Regionaal Archief Nijmegen – Notariële akten

Revision for “Regionaal Archief Nijmegen – Notariële akten” created on 2 november 2017 15:58:42

Titel
Regionaal Archief Nijmegen – Notariële akten
Inhoud
Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beheert zo’n 15 km aan overheids- en particuliere archieven en maakt werk van het toegankelijk maken van dit historische materiaal voor haar bezoekers, online en in de studiezaal. Een van oudsher veel aangevraagd en geraadpleegd onderdeel van de collectie zijn de <a href="https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Notari%C3%ABle_archieven">notariële archieven</a>, in totaal zo’n 200 meter aan repertoria en minuutakten. Al enkele jaren wordt door een groep vrijwilligers gewerkt aan het indexeren van de Nijmeegse notariële archieven. Dit gebeurt aan de hand van de notariële repertoria. Een groot deel van de akten is reeds geïndexeerd en toegankelijk via de website van het <a href="http://www.regionaalarchiefnijmegen.nl">Regionaal Archief Nijmegen</a>. <strong>Over de dataset</strong> De dataset bevat (d.d. 23-10-2017) zo’n 125.000 records met daaraan gekoppeld zo’n 300.000 personen. De dataset omspant een periode van 1758 tot 1935 en de records bevatten gegevens met betrekking tot: de datering; de aard van de notariële akte; de genoemde personen; de genoemde geografische locaties; de genoemde organisaties; verwijzingen naar de vindplaats binnen het archief. Omdat de indexering van de Nijmeegse notariële akten een nog lopend project is, zal de dataset door de tijd heen nog worden aangevuld. <strong>Dataformaat</strong> De data is afkomstig van de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen en is gemodelleerd volgens het <a href="http://www.den.nl/standaard/386/">A2A-model</a>. De dataset wordt aangeboden via OAI-PMH harvesting. Met de volgende link is de gehele set notariële akten te harvesten: <a href="http://studiezaal.nijmegen.nl/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&amp;metadataprefix=oai_a2a&amp;set=Notarieleakten">http://studiezaal.nijmegen.nl/atlantispubliek/oai.axd?verb=ListRecords&amp;metadataprefix=oai_a2a&amp;set=Notarieleakten</a>. De dataset wordt daarnaast beschikbaar gesteld via de website Open Archieven. Zie hiervoor de repository: <a href="https://oai.coret.org/?listsets=ran">https://oai.coret.org/?listsets=ran</a> en <a href="http://api.openarch.nl/oai-pmh/?verb=ListRecords&amp;metadataPrefix=oai_a2a&amp;set=ran">http://api.openarch.nl/oai-pmh/?verb=ListRecords&amp;metadataPrefix=oai_a2a&amp;set=ran</a>. Voor meer informatie over de Open Archieven-API, zie <a href="https://www.openarch.nl/api/docs/oai-pmh">https://www.openarch.nl/api/docs/oai-pmh</a>. <strong>Licentie en bronvermelding</strong> De metadata worden aangeboden onder een <a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl">CC0 Publiek Domein Verklaring</a>. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Regionaal Archief Nijmegen mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Het Regionaal Archief Nijmegen stelt het wel op prijs om genoemd te worden als bron en auteur van de informatie. Bij voorkeur wordt dit gedaan als volgt: “Bron: Regionaal Archief Nijmegen”. Als er toepassingen worden ontwikkeld met de data, horen we dat graag via <a href="mailto:hetarchief@nijmegen.nl">hetarchief@nijmegen.nl</a>. <strong>Vragen</strong> Voor opmerkingen of vragen over deze dataset kunt u contact opnemen met Renier van de Giessen, archivaris Regionaal Archief Nijmegen, via <a href="mailto:hetarchief@nijmegen.nl">hetarchief@nijmegen.nl</a> of 024-3292965. &nbsp;
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
2 november 2017 15:58:42 Tom Kunzler
27 oktober 2017 09:45:22 Tom Kunzler