Affichecollectie Poppodium Doornroosje Nijmegen

Wikis > Affichecollectie Poppodium Doornroosje Nijmegen

Historische posters van het Nijmeegse poppodium Doornroosje staan online klaar om digitaal (her)gebruikt te worden. De posters zijn afkomstig uit het Regionaal Archief Nijmegen, die de bijzondere collectie in beheer heeft.

Het Nijmeegs Ontwerp Platform, poppodium Doornroosje en het Regionaal Archief Nijmegen nodigen iedereen – ontwerpers, kunstenaars en alle andere creatievelingen – uit om de gedigitaliseerde historische posters van Doornroosje te remixen tot een nieuw creatief werk. De vorm is vrij. Van collage tot animatie of kledingontwerp: alles mag, zolang de nieuwe creatie maar (digitaal) tentoonstelbaar is. Inzenden is mogelijk tot en met 21 november 2013. Voor de meest originele inzendingen liggen mooie prijzen klaar. Kijk voor meer informatie op www.nijmeegsontwerpplatform.nl. Uiteraard blijven de scans ook na afloop van de competitie beschikbaar voor (her)gebruik.

Beschrijvingen
De beschrijvingen van de foto’s zijn beschikbaar in een csv-bestand. Het csv-bestand is te downloaden op: www.nijmegen.nl/opendata

De volgende beschrijvingsvelden zijn beschikbaar.

Beschrijvingsvelden RAN voorbeeld
Documentnummer AF1000.1000
Auteur Doornroosje
Beschrijving Hot Peaches, de Gay theatre group, speelt in Doornroosje op 19 september.
Collectie Affichecollectie Doornroosje
Beginjaar 1970
Eindjaar 1990
Type affiche 
Gemeente Nijmegen
Instelling Regionaal Archief Nijmegen
URL afbeelding http://www.nijmegen.nl/opendata/archief/AF1000.1000.JPG
URL detailpagina http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2010305578

Scans affiches

De scans van de affiches zijn te vinden op de volgende locatie: www.nijmegen.nl/opendata/archief/bestandsnaam . De bestandsnaaam is gelijk aan het documentnummer van de scan en de rechtstreekse link is opgenomen bij de beschrijvingen.

De scans zijn eveneens toegankelijk via www.flickr.com/regionaalarchiefnijmegen en de Flickr API. De Flickr API is erg uitgebreid. Lees voordat je de API gebruikt eerst goed de gebruikersvoorwaarden (zie ook hieronder).

De affiches zijn ook te raadplegen in de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. In de beschrijvingen is een deeplink opgenomen naar de pagina waarop de foto in een viewer te zien is. Op deze pagina kan ook op het affiche gereageerd worden en deze kan hier besteld worden.

Licentie en bronvermelding

De metadata zijn vrij beschikbaar onder CC0. Dit verplicht niet tot het gebruik van bronvermeldingen maar dit waarderen we uiteraard wel.

De scans van de affiches worden beschikbaar gesteld onder een Creative Commons
BY-SA NL 3.0 licentie
. Naamsvermelding graag als volgt:

Collectienaam, documentnummer, Regionaal Archief Nijmegen

Bijvoorbeeld: Affichecollectie Doornroosje Nijmegen, AF1000.1000, Regionaal Archief Nijmegen

Als bronvermelding kan bij de poster ook de deeplink naar de detailpagina in de Digitale Studiezaal volstaan.

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden te achterhalen en toestemming voor online publicatie en (her)gebruik te verkrijgen. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit onderbouwd te laten weten aan het Regionaal Archief Nijmegen. Zie voor meer informatie en contactgegevens de website van het archief: www.nijmegen.nl/archief

Informatie over de Flickr API

Let op: de Flickr API is alleen beschikbaar voor niet-commercieel gebruik. Tevens vermeldt de terms of use expliciet hoeveel foto’s je tegelijkertijd mag weergeven en hoe je om moet gaan met het vermelden van het feit dat je deze specifieke API gebruikt. Klik hier voor de terms use van de Flickr API.

Met de Flickr API kan je bijvoorbeeld in één keer de hele set foto’s downloaden. Met een set ID (dit ziet er b.v. uit als: 72157629480797400) en via https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photosets.getPhotos.html kan je een lijst krijgen met alle urls van foto’s in een set. Hier kan je deze functionaliteit uitproberen: https://secure.flickr.com/services/api/explore/flickr.photosets.getPhotos.

Per foto kan je commentaar ophalen door deze API-call te gebruiken: https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photos.comments.getList.html.

Als je vragen hebt over deze dataset, neem dan contact op met Henk Trapman via Twitter of email (hetarchief@nijmegen.nl) of 06-25743295.

 

About Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is directeur van wikiwise en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Hij heeft ervaring in de consultancy (Boer & Croon), ICT-beheer (UvA, SOS International) en applicatie-ontwikkeling (Delta Lloyd, B2Build software). Zijn opleiding: Vrije Universiteit Informatica.