Gemeente Ede – Bevolking Gemeente Ede 1647 – 1913

Wikis > Gemeente Ede - Bevolking Gemeente Ede 1647 - 1913

CC0-logo

Over de dataset

Deze dataset bestaat uit gegevens van de gereconstrueerde persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 en bevat informatie over bijna 96.000 inwoners van de Gemeente Ede. In de studiezaal van het Gemeentearchief kunt u deze kaarten inzien. Voor meer informatie kijk op de pagina Genealogie van de Gemeente Ede. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: achternaam, voornaam, tussenvoegsel, geboortedatum, inventarisnummer en archiefnummer.

Dataformaat

De dataset is in CSV formaat toegankelijk. De dataset wordt ook beschikbaar gesteld via de OAI-PMH provider van Open Archieven, waarbij de data is gemodelleerd volgens het Archives 2 All (A2A) metadatamodel. De set is met de volgende link te harvesten:
http://api.openarch.nl/oai-pmh/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_a2a&set=thl. Zie voor meer informatie het datablog van Open Archieven.

Licentie en bronvermelding

Alle metadata worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Gemeentearchief Ede mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Gemeentearchief Ede stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van informatie. De volledige bronvermelding is:

Auteur: Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede).
Archief 001 “Oud archief Ede 1647-1948”.
Inventarisnummers:

  • 1996 “Archiefblaadjes van het bevolkingsregister waarop personen staan, geboren voor 1811 en in 1850 nog in de gemeente Ede verblijvend”;
  • 1997 “Archiefblaadjes van het bevolkingsregister waarop personen staan die gedurende de periode 1850-1940 in de gemeente verbleven”

Contact

Vragen of opmerkingen over deze data graag mailen naar gemeentearchief@ede.nl. Contactpersoon: Anastassia Adriaanse. De originele documenten kun je op de studiezaal van het Gemeentearchief Ede inzien. Voor meer informatie zie: https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/open-cultuur-data/open-data-gemeentearchief-ede/bevolking-gemeente-ede-1647-1913.

Bekijk hier alle open data sets van de gemeente Ede.

Uitleg alle velden

Kolom Naam van kolom Uitleg
A Achternaam  
B Voornaam  
C Tussenvoegsel  
D Geboortedatum – dag – maand – jaar;- jaar : als de exacte datum niet bekend is, maar
het jaar is wel bekend;
– voor 1800: als de exacte datum en het jaar niet bekend zijn, maar uit de reconstructie blijk dat de persoon voor 1800 geboren is.
E Inventarisnummer  
F Archiefnummer