Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Bibliotheek

Revision for “Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Bibliotheek” created on 13 oktober 2012 10:54:49

Titel
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed - Bibliotheek
Inhoud
<p><strong>Inhoud van de dataset</strong><br /> De bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bestaat uit metadata van ongeveer 150.000 boeken en rapporten op het gebied van (scheeps)archeologie, monumentenzorg, landschap, roerend erfgoed, kunst, etc.</p> <p>De bibliotheekcollectie van de RCE is samengesteld uit verschillende deelcollecties. Archeologie, Scheeps- en onderwaterarcheologie, Roerend Erfgoed en Onroerend Erfgoed. Vooralsnog worden alleen de metadata van de boekencollectie vrijgegeven.</p> <p><strong>Informatie over de structuur van de dataset</strong><br /> De dataset is op 2 verschillende manieren toegankelijk:</p> <ul> <li>met de Adlib API (die xml data produceert) en</li> </ul> <ul> <li>via het OAI/PMH protocol</li> </ul> <p>De Adlib API:<br /> Het adres: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx</a></p> <p>De database wordt met behulp van de API doorzocht en geeft XML data retour.</p> <p>De RCE heeft een “filter” ingesteld voor wat betreft de metadata en uit welke dataset gegevens getoond worden.</p> <p>De url is: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20</a></p> <p>De filter bij de bibliotheekcatalogus is (pointer 1964)  en de dataset is “books”.</p> <p>In de worden de volgende velden aangeboden:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;title&gt;</td> <td valign="top" width="136">Ti</td> <td valign="top" width="136">Titel</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;author.name&gt;</td> <td valign="top" width="136">Au = auteur</td> <td valign="top" width="136">Auteur</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;place_of_publication&gt;</td> <td valign="top" width="136">Pl = plaats van uitgave</td> <td valign="top" width="136">Plaats van uitgave</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;publisher&gt;</td> <td valign="top" width="136">Ui =</td> <td valign="top" width="136">Uitgever</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;year_of_publication&gt;</td> <td valign="top" width="136">sj</td> <td valign="top" width="136">Jaar van uitgave</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;ISBN&gt;</td> <td valign="top" width="136">ib</td> <td valign="top" width="136">Isbn</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;series.title&gt;</td> <td valign="top" width="136">re</td> <td valign="top" width="136">Reeks titel</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;series.number&gt;</td> <td valign="top" width="136">rn</td> <td valign="top" width="136">Reeks nummer</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;pagination&gt;</td> <td valign="top" width="136">pa</td> <td valign="top" width="136">Aantal pagina’s</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;illustrations&gt;</td> <td valign="top" width="136">il</td> <td valign="top" width="136">Illustraties</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;dimensions&gt;</td> <td valign="top" width="136">fo</td> <td valign="top" width="136">Afmetingen</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;geographical_keyword&gt;</td> <td valign="top" width="136">GT</td> <td valign="top" width="136">Geografisch trefwoord</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;keyword.contents&gt;</td> <td valign="top" width="136">tr</td> <td valign="top" width="136">Trefwoord</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;material_type&gt;</td> <td valign="top" width="136">ms</td> <td valign="top" width="136">Soort materiaal</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;notes&gt;</td> <td valign="top" width="136">an</td> <td valign="top" width="136">Opmerkingen</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;copy.shelfmark&gt;</td> <td valign="top" width="136">ey</td> <td valign="top" width="136">Plaatscode bibliotheek RCE</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;monument.province&gt;</td> <td valign="top" width="136">mP</td> <td valign="top" width="136">Provincie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;monument.place&gt;</td> <td valign="top" width="136">mB</td> <td valign="top" width="136">Plaats</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;monument.number&gt;</td> <td valign="top" width="136">mN</td> <td valign="top" width="136">Munumentnummer</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;monument.house_number&gt;</td> <td valign="top" width="136">mH</td> <td valign="top" width="136">Huisnummer</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;monument.name&gt;</td> <td valign="top" width="136">Mn</td> <td valign="top" width="136">Naam</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="149">&lt;monument.street&gt;</td> <td valign="top" width="136">mS</td> <td valign="top" width="136">Straat</td> </tr> </tbody> </table> <p>Voorbeeldzoekentitel:</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20and%20ti=&quot;Rotterdam&quot;&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20and%20ti="Rotterdam"&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped<br /> </a>Gezocht in de titel op het woord "Rotterdam "ti=Rotterdam</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20%20and%20author.name-%3E%20BA=%22Otte,%20H.%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20%20and%20author.name-%3E%20BA=%22Otte,%20H.%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped<br /> </a>Dit zijn alle boeken met van de auteur H. Otte</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20and%20GT=%22Rotterdam%22%20and%20author.name-%3E%20BA=%22Jorissen*%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=books&amp;search=pointer%201964%20and%20GT=%22Rotterdam%22%20and%20author.name-%3E%20BA=%22Jorissen*%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped<br /> </a>Boek met het geografisch trefwoord Rotterdam en de achternaam van de auteur begint met Jorissen</p> <p>Meer informatie over de AdlibAPI is te vinden op: <a href="http://api.adlibsoft.com/site/">http://api.adlibsoft.com/site/</a></p> <p>OAI/PMH</p> <p>Via het OAI-PMH protocol is de hele collectie als XMLbestand op te vragen.</p> <p>Ook voor de bibliotheekcatalogus is een OAI/PMH repository ingericht:</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&amp;Set=books&amp;metadataPrefix=oai_dc">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&amp;Set=books&amp;metadataPrefix=oai_dc</a></p> <table width="473" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>veld</strong><strong></strong></td> <td valign="top" width="315"><strong>beschrijving</strong><strong></strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:identifier</td> <td valign="top" width="315">Ieder boek heeft een uniek recordnummer.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:title</td> <td valign="top" width="315">Titel van het boek, evt. reekstitel</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:creator</td> <td valign="top" width="315">De vervaardiger(s) van het boek.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:subject</td> <td valign="top" width="315">Trefwoorden die de inhoud en/of de context van het boek beschrijven.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:description</td> <td valign="top" width="315">Annotatie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:format</td> <td valign="top" width="315">De gegevens mbt de afmetingen van het boek. Collatie.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:publisher</td> <td valign="top" width="315">Plaats van uitgave, Uitgever, jaar van uitgave, ISBN</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Licentievoorwaarden<br /></strong>Deze metadata van de bibliotheekcollectie wordt vrijgegeven onder een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl">CC0 licentie</a>.</p> <p><strong>Contactpersoon<br /></strong>Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed<br />Joop Vanderheiden<br />Smalle Pad 5<br />3811 MG  Amersfoort<br />j.vanderheiden@cultureelerfgoed.nl</p> <p>&nbsp;</p>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
13 oktober 2012 10:54:49 Lotte Belice Baltussen
13 oktober 2012 10:04:32 [Automatisch opgeslagen] Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:50:26 Lotte Belice Baltussen
12 oktober 2012 15:41:08 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:39:33 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:33:09 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:32:53 Lotte Belice Baltussen
12 oktober 2012 15:32:36 Lotte Belice Baltussen