Regionaal Archief Nijmegen – DTB-boeken Nijmegen (1592-1833)

Revision for “Regionaal Archief Nijmegen – DTB-boeken Nijmegen (1592-1833)” created on 12 maart 2018 09:08:15

Titel
Regionaal Archief Nijmegen – DTB-boeken Nijmegen (1592-1833)
Inhoud
[caption id="attachment_5457" align="alignright" width="195"]<a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2015/10/Afbeelding1.jpg"><img class=" wp-image-5457" alt="Afbeelding1" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2015/10/Afbeelding1.jpg" width="195" height="259" /></a> DTB-Boeken van het Regionaal Archief Nijmegen, Fotograaf: Renier van de Giessen, <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC-BY-SA 4.0</a>[/caption] Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beheert zo’n 15 km aan overheids- en particuliere archieven en maakt werk van het toegankelijk maken van dit historische materiaal voor haar bezoekers, online en in de studiezaal. Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie zijn de <a href="http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Doop-,_trouw-_en_begraafboeken">doop-, trouw- en begraafboeken</a>, ook wel bekend als de DTB-boeken. Deze bronnen staan verder bekend als de retroacta van de burgerlijke stand, omdat het registers betreft waarin de bevolkingsadministratie werd bijgehouden in de tijd voorafgaand aan de invoering van de burgerlijke stand (1811). Dat gebeurde door diverse kerkelijke instanties. Omdat de inschrijving in deze registers chronologisch geschiedde, kan het voor onderzoekers tijdrovend zijn om een specifieke akte te kunnen vinden. Om die reden is er sinds jaar en dag door vrijwilligers van het Regionaal Archief Nijmegen gewerkt aan het op persoonsnaam toegankelijk maken van de verschillende DTB-boeken. De vrucht van hun arbeid is nu ook digitaal beschikbaar en wel als open data. <b>Over de dataset</b> De dataset bevat 92309 doopakten, 43736 huwelijksakten en 21250 begrafenisakten. Voor een overzicht van de verschillende bronnen waaruit deze akten afkomstig zijn, zie de <a href="http://studiezaalhulp.nijmegen.nl/">Studiezaalhulp</a> van het Regionaal Archief Nijmegen en kijk onder ‘Personen en Locaties’ en ‘Doorzoekbare Bronnen’. De dataset bevat een schat van gegevens over personen die in of rondom Nijmegen werden geboren, huwden of werden begraven voor 1811. Helaas is de dataset nog niet compleet; door de tijd heen zal deze zeker nog aangevuld  worden. Ook kunnen er in de toekomst nog wijzigingen in de opbouw van de data of aanpassingen in de mapping aangebracht worden. Het is dus aan te raden om regelmatig updates te harvesten. <b>Dataformaat</b> De data is afkomstig van de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen en is gemodelleerd volgens het <a href="http://www.den.nl/standaard/386/">A2A-model</a>  De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. Met de volgende link is de gehele set te harvesten: <a href="http://studiezaal.nijmegen.nl/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&amp;metadataprefix=oai_a2a">http://studiezaal.nijmegen.nl/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&amp;metadataprefix=oai_a2a</a> Ook is het mogelijk om de drie typen bronnen (doopakten, huwelijksakten, begraafakten) afzonderlijke te harvesten. Plak dan &amp;set=Doopregisters, &amp;set=Huwelijksregisters of &amp;set=Begraafregisters achter de link hierboven. De dataset wordt daarnaast beschikbaar gesteld via de website Open Archieven. Zie hiervoor de repository: <a href="https://oai-pmh-browser.coret.org/?showrepo=ran">https://oai-pmh-browser.coret.org/?showrepo=ran</a> Zie voor meer informatie over Open Archieven het <a href="http://www.opencultuurdata.nl/wiki/open-archieven-genealogische-data/" target="_blank">datablog van Open Archieven.</a> <b>Licentie en bronvermelding</b> De metadata worden aangeboden onder een <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl" target="_blank">CC0 Publiek Domein Verklaring</a>. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Regionaal Archief Nijmegen mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Regionaal Archief Nijmegen stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van de informatie. Bij voorkeur wordt dit gedaan als volgt: “Bron: Regionaal Archief Nijmegen”. Als er toepassingen worden ontwikkeld met de data, horen we dat graag via <a href="mailto:hetarchief@nijmegen.nl">hetarchief@nijmegen.nl</a>. <b>Vragen</b> Voor opmerkingen of vragen over deze dataset kunt u contact opnemen met Renier van de Giessen, archivaris Regionaal Archief Nijmegen, via <a href="mailto:hetarchief@nijmegen.nl">hetarchief@nijmegen.nl</a> of 06 – 257 630 63.
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
12 maart 2018 09:08:15 Lex Slaghuis
20 oktober 2015 10:24:16 Tom Kunzler
20 oktober 2015 10:23:56 [Automatisch opgeslagen] Tom Kunzler
20 oktober 2015 10:09:48 Tom Kunzler