Universiteitsbibliotheek Utrecht – Kaarten

Revision for “Universiteitsbibliotheek Utrecht – Kaarten” created on 12 oktober 2012 10:52:08

Titel
Universiteitsbibliotheek Utrecht - Kaarten
Inhoud
[caption id="attachment_2217" align="alignright" width="181" caption="Uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht"]<a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/10/ubutrecht1.jpeg"><img class="size-medium wp-image-2217" title="ubutrecht" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/10/ubutrecht1-181x300.jpg" alt="" width="181" height="300" /></a>[/caption]<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Oude kaarten van Holland en Utrecht</strong></p> <p><strong>Beschrijving inhoud</strong></p> <p>De collectie Kaarten van Holland en Utrecht is een digitale representatie van een collectie gedrukte kaarten van de provincies Holland en Utrecht uit de 16de tot en met de 19de eeuw. De in totaal 111 kaarten van Holland en 12 kaarten van Utrecht zijn in 2006 door een particulier aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek geschonken. Ze bieden een treffend beeld van de cartografische en geografische ontwikkeling van het Nederlandse economische kerngebied.</p> <p>Voor meer informatie over deze collectie: <a href="http://bc.library.uu.nl/nl/exhibition-information/36">http://bc.library.uu.nl/nl/exhibition-information/36</a></p> <p><strong>Gebruiksrechten</strong></p> <p>Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld en de afbeeldingen (content) zijn Publiek Domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van de Universiteitsbibliotheek Utrecht mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De Universiteitsbibliotheek Utrecht stelt het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie.</p> <p><strong>Toegankelijkheid van de dataset</strong></p> <p>De dataset van 123 objecten is via OAI-PMH te harvesten. Het gaat hierbij om een subset van de Set <a href="http://dspace.library.uu.nl:8080/dspace-oai/request?verb=ListRecords&amp;metadataPrefix=oai_dc&amp;set=hdl_1874_213366">http://dspace.library.uu.nl:8080/dspace-oai/request?verb=ListRecords&amp;metadataPrefix=oai_dc&amp;set=hdl_1874_213366</a> namelijk de records  hdl_1874_20395 t/m hdl_1874_20503 en hdl_1874_20543 t/m hdl_1874_20556. De specifieke OAI-Identifiers en OAI-PMH requests van de 123 objecten zijn te vinden in <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.library.uu.nl/data/OAI-identifiers-Universiteitsbibliotheek%20Utrecht-Collectie%20Kaarten%20van%20Utrecht%20en%20Holland.csv">deze lijst</a></span>. Alle rechten op de overige objecten in deze set zijn de voorbehouden. Zij mogen niet zonder toestemming van Universiteitsbibliotheek Utrecht worden gebruikt.</p> <p><strong>Objecten</strong></p> <p>Om bij de Bitstreams/Images te komen, moet de handle uit het OAI-PMH request gehaald worden (bv. de OAI-identifier) waarna met bv. <a href="http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-20395&amp;mode=1">http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-20395&amp;mode=1</a> de plek naar de Bitstream gevonden kan worden (in &lt;imgLocation&gt;). Dan kan de URL opgebouwd worden die het plaatje ( JPG-format, grootte variërend tussen 0,5 – 1 MB) ophaalt van de imageserver bv. <a href="http://objects.library.uu.nl/reader/img.php?obj=1874-20395&amp;mode=1&amp;img=/83/02/20/83022044923267117588354220098573988813.jpg">http://objects.library.uu.nl/reader/img.php?obj=1874-20395&amp;mode=1&amp;img=/83/02/20/83022044923267117588354220098573988813.jpg</a></p> <p>Het is eventueel ook mogelijk hoge resolutie images in TIFF-format te verkrijgen (grootte variërend tussen 80 – 150 MB). Indien dit gewenst is, kan contact opgenomen worden met de contactpersonen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (zie onderaan de pagina).</p> <p><strong>Metadata</strong></p> <p>De volgende bibliografische metadata worden via OAI-PMH  als simple Dublin Core beschikbaar gesteld:</p> <table width="473" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>veld</strong></td> <td valign="top" width="315"><strong>beschrijving</strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:identifier</strong></td> <td valign="top" width="315">Dit veld bevat een verwijzing naar de <em>human startpage</em> waar het object direct opgehaald kan worden.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:title</strong></td> <td valign="top" width="315">De titel van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:creator</strong></td> <td valign="top" width="315">De vervaardiger(s) van het object. Persoonsnamen zijn als ‘achternaam, voornaam’ opgenomen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:contributor</strong></td> <td valign="top" width="315">Instantie die het object gedigitaliseerd heeft of heeft (laten) digitaliseren.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:subject</strong></td> <td valign="top" width="315">Gecontroleerde trefwoorden die de domeinen waarvoor de objecten van belang zijn beschrijven. De gehanteerde trefwoordenlijst kan <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://ubuformat.library.uu.nl/index.php/z90/index/CAT">hier</a> </span>gevonden worden.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:description</strong></td> <td valign="top" width="315">Een beschrijvende tekst van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:date</strong></td> <td valign="top" width="315">De datering van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:type</strong></td> <td valign="top" width="315">Documenttype waarmee het object wordt omschreven.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:format</strong></td> <td valign="top" width="315">De gegevens mbt het mimetype van (de gedigitaliseerde versie van) het object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:rights</strong></td> <td valign="top" width="315">Beschrijving van de gebruiksrechten van (de gedigitaliseerde versie van) het object (door middel van een link naar de CC-licentie die van kracht is voor het object) én een beschrijving van de toegankelijkheid van het object. Dit kan zijn Open Access, Closed Access of Restricted Access. Bij Restricted Access is het object alleen binnen de campus van de Universiteit Utrecht te raadplegen of voor leden van de gemeenschap Universiteit Utrecht.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>dc:publisher</strong></td> <td valign="top" width="315">Drukker en/of uitgever van het object</td> </tr> </tbody> </table> <p>Overige metadata die per object nog opgehaald kan worden, (bv. <a href="http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-20395&amp;mode=1">http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-20395&amp;mode=1</a>) zijn:</p> <table width="487" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129"><strong>Metadataveld</strong></td> <td valign="top" width="72"><strong>Verplicht</strong></td> <td valign="top" width="149"><strong>Beschrijving</strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"> <p align="center"><strong>book</strong></p> </td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129"> </td> <td valign="top" width="72"> </td> <td valign="top" width="149"> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong>bookData</strong></td> <td valign="top" width="129">source_alephid</td> <td valign="top" width="72">*yes</td> <td valign="top" width="149">Catalogus ID</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">relation_ispartofalephid* één van beide moet aanwezig zijnsource_location  <p>&nbsp;</p> <p>source_signature</p> </td> <td valign="top" width="72">*yesno  <p>&nbsp;</p> <p>no</p> </td> <td valign="top" width="149">Catalogus IDVindplaats van het fysieke object  <p>Signatuur van het fysieke object</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129"> </td> <td valign="top" width="72"> </td> <td valign="top" width="149"> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">identifier_digitization</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">Workflow ID</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">type_content</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">Documenttype (=dc:type)</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">total_scans</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">Totaal aantal scans</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">rights_accessrights</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">1=open, 0=closed</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">Metadata divers*</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">Zie toelichting onder</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong>pageData-&gt;page</strong></td> <td valign="top" width="129">leafNum* (attribuut)</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">scan sequence number.(starting with 0)</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">realPageNum</td> <td valign="top" width="72">no</td> <td valign="top" width="149">page number to display in reader</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">origWidth</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">Imagemagick breedte in pixls</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">origHeight</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">Imagemagick hoogte in pixls</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="129">imgLocation</td> <td valign="top" width="72">yes</td> <td valign="top" width="149">Pad naar image met extensie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="45"><strong> </strong></td> <td valign="top" width="93"><strong> </strong><strong>additional-&gt;bitstream</strong> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td valign="top" width="129">assetstore  <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>bitstream_name</p> <p>bitstream_mimetype</p> <p>assetstore</p> <p>&nbsp;</p> <p>imgLocation</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td valign="top" width="72">Yes  <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yes</p> <p>Yes</p> <p>Yes</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yes</p> </td> <td valign="top" width="149">Absolute pad naar assetstore zonder trailing slashOptionele container voor additionele bitstreams die niet tot de object sequence  behoren*NaamMimetype <p>Absolute path to assetstore without trailing slash</p> <p>Path to bitstream without extensions</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Contactpersonen</strong></p> <p>Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Martin Slabbertje (<a href="mailto:m.slabbertje@uu.nl">m.slabbertje@uu.nl</a>, 030-2533614 of Marco van Egmond (<a href="mailto:m.vanegmond@uu.nl">m.vanegmond@uu.nl</a>, 030-2535156).</p>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
12 oktober 2012 10:52:08 Lotte Belice Baltussen
11 oktober 2012 18:59:56 Maarten Zeinstra
11 oktober 2012 18:48:00 Nikki Timmermans
11 oktober 2012 18:47:41 Nikki Timmermans
11 oktober 2012 18:45:57 Nikki Timmermans
11 oktober 2012 18:44:35 Nikki Timmermans