Vierdaagsefoto’s KNBLO en Regionaal Archief Nijmegen

Revision for “Vierdaagsefoto’s KNBLO en Regionaal Archief Nijmegen” created on 29 mei 2013 16:44:44

Titel
Vierdaagsefoto's KNBLO en Regionaal Archief Nijmegen
Inhoud
Nijmegen is onlosmakelijk verbonden met de vierdaagse en de vierdaagsefeesten. Het Regionaal Archief Nijmegen is er dan ook trots op dat het de archieven beheert van de organiserende instellingen: de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) en het Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN). De archieven van de KNBLO en van het ACBN zijn van groot belang voor de vele wandelaars, Nijmegenaren en (sport-)historici die zich in de geschiedenis van de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten willen verdiepen of aan de hand van de duizenden foto´s uit het archief herinneringen willen ophalen. Om de bekendheid en het gebruik van deze foto's te vergroten stelt het Regionaal Archief Nijmegen de beschrijvingen en een deel van de foto's als Open Data beschikbaar. [caption id="attachment_3147" align="aligncenter" width="717" caption="De groep van het Nationaal Jongeren Verbond afdeling Rotterdam onder leiding van mevrouw H. van Helten-van Olst onderweg tijdens de 26e Vierdaagse in 1936. Collectie KNBLO, F40695, Regionaal Archief Nijmegen"]<a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2013/05/F40695.jpg"><img class=" wp-image-3147 " src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2013/05/F40695-1024x776.jpg" alt="" width="717" height="543" /></a>[/caption] De beschrijvingen van de meer dan 8.000 foto's stellen wij onder een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl" target="_blank">CC0-licentie</a> beschikbaar. De iets meer dan 1.100 foto's uit de collectie van de KNBLO van voor 1941 - waarvan het auteursrecht is vervallen - vallen in het Publieke Domein en stellen we beschikbaar onder het <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl" target="_blank">Public Domain mark</a>. Op de overige  foto's rust nog auteursrecht. Deze zijn te vinden in de Digitale Studiezaal (<a href="http://studiezaal.nijmegen.nl" target="_blank">studiezaal.nijmegen.nl</a>), voor hergebruik moet toestemming worden gevraagd aan het archief of de individuele auteursrechthouder. Het archief van de KNBLO is sinds 1979 in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. Recent is er een grote aanvulling op dit archief ontvangen, tegelijk met het archief van het ACBN over de vierdaagsefeesten. Op 27 juni vindt de officiële overdracht van beide archieven plaats. Meer informatie hierover op <a href="http://www.nijmegen.nl/archief">www.nijmegen.nl/archief</a> . <strong>Verrijken en combineren met Anefo-collectie</strong> Een van de doelen van Open Data is de mogelijkheid dat door combinaties met andere data of het laten verbeteren of aanvullen van beschrijvingen (crowdsourcing) de data verrijkt wordt. Op deze manier kunnen foto's van de vierdaagse waarvan de plaats of datum onbekend is mogelijk beter beschreven worden. In dit verband verwijzen we ook specifiek naar de Open Dataset van <a href="http://www.opencultuurdata.nl/wiki/nationaal-archief-fotopersbureau-anefo/" target="_blank">Anefo-foto's van het Nationaal Archief</a>. Hierin zijn meer dan 500 foto's opgenomen van de Nijmeegse vierdaagse van na de Tweede Wereldoorlog waardoor dit een mooie aanvulling is op de foto's in onze Open Dataset. Beide sets zouden dan ook mooi in een toepassing of app gecombineerd kunnen worden. <strong>Beschrijvingen</strong> De beschrijvingen van de foto's zijn beschikbaar in een csv-bestand. Het bestand bevat de beschrijvingen van alle foto's uit de fotocollecties van het Regionaal Archief Nijmegen met betrekking tot de vierdaagse en vierdaagsefoto's. Het gaat om foto's uit de collecties van het archief zelf en uit de archieven van de KNBLO en het ACBN. De meerderheid van de foto's is alleen via de Digitale Studiezaal beschikbaar, bereikbaar via de deeplink bij elke foto. Een deel van de foto's heeft ook een link naar de afbeelding omdat hier geen auteursrecht meer op berust. Het csv-bestand is te downloaden op: <a href="http://www.nijmegen.nl/opendata">www.nijmegen.nl/opendata</a> De volgende beschrijvingsvelden zijn beschikbaar. <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="bottom" width="198">Beschrijvingsvelden RAN</td> <td valign="bottom" width="431">voorbeeld</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Identificatie</td> <td valign="bottom" width="431">F40195</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Collectie</td> <td valign="bottom" width="431">Archief Kon. Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) 1906-2003</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Vroegst mogelijke datering</td> <td valign="bottom" width="431">21/7/1931</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Laatst mogelijke datering</td> <td valign="bottom" width="431">24/7/1931</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Auteur</td> <td valign="bottom" width="431">Fotobureau Gazendam, Arnhem</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Auteursrechthouder</td> <td valign="bottom" width="431">KNBLO-NL</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198" height="20">Omschrijving locatie (vrij veld)</td> <td valign="bottom" width="431" height="20"></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Plaatsnaam</td> <td valign="bottom" width="431">Nijmegen</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Straatnaam</td> <td valign="bottom" width="431">Daalseweg</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Huisnummer</td> <td valign="bottom" width="431">382</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Wijknaam (Nijmegen)</td> <td valign="bottom" width="431"></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Trefwoord</td> <td valign="bottom" width="431">Deelnemers / Vierdaagse / Wandelsport</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198" height="55">Beschrijving</td> <td valign="bottom" width="431" height="55">Een detachement van de Koloniale Reserve marcheert op de binnenplaats van de Prins Hendrik kazerne tijdens de 21e vierdaagse.</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Documenttype</td> <td valign="bottom" width="431">Foto</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Instelling</td> <td valign="bottom" width="431">Regionaal Archief Nijmegen</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Url detailpagina</td> <td valign="bottom" width="431">http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=28232239</td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="198">Url afbeelding</td> <td valign="bottom" width="431">http://www.nijmegen.nl/opendata/archief/F40195</td> </tr> </tbody> </table> Om bijvoorbeeld op foto's met wandelaars te filteren is vooral het trefwoord van belang. Voor het toekennen hiervan is bijgaand schema gebruikt. <a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2013/05/vierdaagse_trefwoorden-def1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3146" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2013/05/vierdaagse_trefwoorden-def1-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a> Het belangrijkste onderscheid betreft foto's van de deelnemers op of langs het parcours en van overige onderdelen van de vierdaagse en van de KNBLO, zoals de vlaggenparade, de 75 hectometermars, recepties en ledenvergaderingen. In de fotocollectie van de KNBLO zitten niet alleen foto's van de Nijmeegse vierdaagse maar ook van andere Nederlandse en buitenlandse wandeltochten en van recepties, jubilea en bestuurs- of ledenvergaderingen. Het grootste deel van de foto's van voor de Tweede Wereldoorlog zijn overigens van wandelaars van de vierdaagse. Gebruik hiervoor een filtering op 'deelnemers' in het trefwoordenveld. De foto's van de vierdaagsefeesten zijn niet nader beschreven met trefwoorden. Hierin kan het beste onderscheid worden gemaakt op basis van de locatie, zoals Plein 1944 of Waalkade. <strong>Foto's</strong> De 1185 foto's waarvan het auteursrecht vervallen is, zijn te vinden op de volgende locatie: <a href="http://www.nijmegen.nl/opendata/archief">www.nijmegen.nl/opendata/archief/<em>bestandsnaam</em></a> . De bestandsnaaam is gelijk aan het identificatienummer van de foto en de rechtstreekse link is opgenomen bij de beschrijvingen. De standaardresolutie is 800x600px. Alle foto's zijn te raadplegen in de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. In de beschrijvingen is een deeplink opgenomen naar de pagina waarop de foto in een viewer te zien is. Op deze pagina kan ook op de foto gereageerd worden en deze kan hier besteld worden. <strong>Licentie en bronvermelding</strong> De metadata en foto's van vóór 1941 zijn beschikbaar onder de Public Domain Licentie. Dit verplicht niet tot het gebruik van bronvermeldingen maar dit waarderen we uiteraard wel. Hiervoor stellen wij de volgende vermelding voor: Collectienaam, fotonummer, Regionaal Archief Nijmegen Bijvoorbeeld: Collectie KNBLO, F3005, Regionaal Archief Nijmegen Als bronvermelding kan bij de foto ook de deeplink naar de detailpagina in de Digitale Studiezaal volstaan. <strong>Vragen</strong> Voor opmerkingen of vragen over deze dataset kunt u contact opnemen met Ernest Verhees, archivaris Regionaal Archief Nijmegen, via <a href="mailto:hetarchief@nijmegen.nl">hetarchief@nijmegen.nl</a> of 024-3292998.
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
29 mei 2013 16:44:44 Lex Slaghuis
29 mei 2013 15:54:05 Lotte Belice Baltussen
29 mei 2013 15:19:03 Lotte Belice Baltussen
29 mei 2013 15:16:14 Lotte Belice Baltussen
29 mei 2013 15:14:10 [Automatisch opgeslagen] Lotte Belice Baltussen
29 mei 2013 15:14:03 Lotte Belice Baltussen
29 mei 2013 14:50:42 Lotte Belice Baltussen
29 mei 2013 14:38:09 Lex Slaghuis
29 mei 2013 14:14:03 Lex Slaghuis
29 mei 2013 14:13:00 Maarten Zeinstra
29 mei 2013 13:33:08 Maarten Zeinstra
29 mei 2013 13:32:43 Lotte Belice Baltussen
29 mei 2013 13:31:50 Lotte Belice Baltussen