Datablog Archief Eemland

Wikis > Datablog Archief Eemland

Vorig jaar heeft Archief Eemland de eerste stappen gezet om de collecties foto’s en kaarten en ontwerptekeningen open te stellen en te delen met het publiek via Europeana. De volgende stap is om beide collecties als open dataset aan te bieden voor diverse datacontests.  De foto’s zijn echter nog niet gereed om volledig open te stellen. Daarom heeft Archief Eemland gekozen om de collectie kaarten en ontwerptekeningen als eerste dataset aan te bieden. Doel is om onze collectie breder te presenteren aan het publiek.

Dataset
De dataset die wie als eerste aanbieden is de collectie kaarten en ontwerptekeningen. Archief Eemland bewaart vele historische kaarten en ontwerptekeningen. Een selectie van 2000(meta data en digitale beelden) kaarten, stadsplannen, plattegronden, overzichtkaarten en ontwerptekeningen van de periode 1553-ca. tot 1985 is gedigitaliseerd en opengesteld via het OpenSearch API.

De kaarten in onze collectie zijn veelal afkomstig uit de door Archief Eemland beheerde archieven, zoals de gemeentearchieven van Amersfoort, Baarn, Leusden, Eemnes, Renswoude en in de archieven van het waterschap Vallei & Eem. Voor bijna alle objecten zijn de originelen te vinden op locatie bij Archief Eemland.

Welke gegevens zijn beschikbaar?
De meta data is beschikbaar in het Dublin Core standaard. De objecten zijn op te vragen via de OpenSearch API. Het description document over de Opensearch die van toepassing is op de Kaarten en Ontwerptekeningen kunt u hier vinden http://gam.pictura-dp.nl/api/opensearch/description-document . Algemene informatie en documentatie over OpenSearch is hier te vinden.

De complete dataset is op te vragen via deze link:
http://gam.pictura-dp.nl/api/opensearch/?q=*:*


Voorbeeld uit de collectie: Kaart van de binnenstad van Amersfoort

Mapping naar Dublin Core
Per object kunnen de volgende Dublin Core velden aanwezig zijn:

DC:description opensearch.mapping.ko_beschrijving Beschrijving van het object.
DC:date opensearch.mapping.ko_inhoudsdatering Dit veld bevat de inhoudsdatering van een object.
DC:format opensearch.mapping.ko_formaat_h_x_b Bevat het fysieke formaat van het object.
DC:type opensearch.mapping.ko_techniek_en_materiaal Bevat informatie over de techniek en materiaal soorten van een object.
DC:spatial opensearch.mapping.ko_richting_noorden Geeft aan waar het noorden zich bevindt op een kaart.
  opensearch.mapping.ko_watergang DC:spatial bevat ook informatie over de watergang die zichtbaar is op de objecten.
DC:identifier opensearch.mapping.ko_fotonummer Geeft het toegekende kaartnummer weer van het object. Elk object is voorzien van een nummer.
DC:creator opensearch.mapping.ko_vervaardiger Bevat de naam van de vervaardiger
DC:available opensearch.mapping.ko_uitgavedatering Bevat de datum van uitgave van het object
DC:source opensearch.mapping.ko_archief Het veld Archief kan verschillende waardes bevatten.Namelijk vanwaar het object afkomstig is vb. het Archief, en het bijbehorende inventarisnummer. Informatie over bijbehorende inventarissennummers zijn weer terug te herleiden naar de Archieven op de website. http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven. Het zoeken naar inventarissen geeft als resultaat meer  informatie over het archief. Het object is een onderdeel van dat betreffende archief.
DC:coverage opensearch.mapping.ko_gemeente Betreft het gebied van de gemeente(n) die zichtbaar is op de kaarten en of ontwerptekeningen.
  opensearch.mapping.ko_locatie DC:coverage bevat ook informatie over de specifieke locatie van het object.


Scans van de collectie
Voor elk object is een scan beschikbaar. Via OpenSearch is de permalink naar het object te vinden. Het unieke ID is hierin opgenomen. Een voorbeeld van een permalink. http://www.archiefeemland.nl/collectie/kaarten-en-ontwerptekeningen/detail?id=01442b82-59a4-627e-800f-c63de74fc109.

We bieden drie verschillende formaten aan van het object namelijk 150×150, 500×500 en 1500×1500.

De opbouw van de link is als volgt:
ttp://images.memorix.nl/gam/thumb/formaatxformaat/idinvoegen.jpg.

Een voorbeeld:
http://images.memorix.nl/gam/thumb/1500×1500/782fa05f-10f1-6d29-7f3b-1f2474ae9073.jpg. De link sluit je af met de extensie .jpg

Voorwaarden hergebruik
Voor de collectie kaarten en ontwerptekeningen geldt de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen, voor de metadata geldt een CC0 1.0 Universeel Publieke Domein Dedicatie (CC0 1.0).CC0 1.0 houdt in dat de data zonder toestemming mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden.
Ontwikkelaars mogen volgens deze licenties onze collectie downloaden, hergebruiken. Archief Eemland vraagt ontwikkelaars om zich aan de volgende afspraken te houden:

  • gebruik van metadata en beeld zo veel mogelijk in de geest van de vervaardiger en in lijn met zijn/haar bedoelingen geschiedt;
  • nieuwe ontwikkelde applicaties en toepassingen aan ons te melden. Wij zullen interessante en relevante applicaties vermelden op onze website.

Toepassing
Het is vanzelfsprekend om de toepasbaarheid van kaarten en ontwerptekeningen te leggen op een Google maps gerelateerde toepassing. Maar wij zijn juist benieuwd of er een innovatieve toepassing gecreëerd kan worden zonder dat er een vertaling gelegd wordt naar een geografische kaart.  Onze objecten mogen bijvoorbeeld ook verbonden worden met andere gerelateerde datasets of een presentatie via een universele webapp. We zijn benieuwd naar toepassingen die onze collecties op een vernieuwende manier (her)gebruiken of combineren met andere collecties!

Contact
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan contact met ons op: archiefeemland@amersfoort.nl t.a.v. Tessa van Santen.

 

About Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is directeur van wikiwise en houdt zich bezig met nieuwe, open vormen van informatie, samenwerken, kennisdelen en data uitwisselen. Hij heeft ervaring in de consultancy (Boer & Croon), ICT-beheer (UvA, SOS International) en applicatie-ontwikkeling (Delta Lloyd, B2Build software). Zijn opleiding: Vrije Universiteit Informatica.