Koninklijke Bibliotheek – Middeleeuwse Verluchte Handschriften

Revision for “Koninklijke Bibliotheek – Middeleeuwse Verluchte Handschriften” created on 8 april 2013 16:21:51 [Automatisch opgeslagen]

Titel
Koninklijke Bibliotheek - Middeleeuwse Verluchte Handschriften
Inhoud
<a href="http://www.kb.nl" target="_blank"><img class="alignright wp-image-2364" style="border: 0px none" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/11/kb_logo.jpg" alt="Logo Koninklijke Bibliotheek" width="250" height="133" /></a><a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/12/39-varie-74g37_detail_28.jpg"><img class="wp-image-2561 alignnone" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/12/39-varie-74g37_detail_28-300x112.jpg" alt="Koninklijke Bibliotheek – Middeleeuwse Verluchte Handschriften" width="359" height="133" /></a> De Koninklijke Bibliotheek biedt met de datasets<strong> Middeleeuwse Verluchte Handschriften</strong> (MVH) toegang tot ruim 11.000 handgemaakte afbeeldingen (zgn. verluchtingen) uit 400 middeleeuwse handschriften tot ca. 1550. De KB doet dit als open (cultuur)data: voor de metadata geldt een <a href="http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/" target="_blank">CC0-licentie</a>, voor de individuele objecten (plaatjes) geldt gezien hun ouderdom een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/" target="_blank">Public Domain Mark</a>. De KB vraagt bij hergebruik van de afbeeldingen in deze set de <a href="http://pro.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=fdbfab52-e599-4558-a888-149d34331e19&amp;groupId=10602" target="_blank">Publiek Domein richtlijnen van Europeana</a> (pdf) in acht te nemen. De content is afkomstig uit de <a href="http://www.kb.nl" target="_blank">Koninklijke Bibliotheek</a> (8.376 afbeeldingen in 330 manuscripten) en <a href="http://www.meermanno.nl/" target="_blank">Museum Meermanno-Westreenianum</a> (2.765 afbeeldingen in 70 manuscripten) in Den Haag. De website waarop dit materiaal doorzocht kan worden is <a href="http://manuscripts.kb.nl/" target="_blank">manuscripts.kb.nl</a>. Hier is ook meer hulp en <a href="http://manuscripts.kb.nl/background" target="_blank">achtergrondinformatie</a> over het materiaal te vinden; daar wordt bv. uitgelegd waar de hieronder genoemde setnamen ‘BYVANCK’ en ‘ByvanckB’ vandaag komen. <h1>Over de sets</h1> De Middeleeuwse Verluchte Handschriften zijn onderverdeeld in twee datasets <ul> <li>De set <strong>BYVANCK</strong><em> </em>beschrijft elk van de 400 manuscripten als geheel. Voor elk handschrift zijn gegevens zoals <a href="http://manuscripts.kb.nl/indexes/authortitle" target="_blank">vervaardiger</a>, materiaal, <a href="http://manuscripts.kb.nl/indexes/language" target="_blank">taal</a>, <a href="http://manuscripts.kb.nl/indexes/place" target="_blank">plaats van oorsprong</a>, aantal folia/bladzijden, fysieke afmetingen en jaartal vastgelegd; het soort informatie dat je op <a href="http://manuscripts.kb.nl/show/manuscript/66+B+13" target="_blank">deze pagina</a> aantreft. Deze set bevat (beschrijvende metadata van) veel getijden- en gebedenboeken, die gewoonlijk geïllustreerd zijn met voorstellingen uit het leven van Maria en Christus. Christelijke thematiek is verder te vinden in verschillende Historiebijbels en in <a href="http://www.kb.nl/speciale-collecties/middeleeuwse-handschriften/liturgische-handschriften" target="_blank">liturgische handschriften</a>. Onder de overige verluchte handschriften nemen wereldgeschiedenissen, encyclopedieën en literaire werken een belangrijke plaats in. Deze set vertegenwoordigt 15% van alle verluchte handschriften die momenteel in Nederland bewaard worden. <a href="http://www.kb.nl/speciale-collecties/middeleeuwse-handschriften-tot-ca-1550" target="_blank">Beschrijvingen</a> van het KB-deel van deze set tref je <a href="http://www.kb.nl/speciale-collecties/middeleeuwse-handschriften-tot-ca-1550" target="_blank">hier</a> aan.</li> <li>De set <strong>ByvanckB</strong><em> </em>beschrijft elk van de 11.141 afbeeldingen in deze 400 manuscripten. De beschrijving wat er op de afbeelding <a href="http://manuscripts.kb.nl/indexes/titleImage" target="_blank">te zien is</a>, de grootte van de afbeelding, het <a href="http://manuscripts.kb.nl/indexes/imagetype" target="_blank">soort verluchting</a>, de <a href="http://manuscripts.kb.nl/indexes/miniaturist" target="_blank">vervaardiger</a>, afgebeelde onderwerpen (volgens de<a href="http://www.iconclass.nl/home" target="_blank"> Iconclass</a>-indeling) etc.; dus het soort informatie dat je bij <a href="http://manuscripts.kb.nl/iconclass/61C2" target="_blank">deze afbeeldingen</a> ziet. De metadata bevat tevens persistente URLs naar de gedigitaliseerde afbeeldingen. Het totaal aantal voorstellingen in deze set bedraagt 11.141,<strong> </strong>die de <a href="http://manuscripts.kb.nl/indexes/imagetype">vele vormen</a> kunnen hebben, zoals geschilderde miniaturen, tekeningen, gehistorieerde initialen of margescènes, en die alle mogelijke onderwerpen beslaan.</li> </ul> De twee sets zijn onderling gelinkt: voor elk manuscript zijn de bijbehorende verluchtingen te vinden en voor elke verluchting is het bijbehorende manuscript te vinden. <a href="http://manuscripts.kb.nl/zoom/BYVANCKB%3Amimi_ka16%3A043r_min_b2" target="_blank"><img class="alignright wp-image-2623" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/12/resolve.jpg" alt="" width="109" height="168" /></a>De sets bevatten vele verluchtingen uit welbekende klassiekers uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, bijvoorbeeld <ul> <li><a href="http://manuscripts.kb.nl/show/images/KA+16" target="_blank">Verluchtingen</a> uit <a href="http://manuscripts.kb.nl/show/manuscript/KA+16" target="_blank">Der Naturen Bloeme</a> door <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Maerlant" target="_blank">Jacob van Maerlant</a></li> <li><a href="http://manuscripts.kb.nl/show/images/10+B+21" target="_blank">Verluchtingen</a> uit de <a href="http://manuscripts.kb.nl/show/manuscript/10+B+21" target="_blank">Rijmbijbel</a> door <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Maerlant" target="_blank">Jacob van Maerlant</a></li> <li><a href="http://manuscripts.kb.nl/show/images/76+E+5" target="_blank">Verluchtingen</a> uit de <a href="http://manuscripts.kb.nl/show/manuscript/76+E+5" target="_blank">Beatrijs</a></li> </ul> De sets zijn gemaakt in een samenwerkingsproject tussen de <a href="http://www.kb.nl/" target="_blank">Koninklijke Bibliotheek</a> (8.376 afbeeldingen in 330 manuscripten) en <a href="http://www.meermanno.nl/">Museum Meermanno-Westreenianum</a> (2.765 afbeeldingen in 70 manuscripten) in Den Haag. Met behulp van het metadataveld <em>&lt;dc:identifier xsi:type=”shelfmark”&gt;</em> is te bepalen uit welke instelling een manuscript afkomstig is. <strong>Bestanden</strong> Voor elk van de 400 handschriften in de <strong>BYVANCK</strong>- set zijn de volgende bestanden gemaakt. <ul> <li>Beschrijvende metadata (Dublin Core-XML)</li> </ul> De metadata in de set BYVANCK beslaa<span style="color: #000000">n zo’n 600KB.</span> <a href="http://manuscripts.kb.nl/zoom/BYVANCKB%3Amimi_ka16%3A043v_min_b1" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2626" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/12/hoofd.jpg" alt="" width="125" height="82" /></a>Voor de verluchtingen in de <strong>ByvanckB</strong>-set zijn de volgende bestanden gemaakt. <ul> <li>Een scan van 750 pixels breed (JPG)</li> <li>Een thumbnail van 125 pixels breed (JPG)</li> <li>Een foto van de hele manuscriptpagina waarin de verluchting is opgenomen (JPG). Niet voor alle verluchtingen beschikbaar.</li> <li>Beschrijvende metadata met daarin persistente links naar bovengenoemde 3 bestanden (Dublin Core-XML)</li> <li>Een hi-res scan van circa 2000x3000 pixels, offline opgeslagen (TIFF)</li> </ul> <span style="color: #000000">De metadata &amp; online digitale objecten in de set ByvanckB beslaan zo’n 3GB.</span> Zie onder het kopje “Techniek” voor voorbeelden van de metadata records en JPGs , en hoe deze voor beide sets op te vragen zijn via de API’s <h1> <strong>Voorwaarden hergebruik &amp; bronvermelding</strong></h1> De KB heeft voor beide sets afstand gedaan van het auteursrecht op de <strong>metadata,</strong> hiervoor geldt dus een <a href="http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/" target="_blank">CC0-l</a><a href="http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/" target="_blank">icentie</a>. Voor de <strong>objecten</strong> (afbeeldingen) in de ByvanckB-set geldt gezien hun ouderdom een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/" target="_blank">Public Domain Mark</a>. Dit betekent dat er geen auteursrechtenbeperkingen voor het reproduceren, (her)uitgeven, bewerken of delen van deze afbeeldingen bestaan. De KB vraagt bij hergebruik van de afbeeldingen in deze set de <a href="http://pro.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=fdbfab52-e599-4558-a888-149d34331e19&amp;groupId=10602" target="_blank">Publiek Domein richtlijnen van Europeana</a> (pdf) in acht te nemen. <h1>Techniek</h1> De technische uitleg over en voorbeelden van de <ul> <li>Beschrijvende metadata van de 400 manuscripten (set BYVANCK)</li> <li>Beschrijvende metadata van de 11.141 afbeeldingen in deze 400 manuscripten (set ByvanckB)<strong> </strong></li> <li>Afbeeldingen in JPG (set ByvanckB)<strong> </strong></li> <li>Harvest-API o.b.v. OAI-PMH</li> <li>Zoek-API o.b.v. SRU</li> </ul> is apart op de KB-site ondergebracht in een uitgebreide <a href="http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/Techniek-MVH.pdf" target="_blank">technische uitleg over de MVH-sets (pdf)</a> <h1>Contact &amp; feedback</h1> <strong>We zijn bijzonder benieuwd hoe de MVH-data herbruikt wordt!</strong> Alhoewel de sets MVH open (cultuur)data betreffen en dus vrij hergebruikt mogen worden door iedereen, zouden wij het toch bijzonder op prijs stellen als u laat weten wanneer u van plan bent MVH-data te downloaden. Op die manier kunnen we u op de hoogte brengen van eventuele veranderingen en updates van onze datasets &amp; API’s en kunnen we (de resultaten van) uw project speciale aandacht geven op onze <a href="http://kb.nl/banners-apis-en-meer/dataservices-apis" target="_blank">API-pagina’s.</a> Dit levert uw project of toepassing dan weer de nodige publiciteit op! Stuur dus s.v.p. een korte mail naar dataservices{at}kb.nl (daar zitten echte mensen achter!) met uw contactgegevens en een korte uitleg wat u met de data doet. Uiteraard wordt er door de KB zorgvuldig met de contactgegevens omgesprongen. Feedback op onze data &amp; API’s is uiteraard ook zeer welkom! <em> </em><em>Laatste update : 5-3-2013</em>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
8 april 2013 16:21:51 [Automatisch opgeslagen] Olaf Janssen
8 april 2013 16:20:13 Olaf Janssen
6 maart 2013 10:27:39 Olaf Janssen
5 maart 2013 18:03:49 Lotte Belice Baltussen
5 maart 2013 17:56:37 Olaf Janssen
6 december 2012 18:31:24 Olaf Janssen
6 december 2012 18:27:17 Olaf Janssen
6 december 2012 18:24:31 Olaf Janssen
6 december 2012 18:24:25 Olaf Janssen
6 december 2012 18:20:39 Olaf Janssen
6 december 2012 18:18:48 Olaf Janssen
6 december 2012 18:18:07 Olaf Janssen
6 december 2012 18:17:51 Olaf Janssen
6 december 2012 18:16:59 Olaf Janssen
6 december 2012 18:16:39 Olaf Janssen
6 december 2012 18:15:22 Olaf Janssen
6 december 2012 18:13:54 Olaf Janssen
6 december 2012 18:12:48 Olaf Janssen
6 december 2012 18:09:17 Olaf Janssen
6 december 2012 18:08:59 Olaf Janssen
6 december 2012 18:08:35 Olaf Janssen
6 december 2012 18:08:25 Olaf Janssen