BHIC – Historische persoonsgegevens / genealogie

Wikis > BHIC - Historische persoonsgegevens / genealogie

Wil je weten waar in Brabant gedurende de afgelopen eeuwen de meeste kinderen werden geboren? Hoe ver uit elkaar de geboorteplaatsen van Brabantse huwelijkspaartjes lagen? Of welke regio de meeste criminelen heeft voortgebracht? Die vragen kun je niet beantwoorden door te zoeken in de standaard stamboomdatabase van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch. Maar nu is er open data, zodat je zelf aan de slag kunt met deze historische persoonsgegevens!

Veel mensen in Nederland tot ver daarbuiten duiken in hun familiegeschiedenis en onderzoeken hun stamboom. Het BHIC wil met het beschikbaar stellen van een grote set genealogische data (historische persoonsgegevens) iedereen de kans geven om op een heel andere manier met deze data aan de slag te gaan dan via onze eigen website kan. Dat laat zich hopelijk vertalen in zoekmachines met innovatieve functies, infographics rond demografische thema’s, koppelingen met andere informatiebronnen en meer fraais. Hergebruik van deze data vergroot het publieksbereik van archiefcollecties, biedt verrassende inzichten, roept nieuwe vragen op en laat iedereen op zijn of haar eigen manier zoeken naar de antwoorden.

Wat zit er in deze dataset?

De dataset bevat meer dan 15 miljoen persoonsvermeldingen – de grootste collectie stamboomgegevens in Brabant – en beslaat een periode van ruim vier eeuwen. Het gaat kortweg om dezelfde indexen en afbeeldingen die ook via de zoekmachine op onze eigen website toegankelijk zijn:

  • Doop-, trouw- en begraafboeken (deels met afbeeldingen)
  • Burgerlijke stand geboorte-, huwelijks-, overlijdensregisters (deels met afbeeldingen)
  • Bevolkingsregister (alleen Noordoost-Brabant, met afbeeldingen)
  • Memories van successie (zonder afbeeldingen)
  • Militieregisters (alleen Noordoost-Brabant, met afbeeldingen)
  • Gevangenisregisters (met afbeeldingen)

Kijk hier voor een volledig overzicht van de beschikbare data.

De dataset bevat records met persoonsvermeldingen op basis van originele aktes in onze archieven. Ieder record bevat de belangrijkste persoonsgegevens (zoals naam, geboortedatum en -plaats) van een persoon evenals de rol van die persoon in de akte (bijvoorbeeld kind, vader van de bruid of geregistreerde in een militieregister) en relevante extra informatie (zoals misdrijf bij gevangenen).

Veel records in deze dataset zijn gekoppeld aan een digitale afbeelding van de akte waar deze gegevens uit zijn gehaald. Deze brondocumenten bevatten vaak nog meer informatie dan de database geeft. Voor het overige zijn het naamsvermeldingen die verwijzen naar een register in een archief.

De dataset is niet compleet en bevat fouten. We verbeteren deze dataset voortdurend op basis van feedback van onze gebruikers en vullen de set aan met nieuwe gegevens. Daarom raden we aan om met enige regelmaat deze dataset opnieuw te downloaden.

Waar vind je deze data?

Het BHIC biedt haar genealogische data als open data aan via het Open Data platform van Picturae.

Bekijk de datasets van het BHIC

De data is gestructureerd volgens het A2A model, een generiek metadataformaat dat gebruikt wordt voor de uitwisseling en ontsluiting van verschillende bronnen met historische persoonsgegevens. Naast downloadbare XML datasets per type bron – die op een frequente basis bijgewerkt worden door Picturae – kun je via OAI-PMH ook alleen de records opvragen die sinds een bepaalde datum zijn gewijzigd.

Naast de metadata in de persoonsrecords zijn er ook links beschikbaar naar de gescande akten uit de verschillende registers. Niet alles is op die manier al digitaal beschikbaar. Om te weten wat er wel en niet gescand en beschikbaar is kun je het eerdergenoemde overzicht raadplegen.

Licentie

Zowel de metadata als ook de bijbehorende afbeeldingen worden aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit houdt in dat je de data en afbeeldingen zonder toestemming van het BHIC mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden.

Contact

De contactpersoon voor open data op het BHIC is Christian van der Ven. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar opendata@bhic.nl

 

About Tom Kunzler

Tom Kunzler is projectleider bij de Open State Foundation en werkt aan projecten die samenhangen met politieke transparantie en is ook betrokken bij Open Cultuur Data.