Nationaal Archief – Kaarten

Revision for “Nationaal Archief – Kaarten” created on 19 januari 2016 15:57:54

Titel
Nationaal Archief - Kaarten
Inhoud
[caption id="" align="alignnone" width="640"]<img class=" " alt="" src="http://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/1280x1280/fc41cf3a-d3b6-d1ab-0398-c8761a1ea34b.jpg" width="640" height="467" /> Johannes Vingboons, Kaap de Goede Hoop, 4.VELH 619.36, PD[/caption] <p>Het Nationaal Archief heeft zo'n 300.000 kaarten in de collectie. Een beperkt deel hiervan is digitaal beschikbaar. Door de leeftijd van het materiaal en de herkomst ervan (overheid) is het kaartmateriaal bij uitstek een collectie die in aanmerking komt om beschikbaar gesteld te worden als open data. De kaartcollectie is divers van <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/f/Serie_Collectie/Kaartcollectie%20Buitenland%20Leupe">wereldkaarten</a> en panorama's op <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/f/Vervaardiger/Vingboons%2C%20Johannes">exotische steden en kusten</a>, tot <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/f/Serie_Collectie/Kadastrale%20kaarten%20van%20Zuid-Holland">19e eeuwse kadastrale kaarten van Zuid-Holland</a>.</p> <p>Door de leeftijd van het materiaal is het merendeel beschikbaar onder Public Domain maar her en der is wat jonger kaartmateriaal beschikbaar onder CC0.</p> <p><span style="text-decoration: underline"><strong>Karakteristieken</strong></span></p> <table> <thead> <tr><th scope="col">Collectiegegevens</th><th scope="col">Waarde</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Collectieonderdeel</td> <td>Kaarten</td> </tr> <tr> <td>Aantal</td> <td>6200</td> </tr> <tr> <td>Percentage Open Data</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Licentie</td> <td><a href="http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/">Public Domain</a> en <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0</a></td> </tr> <tr> <td>Techniek</td> <td>Open Search Api</td> </tr> <tr> <td>Formaat</td> <td> <ul> <li>XML en JPEG 1280 pixels (lange zijde), 72 DPI via api</li> <li>JPEG download, met een 300 DPI afdrukkwaliteit voor A4 door bij de individuele kaarten gebruik te maken van de <strong>Download knop ↓</strong></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="text-decoration: underline"><strong>Scans en API</strong></span></p> <p>Het zwaartepunt van de open data kaarten leunt op de Collectie Binnenland Hingman, de Zuid-Hollandse kaarten (Kadaster en Polderreglementskaarten) en de Collectie Buitenland Leupe.</p> <p>In een eerder stadium zijn er op Open Cultuur Data datablogs verschenen over de <a href="http://www.opencultuurdata.nl/?incsub_wiki=datablog-nationaal-archief">Collectie Buitenland Leupe</a> en de <a href="http://www.opencultuurdata.nl/wiki/nationaal-archief-polderreglementskaarten/">Polderreglementskaarten</a> bij de toenmalige vrijgave onder Public Domain en CC0 van deze datasets. In de twee datablogs wordt wat dieper ingegaan op de achtergrond en ontstaansgechiedenis van de kaarten.</p> <p>Het totaal van kaartarchieven wat open data materiaal bevat kan worden bekeken in het volgende overzicht:</p> <ul> <li>Bekijk <a href="https://www.gahetna.nl/sites/default/files/bijlagen/kaarten_beschikbaar_onder_een_creative_commons_verklaring_0.pdf">het overzicht van kaarten die beschikbaar zijn onder een Public Domain of CC0 verklaring</a> (PDF, 92KB)</li> </ul> <p>De kaarten uit de kaartcollectie zijn beschikbaar via de Open Search Api. Deze kunnen worden opgeroepen via de URL van de Open Search Api. Het <a href="http://www.gahetna.nl/beeldbank-api/opensearch/description-document">description document van de Api</a> geeft aan welke velden doorzocht kunnen worden.</p> <p>Wanneer de kaarten van <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/sortering/relevantie/q/nummer_toegang/4.ZHPB2">4.ZHPB (Polderreglementskaarten)</a> als voorbeeld worden genomen ziet de URL er als volgt uit.</p> <ul> <li><a href="http://www.gahetna.nl/beeldbank-api/opensearch/?q=4.ZHPB4&amp;count=100&amp;startIndex=1">http://www.gahetna.nl/beeldbank-api/opensearch/?q=4.ZHPB4&amp;count=100&amp;startIndex=1</a></li> </ul> <p>De API geeft per keer maximaal 100 records terug <strong>(&amp;count=100)</strong> en start met het tonen ervan op pagina 1 <strong>(&amp;startIndex=</strong>1). Wanneer er meer records dan 100 zijn (<strong>&lt;opensearch:totalResults&gt;</strong>) kan de pagina worden opgeplust tot het laatste resultaat is bereikt. Een record is in het geval van kaarten een inventarisnummer. Een record in sommige gevallen kan meerdere scans van kaarten in zich herbergen. De metadata in XML biedt een uitgebreide beschrijving van de kaart zelf.</p> <p>Maar de API kan ook bevraagd worden op andere zoektermen uit de beschrijvende metadata van de fotobeschrijving. <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/sortering/relevantie/q/zoekterm/Buskruitmagazijn/q/nummer_toegang/4.OPG">Kaarten uit het Kaartcollectie Ministerie van Oorlog (4.OPG) met betrekking tot de bouw van een buskruitmagazij</a>n kunnen worden aangeroepen via:</p> <ul> <li><a href="http://www.gahetna.nl/beeldbank-api/opensearch/?q=4.OPG&amp;q=buskruitmagazijn">http://www.gahetna.nl/beeldbank-api/opensearch/?q=4.OPG&amp;q=buskruitmagazijn</a></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline"><strong>Bron- en licentievermelding</strong></span></p> <p>Omdat het materiaal betreft onder Public Domain of CC0 is een licentievermelding niet nodig. Een bronvermedling wordt altijd wel op prijs gesteld. Mocht die toegevoegd worden dan kunnen daar de volgende elementen in benoemd worden.</p> <table> <tbody> <tr> <td><em>Nationaal Archief, Den Haag, [archiefnaam], [periode], nummer toegang [xx.xx.xx], inventarisnummer [xxx]</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="text-decoration: underline"><strong>Informatie</strong></span></p> <p>Meer informatie op <a href="http://www.gahetna.nl/opendata">www.gahetna.nl/opendata</a> via <a href="https://twitter.com/timmietovenaar">@timmietovenaar </a>of via <a href="mailto:info@nationaalarchief.nl">info@nationaalarchief.nl</a></p>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
19 januari 2016 15:57:54 Tim de Haan
19 november 2013 11:33:14 [Automatisch opgeslagen] Lex Slaghuis
14 november 2013 15:24:47 Lex Slaghuis
14 november 2013 10:49:51 Lex Slaghuis
14 november 2013 10:49:34 Nikki Timmermans
14 november 2013 10:48:36 Nikki Timmermans