Gemeente Ede – Militieregisters 1812-1919

Revision for “Gemeente Ede – Militieregisters 1812-1919” created on 28 februari 2014 10:02:08 [Automatisch opgeslagen]

Titel
Gemeente Ede – Militieregisters 1812-1919
Inhoud
<strong>Over de dataset</strong> Deze dataset bestaat uit gegevens van de diverse alfabetische lijsten voor de landmilitie en de inschrijvingsregisters van bijna 16.000 personen. De militieregisters geven o.a. informatie over uiterlijke kenmerken van uw voorvaders. Via<a title="ga naar de website militieregisters" href="http://www.militieregisters.nl"> www.militieregisters.nl</a> of de <a title="website Open Archieven" href="http://www.openarch.nl/">website Open Archieven</a> kunt u gemakkelijk zoeken in de registers. De dataset bestaat uit metadata (zonder afbeeldingen) en bevat de volgende informatie: archiefnummer, titel van archief, archiefvormer, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboorteplaats en geboortedatum. <strong>Dataformaat</strong> De dataset is in <a href="https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/open-cultuur-data/open-data-gemeentearchief-ede/militieregisters-gemeente-ede-1812-1919/">CSV formaat</a> toegankelijk. <strong>Licentie en bronvermelding</strong> Alle metadata worden onder CC0 beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Gemeentearchief Ede mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Gemeentearchief Ede stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van informatie. De volledige bronvermelding is: Gemeentearchief Ede (Gemeente Ede) Archief 001 "Oud archief Ede 1647-1948" <a title="Opens internal link in current window" href="https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/open-cultuur-data/open-data-gemeentearchief-ede/militieregisters-gemeente-ede-1812-1919/inventarisnummers/">Inventarisnummers</a> <strong>Contact</strong> Vragen of opmerkingen over deze data graag mailen naar gemeentearchief@ede.nl. Contactpersoon: Anastassia Adriaanse. Wanneer u op deze site de gedigitaliseerde registers wilt inzien dan zijn daar kosten aan verbonden. In de studiezaal van Gemeentearchief Ede en Barneveld kunt u de scans van Ede en Barneveld kosteloos inzien. Voor meer info, kijk <a href="https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/open-cultuur-data/open-data-gemeentearchief-ede/militieregisters-gemeente-ede-1812-1919/">hier</a>. Bekijk <a href="https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/open-cultuur-data/open-data-gemeentearchief-ede/">hier</a> alle open data sets van de gemeente Ede. <strong>Uitleg alle velden</strong> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="63"><strong>Kolom</strong></td> <td valign="top" width="180"><strong>Naam van de kolom</strong></td> <td valign="top" width="293"><strong>Uitleg </strong></td> <td valign="top" width="302"><strong>Opmerking</strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">A</td> <td valign="top" width="180">Archiefnummer</td> <td valign="top" width="293">Het unieke identificatienummer door het Gemeentearchief Ede (de     archiefbeherende instelling/ archiefvormer) toegekend aan het archief     (verzameling documenten)</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">B</td> <td valign="top" width="180">Titel van archief</td> <td valign="top" width="293"> De unieke naam van het archief door het Gemeentearchief Ede (de       archiefbeherende instelling/ archiefvormer) toegekend aan het archief     (verzameling documenten)</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">C</td> <td valign="top" width="180">Archiefvormer</td> <td valign="top" width="293">De organisatie die archiefstukken heeft gevormd, bijeengebracht en beheerd</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">D</td> <td valign="top" width="180">Voornaam</td> <td valign="top" width="293">De voornaam van de dienstplichtige</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">E</td> <td valign="top" width="180">Tussenvoegsel</td> <td valign="top" width="293">Het tussenvoegsel van de dienstplichtige</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">F</td> <td valign="top" width="180">Achternaam</td> <td valign="top" width="293">De achternaam van de dienstplichtige</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">G</td> <td valign="top" width="180">Geboorteplaats</td> <td valign="top" width="293">De plaats waar de dienstplichtige geboren is</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="63">H</td> <td valign="top" width="180">Geboortedatum</td> <td valign="top" width="293">- dag – maand - jaar; @@-maand-j­aar : als de exacte datum niet bekend is, maar de maand en het jaar zijn wel bekend; - @@-@@-jaar : als de exacte datum niet bekend is, maar het jaar is wel bekend; @@-@@-@@ : als de exacte datum niet bekend is.</td> <td valign="top" width="302"></td> </tr> </tbody> </table>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
28 februari 2014 10:02:08 [Automatisch opgeslagen] Nikki Timmermans
27 februari 2014 11:54:14 Nikki Timmermans
27 februari 2014 11:52:07 Nikki Timmermans
27 februari 2014 11:50:48 Nikki Timmermans
27 februari 2014 11:50:03 Nikki Timmermans