
 • Soort vastgoed

Hinderwetvergunningaanvragen zijn in te zien in de studiezaal van het Gemeentearchief Ede. Wilt u meer weten, kijk dan op www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief.

Wat is de Hinderwet?
De Wet milieubeheer (Milieuwet, Wm) heeft op 1 maart 1993 de oude “Hinderwet” vervangen. Maar wat is de “Hinderwet”? Milieu- en hinderwetgeving bestaat al veel langer dan de meeste mensen denken. De Hinderwet is een voormalige Nederlandse wet van 2 Juni 1875 “Wet tot regeling van het toezigt bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken”. De oorspronkelijke bedoeling van de wet was om regels te stellen voor bedrijfsactiviteiten die hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk waren voor de omgeving of het leefmilieu. Dus de Hinderwet vormde de basis voor het afgeven van vergunningen ter voorkoming van hinder (denk aan oprichten van molens of het plaatsen van een stoommachine). Vanaf die tijd was er een vergunning vereist, af te geven door het gemeentebestuur. Op grond van die wet was het alleen met een Hinderwetvergunning toegestaan een bedrijf op te richten of uit te breiden. In die vergunning stonden voorschriften waarmee het gevaar, de schade en de hinder voor de omgeving van het bedrijf konden worden voorkomen of beperkt.

De Hinderwet uit 1875 kan dus worden beschouwd als de eerste echte milieuwet van Nederland. Het verschil tussen de Wet milieubeheer (vanaf 1993) en de Hinderwet (vanaf 1875 en 1952) is dat de Wet milieubeheer ruimer dan de Hinderwet is. Deze gaat niet alleen om het voorkomen van hinder, maar ook over ‘de bescherming van het milieu’.

De informatie van de Hinderwetvergunningaanvragen kan nuttig zijn bij diverse onderzoeken. Zo vindt u bijvoorbeeld informatie over de oprichting van bedrijven en fabrieken met de oppervlakte van het terrein, bedrijfsactiviteiten en gebruik van stoffen, voorzieningen, ligging van kabels en leidingen, kopieën van tekeningen, voorschriften ten aanzien van bodem etc.

Dataformaat

De dataset is in CSV formaat toegankelijk.

Licentie en bronvermelding

Alle metadata worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Gemeentearchief Ede mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Gemeentearchief Ede stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van informatie. De volledige bronvermelding is: Gemeentearchief Ede, archief 171 “Hinderwetvergunningen Gemeente Ede 1891-1947”.

Contact

Vragen of opmerkingen over deze data graag mailen naar gemeentearchief@ede.nl. Contactpersoon: Anastassia Adriaanse. De originele bouwaanvragen met tekeningen kunnen mensen op de studiezaal van het Gemeentearchief Ede inzien. Voor meer informatie zie: www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/bezoekersinformatie/bouwtekeningen.

Bekijk hier alle open data sets van de gemeente Ede.