Regionaal Archief Nijmegen – Militieregisters Nijmegen (1815-1888)