Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Beeldbank

Revision for “Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Beeldbank” created on 23 mei 2014 15:41:05

Titel
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Beeldbank
Inhoud
<p><strong>Inhoud van de dataset</strong><br /> De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bestaat metadata en de digitale bestanden van 550.000 afbeeldingen. De afbeeldingen zijn afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto’s van gebouwde monumenten, afbeeldingen van (scheeps)archeologie en landschap.</p> <p>De metadata van de beeldcollectie wisselt van kwaliteit. Een van de redenen hiervoor is dat de opbouw van de beeldcollectie langer dan een eeuw geleden gestart is. De gegevens bij met name de foto’s zijn in de meeste gevallen ook de gegevens uit het jaar van de opname. Toch heeft de RCE er voor gekozen het grootste deel van zijn beeldcollectie nu breed ter beschikking te stellen. Aan de actualisering en completering van de gegevens wordt intussen hard gewerkt.</p> <p><strong>Informatie over de structuur van de dataset</strong><br /> De dataset is op twee verschillende manieren toegankelijk:<br /> - met de Adlib API (die xml data produceert) en<br /> - via het OAI/PMH protocol</p> <p>De Adlib API:<br /> Het adres: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx</a></p> <p>De database wordt met behulp van de API doorzocht en geeft XML data retour.</p> <p>Afbeeldingen: De RCE heeft een “filter” (pointer 1009) ingesteld voor wat betreft de metadata en uit welke dataset (images) gegevens getoond worden.<br /> De url is: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20</a></p> <p>De belangrijkste velden die doorzoekbaar zijn:<br /> BE = description = Beschrijving<br /> ip = content.subject = trefwoord</p> <p>Zoekvoorbeelden:<br /> <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20BE=&quot;interieur&quot;&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped"> http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20BE="interieur"&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a></p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20ip=%22preekstoel%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20ip=%22preekstoel%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a></p> <p>Om te zoeken op plaats, provincie, of monumentnummer, kunt u de volgende velden gebruiken<br /> mD = monument.nummer = monumentnummer<br /> Mn = monument.naam = naam van het monument<br /> mA = monument.provincie = provincie<br /> mE = monument.gemeente = gemeente<br /> mB = monument.plaats = plaats<br /> mS = monument.straat = straat<br /> mH = monument.huisnummer = huisnummer<br /> mU = monument.huisnummer.toevoeging = toevoeging huisnummer<br /> MU = monument.postcode = postcode</p> <p>Zoekvoorbeelden:<br /> <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20BE=%22interieur%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped"> http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20BE=%22interieur%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a><br /> Alle afbeeldingen waarin de beschrijving begint met interieur</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20ip=%22preekstoel%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20ip=%22preekstoel%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a><br /> Alle afbeeldingen waarin het trefwoord preekstoel is</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20monument.record_number-%3EmD=%22517652%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20monument.record_number-%3EmD=%22517652%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a><br /> Alle afbeeldingen van monument: 517652</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Rotterdam%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Rotterdam%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a><br /> Alle afbeeldingen van de plaats Rotterdam"</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20TK%20=%20%22kleur*%22%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Rotterdam%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20TK%20=%20%22kleur*%22%20and%20monument.record_number-%3EmB=%22Rotterdam%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a><br /> Alle kleuren fotos (TK=Kleur*) van de rotterdam</p> <p><a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20YE-%3E%20YN=%22Beurtvaarder%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/harvest/wwwopac.ashx?database=images&amp;search=pointer%201009%20and%20YE-%3E%20YN=%22Beurtvaarder%22&amp;limit=10&amp;xmltype=grouped</a><br /> Alle vondstenfotos (archeologische) van het schip de Beurtvaarder</p> <p>In de collectiedatabase worden de volgende velden aangeboden:</p> <table width="441" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="186"><strong>veld</strong><strong></strong></td> <td valign="top" width="255"><strong>Beschrijving          </strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;priref&gt;</td> <td valign="top" width="255">De priref is het recordnummer van het object en de unieke identifier in de database</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;object_number&gt;</td> <td valign="top" width="255">Ieder object heeft een uniek objectnummer</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;description&gt;</td> <td valign="top" width="255">De beschrijving van het afgebeelde object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;creator&gt;</td> <td valign="top" width="255">De maker(s) van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;production.date.start&gt;</td> <td valign="top" width="255">De begindatum van vervaardiging.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;production.date.end&gt; </td> <td valign="top" width="255">De einddatum van vervaardiging. Indien deze dezelfde is als de begindatum, gaat het om een precieze datering.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;collection&gt;</td> <td valign="top" width="255">De deelcollectie waar het object onderdeel van is.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;content.subject&gt;</td> <td valign="top" width="255">Trefwoorden waarmee de afbeelding wordt omschreven.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;association.person.name&gt;</td> <td valign="top" width="255">Naam van een persoon die aan het object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;material&gt;</td> <td valign="top" width="255">Trefwoorden waarmee het materiaal wordt aangeduid</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;technique&gt;</td> <td valign="top" width="255">Trefwoorden waarmee de techniek wordt aangeduid</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.postcode&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele postcode van het afgebeelde object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.province&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele provincie van het afgebeelde object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.place&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele plaats van het afgebeelde object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.number&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele monumentennummer van het afgebeelde object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.house.number&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele huisnummer van het afgebeelde object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.naam&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele naam van het afgebeelde object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.street&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele straat van het afgebeelde object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.number.x-coordinates&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele x-coordinaat (RDM)</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.number.y-coordinates&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventuele x-coordinaat (RDM)</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;monument.geographical_keyword&gt;</td> <td valign="top" width="255">Eventueel geografisch trefwoord</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="186">&lt;reproduction.reference&gt;</td> <td valign="top" width="255">UUID van de afbeelding van het object.Zet dit uuid in een link die begint met: <p>http://images.memorix.nl/rce/thumb/</p> <p>Zet daarachter het gewenste formaat:</p> <p>van 800x800 (beeldschermvullend) tot</p> <p>120x120 (thumbnail)</p> <p>Dan een "/"</p> <p>Dan het uuid en sluit de url af met:</p> <p>".jpg"</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Meer informatie over de AdlibAPI is te vinden op: <a href="http://api.adlibsoft.com/site/">http://api.adlibsoft.com/site/</a></p> <p>OAI/PMH:</p> <p>Via het OAI-PMH protocol is de hele collectie als XMLbestand op te vragen.<br /> Afbeeldingen: <a href="http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&amp;Set=fotos&amp;metadataPrefix=oai_dc">http://cultureelerfgoed.adlibsoft.com/oaiapi/oai.ashx?verb=listRecords&amp;Set=fotos&amp;metadataPrefix=oai_dc</a></p> <p>De volgende gegevens zijn volgens Dublin Core beschikbaar:</p> <table width="473" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="158"><strong>veld</strong><strong></strong></td> <td valign="top" width="315"><strong>beschrijving</strong><strong></strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:identifier</td> <td valign="top" width="315">Ieder object heeft een uniek objectnummer. Daarnaast heeft ieder record een apart recordnummer. En de UUID’s</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:title</td> <td valign="top" width="315">Titel van het object. Een object kan meerdere titels hebben.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:creator</td> <td valign="top" width="315">De vervaardiger(s) van het object. Persoonsnamen zijn als ‘achternaam, voornaam’ opgenomen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:subject</td> <td valign="top" width="315">Trefwoorden die de afbeelding en/of de context van het object beschrijven.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:description</td> <td valign="top" width="315">Een  beschrijving van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:date</td> <td valign="top" width="315">De datering van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:type</td> <td valign="top" width="315">Type object. Bijv. Fotocollectie</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:format</td> <td valign="top" width="315">De gegevens mbt de afmetingen van het object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:language</td> <td valign="top" width="315">Behalve sommige teksten zijn alle onze metadata is het Nederlands. Standaard staat hier NL.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:rights</td> <td valign="top" width="315">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:publisher</td> <td valign="top" width="315">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">dc:production</td> <td valign="top" width="315">In dit veld wordt de datum van vervaardiging en de toegepaste techniek opgenomen. Bijv. 1996-01-11</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="158">Dc:coverage</td> <td valign="top" width="315">In dit veld wordt de plaats van hat afgebeeld voorwerp vastgelegd. Voorkomende waarden kunnen zijn: Land, Gemeente, Huisnummer, Monumentnaam, Monumentnummer, x-Coördinaat, y-Coördinaat, (in RDM), Plaats, Provincie, Straat, Postcode</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Licentievoorwaarden<br /></strong>De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is zelf de rechthebbende ten aanzien van het merendeel van de beelden in de Beeldbank. De meeste foto’s en een groot deel van de tekeningen zijn immers in de loop der tijd gemaakt door rijksambtenaren, medewerkers van de dienst en zijn diverse voorgangers.</p> <p>De digitale foto's met het maximum formaat van 800x800 pixels zijn vrij te gebruiken en zijn vrijgegeven onder de voorwaarden van de <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/">CC-BY-SA 3.0 licentie</a>.</p> <p>De metadata van de afbeeldingen wordt vrijgegeven onder een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl">CC0-licentie</a>.</p> <p><strong>Contactpersoon<br /></strong>Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed<br />Joop Vanderheiden<br />Smalle Pad 5<br />3811 MG Amersfoort<br />j.vanderheiden@cultureelerfgoed.nl</p>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 mei 2014 15:41:05 Lotte Belice Baltussen
13 oktober 2012 10:53:53 Lotte Belice Baltussen
13 oktober 2012 10:06:21 [Automatisch opgeslagen] Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 16:03:15 Lotte Belice Baltussen
12 oktober 2012 15:50:52 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:45:02 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:43:29 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:37:54 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:15:17 Maarten Brinkerink
12 oktober 2012 15:14:40 Lotte Belice Baltussen
12 oktober 2012 15:14:07 Lotte Belice Baltussen