Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Temminck Groll

Revision for “Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Temminck Groll” created on 16 oktober 2014 13:41:58

Titel
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Temminck Groll
Inhoud
[caption id="attachment_4865" align="alignnone" width="480"]<a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2014/08/temminck.jpg"><img class=" wp-image-4865" alt="temminck" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2014/08/temminck.jpg" width="480" height="479" /></a> Interieur plantagehuis, galerij voorzijde door Temminck Groll, C.L. van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gelicenseerd onder een Creative Commons-licentie. De volledige tekst van deze licentie is <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">hier</a> te vinden.[/caption] Deze set foto’s, die gemaakt werd in Suriname (voornamelijk), is een selectie uit een veel ruimere serie van enkele duizenden foto’s. De Nederlandse <a title="Architect" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Architect">architect</a> en architectuurhistoricus C.L. Temminck Groll (1925) maakte deze in het kader van zijn studie naar ‘Gemeenschappelijk erfgoed’ (erfgoed van Nederlanders buiten de landsgrenzen). Temminck Groll was daarmee vooral in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw actief. De fotograaf heeft zich zijn leven lang bezig gehouden met Erfgoed van Nederlanders over de hele wereld en heeft daarnaast veel over dit onderwerp gepubliceerd. Een gedeelte van de foto’s uit ‘de West’ is ook zichtbaar op de site van <a href="http://www.atlasofmutualheritage.nl/">http://www.atlasofmutualheritage.nl/</a> . <b>De Open Dataset Temminck Groll</b> De set foto’s bestaat uit zwart-wit opnames gemaakt op verschillende data in de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw. Het zijn details en overzichten van exterieurs en interieurs van diverse gebouwen als ook straatgezichten. Zowel kwalitatief als documentair is de collectie Temminck Groll van grote waarde. De uitstraling van het beeldmateriaal is technisch zeer professioneel en met een groot oog voor detail gefotografeerd. De foto’s geven een goed tijdsbeeld en registratie van de unieke omgeving en uitstraling van de locaties. <b>Rechten</b> De digitale foto’s, uit deze set, met het maximum formaat van 1200x1200 pixels zijn vrij te gebruiken en zijn vrijgegeven onder de voorwaarden van de CC-BY 4.0 licentie. De set wordt aangeboden onder de Creative Commons License <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a> Als bronvermelding: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. <b>Adlib API</b> De set is toegankelijk via de Adlib API deze geeft toegang tot tor het Xml-bestand van de geselecteerde set, in gestructureerd (grouped) of ongestructureerd formaat (unstructured). Afbeeldingen: De RCE heeft een “filter” (pointer 2003) ingesteld voor wat betreft de metadata en uit welke dataset (images) gegevens getoond worden. <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20&amp;limit=0&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20&amp;limit=0&amp;xmltype=grouped</a> <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20&amp;limit=0&amp;xmltype=unstructured">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20&amp;limit=0&amp;xmltype=unstructured</a> Meer informatie over de Adlib API (Engels) is te vinden op: <a href="http://api.adlibsoft.com/">http://api.adlibsoft.com/</a> <b>Zoeken</b> De belangrijkste velden die doorzoekbaar zijn: BE = description = Beschrijving ip = content.subject = trefwoord Zoekvoorbeelden: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20and%20BE=">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20and%20BE=”kathedraal”&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a> Alle afbeeldingen waarin de beschrijving “kathedraal” bevat <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20ip=%22preekstoel%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20and%20ip=%22preekstoel%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a> Alle afbeeldingen waarin het trefwoord preekstoel is Om te zoeken op naam, plaats, provincie, of regio, kunt u de volgende velden gebruiken Mn = monument.naam = naam van het gebouw mA = monument.provincie = regio mB = monument.plaats = plaats mS = monument.straat = straat mH = monument.huisnummer = huisnummer Zoekvoorbeelden: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Paramaribo%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Paramaribo%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a> Alle afbeeldingen van de plaats Paramaribo” <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20and%20BE%20=%20%22kathedraal%22%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Paramaribo%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%202003%20and%20BE%20=%20%22kathedraal%22%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Paramaribo%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a> Alle afbeeldingen met in de beschrijving het woord kathedraal, in Paramaribo. <b>Velden</b> Van de objectbeschrijvingen zijn de volgende velden beschikbaar: <table width="444" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;collection&gt;</td> <td valign="top" width="220">Naam van de Collectie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;content.subject&gt;</td> <td valign="top" width="220">Onderwerp</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;RNA_URI&gt;</td> <td valign="top" width="220">Verwijzing naar de subject term in de Erfgoedthesaurus of externe bronnen</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;description&gt;</td> <td valign="top" width="220">De beschrijving van de afbeelding</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;country&gt;</td> <td valign="top" width="220">Land van de afbeelding</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;RNA_Identifier&gt;</td> <td valign="top" width="220">Link naar data buiten de dataset</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;province&gt;</td> <td valign="top" width="220">Regio van de afbeelding</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;place&gt;</td> <td valign="top" width="220">Plaats van de afbeelding</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;notes&gt;</td> <td valign="top" width="220">Aanvullende informatie betreffende het afgebeelde voorwerp</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;object.number&gt;</td> <td valign="top" width="220">Uniek registratienummer in de Adlib collectie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;priref&gt;</td> <td valign="top" width="220">Recordnummer</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;creator&gt;</td> <td valign="top" width="220">Vervaardiger</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;creator.role&gt;</td> <td valign="top" width="220">Functie van de vervaardiger</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;production.date.start&gt;</td> <td valign="top" width="220">Datum van opname</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;reproduction.reference&gt;</td> <td valign="top" width="220">Fotonummer uuid</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224"> &lt;technique&gt;</td> <td valign="top" width="220"> Technique van de afbeelding. In deze collectie altijd zwart-wit</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;rights.notes&gt;</td> <td valign="top" width="220">Creative Commons Licentie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="224">&lt;rights.holder&gt;</td> <td valign="top" width="220">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</td> </tr> </tbody> </table> <strong>Afbeelding opnemen</strong> In het veld &lt;reproduction.reference&gt; staat een verwijzing naar de afbeelding (uuid). Plaats dit uuid achter <a href="http://images.memorix.nl/rce/thumb/1200x1200/">http://images.memorix.nl/rce/thumb/1200x1200/</a> en sluit dit af met “.jpg”. Overige formaten: 800×800 (beeldscherm vullend) tot 120×120 (thumbnail) Voorbeeld: <a href="http://images.memorix.nl/rce/thumb/800x800/bc9178c3-b4a4-c4f7-08c0-a6f43322665c.jpg" target="_blank">http://images.memorix.nl/rce/<wbr />thumb/800x800/bc9178c3-b4a4-<wbr />c4f7-08c0-a6f43322665c.jpg</a> Om een afbeelding op te nemen met een verwijzing naar de beeldbank: In het veld &lt;priref&gt; staat een verwijzing naar de beschrijving in de Beeldbank van de RCE. Plaats dit nummer achter: <a href="http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/afbeelding/">http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/afbeelding/</a> Voorbeeld: <a href="http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/afbeelding/20636855">http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/afbeelding/20636855</a> <b>OAI-PMH:</b> Via het OAI-PMH protocol is de hele collectie als Xml-bestand op te vragen. Afbeeldingen: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&amp;Set=TG&amp;metadataPrefix=oai_dc">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&amp;Set=TG&amp;metadataPrefix=oai_dc</a> De volgende gegevens zijn volgens Dublin Core beschikbaar: <table width="355" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="119"><strong>veld</strong></td> <td valign="top" width="236"><strong>beschrijving</strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:identifier</td> <td valign="top" width="236">De verwijzing naar de afbeelding</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:type</td> <td valign="top" width="236">StillImage</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:format</td> <td valign="top" width="236">Informatie over de afbeelding kleur. In dit geval altijd zwart-wit</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:source</td> <td valign="top" width="236">Bron van de collectie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:title</td> <td valign="top" width="236">Titel van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:description</td> <td valign="top" width="236">Aanvullende informatie over de afbeelding</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:creator</td> <td valign="top" width="236">Vervaardiger</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:date</td> <td valign="top" width="236">Data van de opname</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:rights</td> <td valign="top" width="236">Rechten: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:publisher</td> <td valign="top" width="236">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:subject</td> <td valign="top" width="236">Onderwerp</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:spatial</td> <td valign="top" width="236">In dit veld wordt de plaats van hat afgebeeld voorwerp vastgelegd. Voorkomende waarden kunnen zijn: Land, Huisnummer, Monumentnummer, x-Coördinaat, y-Coördinaat, Plaats, Regio, Straat</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="119">dcterms:relation</td> <td valign="top" width="236">Verwijzing naar de afbeelding in de beeldbank</td> </tr> </tbody> </table> <strong>Contactpersoon </strong>Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Joop Vanderheiden Smalle Pad 5 3811 MG Amersfoort j.vanderheiden@cultureelerfgoed.nl &nbsp; &nbsp;
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
16 oktober 2014 13:41:58 Nikki Timmermans
1 augustus 2014 13:52:15 Nikki Timmermans
1 augustus 2014 13:45:41 Nikki Timmermans
1 augustus 2014 13:44:57 [Automatisch opgeslagen] Nikki Timmermans
1 augustus 2014 13:43:47 Nikki Timmermans
1 augustus 2014 13:30:17 Nikki Timmermans
1 augustus 2014 13:29:52 Nikki Timmermans