Nationaal Comité 4 en 5 mei

Revision for “Nationaal Comité 4 en 5 mei” created on 18 juni 2012 09:04:45 [Automatisch opgeslagen]

Titel
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Inhoud
<strong>Datablog: Database oorlogsmonumenten</strong> Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland zijn meer dan 3500 oorlogsmonumenten opgericht. De monumenten herinneren voornamelijk aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan oorlogen en vredesoperaties sindsdien. Oorlogsmonumenten komen in vele vormen en maten voor, van plaquette tot zwerfkei tot aan grote kunstwerken zoals het <a href="http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1621">Nationaal Monument op de Dam</a>, maar achter elk monument zit een verhaal. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 2001 gestart met een inventarisatie van deze monumenten. Dit heeft geleidt tot een database met informatie, achtergrondgeschiedenis en foto’s over ruim 3500 monumenten. De <a href="http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/">database</a> is niet compleet, het comité krijgt nog regelmatig informatie over monumenten toegezonden, maar de database geeft wel een goed beeld van de grote verscheidenheid aan oorlogsmonumenten in Nederland en de (lokale) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment is het comité bezig om de gegevens uit de database beschikbaar te stellen via een XML-feed. Via deze feed zal de metadata van de database in het ‘oai_dc’ (OAI Dublin Core) formaat op te vragen zijn. Aangezien deze XML-feed momenteel nog in ontwikkeling is, zal er tot die tijd een actuele <a href="http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/achtergronden/xml_oorlogsmonumenten/">datadump</a> beschikbaar zijn (ook in XML). Lees meer over de achtergronden van de database op de <a href="http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/achtergronden">website</a> van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De foto’s in de database zijn niet open vanwege het ontbreken van de rechten. Dit geldt ook voor de thumbnails. In de toekomst zullen sommige foto’s wel onder een Creative Commons licentie beschikbaar gesteld worden. Hier volgt een overzicht met uitleg van de verschillende velden: <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="154"><strong>Veld </strong></td> <td valign="top" width="154"><strong>Uitleg</strong></td> <td valign="top" width="200"><strong>Opmerking</strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">ID</td> <td valign="top" width="154">Voor intern gebruik</td> <td valign="top" width="200">-</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">data_source</td> <td valign="top" width="154">Uniek ID voor het monument</td> <td valign="top" width="200">Gebruik http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/[datasource_id] om naar de bijbehorende landingspagina te verwijzen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">version</td> <td valign="top" width="154">Voor intern gebruik</td> <td valign="top" width="200"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">status</td> <td valign="top" width="154">Voor intern gebruik</td> <td valign="top" width="200">-</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">modified_date</td> <td valign="top" width="154">Laatst aangepast</td> <td valign="top" width="200">Datum dat het monument voor het laatst door een redacteur is aangepast</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">last_import_date</td> <td valign="top" width="154">Voor intern gebruik</td> <td valign="top" width="200"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">page_structure_id</td> <td valign="top" width="154">Voor intern gebruik</td> <td valign="top" width="200"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">title</td> <td valign="top" width="154">Naam van het monument</td> <td valign="top" width="200">-</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">uitgelicht</td> <td valign="top" width="154">Voor intern gebruik</td> <td valign="top" width="200">-</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">number</td> <td valign="top" width="154">Voor intern gebruik</td> <td valign="top" width="200">-</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">info</td> <td valign="top" width="154">Algemene informatie over het monument</td> <td valign="top" width="200">In dit veld staat tekstuele informatie over:-       Vorm en materiaal-       Tekst op het monument -       Eventuele symboliek -       Eventuele wijzigingen Bezoekers van de database krijgen zo een basale indruk van het monument. Zonder foto kan toch een beeld gevormd worden van het monument.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">description</td> <td valign="top" width="154">Oud veld</td> <td valign="top" width="200"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">other_info</td> <td valign="top" width="154">Aanvullende informatie</td> <td valign="top" width="200">In dit veld staat tekstuele informatie over:-       Locatie (geschreven info)-       Bronnen</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">history</td> <td valign="top" width="154">Geschiedenis van het monument</td> <td valign="top" width="200">In dit veld staat tekstuele informatie over de achtergrondgeschiedenis:-       Informatie over de eventuele slachtoffers die herdacht worden.-       Informatie over de totstandkoming van het monument -       Informatie over de onthulling van het monument</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">unveilingdate</td> <td valign="top" width="154">Dag van onthulling</td> <td valign="top" width="200">Wanneer onbekend = 1</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">unveilingmonth</td> <td valign="top" width="154">Maand van onthulling</td> <td valign="top" width="200">Wanneer onbekend = -1</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">unveilingyear</td> <td valign="top" width="154">Jaar van onthulling</td> <td valign="top" width="200">Wanneer onbekend = -1</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">zipcode</td> <td valign="top" width="154">Postcode van locatie</td> <td valign="top" width="200">Leeg indien onbekend</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">address</td> <td valign="top" width="154">Adres van locatie</td> <td valign="top" width="200">Idem</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">city</td> <td valign="top" width="154">Plaats van locatie</td> <td valign="top" width="200">Idem</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">community</td> <td valign="top" width="154">Gemeente van locatie</td> <td valign="top" width="200">Idem</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">state</td> <td valign="top" width="154">Provincie van locatie</td> <td valign="top" width="200">Idem</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">artist</td> <td valign="top" width="154">Maker(s) van het monument</td> <td valign="top" width="200">Kunstenaars die bekend zijn</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">datakidurl</td> <td valign="top" width="154">Oud veld</td> <td valign="top" width="200">-</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">collaboration</td> <td valign="top" width="154">Oud veld</td> <td valign="top" width="200">-</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">latitude</td> <td valign="top" width="154">Latitude van locatie</td> <td valign="top" width="200">Coördinaten: de meeste coördinaten zijn aan de hand van het adres gegeneerd. Dit betekent dat de locatie aan de hand van de coördinaten bij benadering is.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">longitude</td> <td valign="top" width="154">Longitude van locatie</td> <td valign="top" width="200">Idem.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">images</td> <td valign="top" width="154">ID’s van foto’s van het monument</td> <td valign="top" width="200">Rechten van deze foto’s liggen bij de fotografen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">attachements</td> <td valign="top" width="154">Bijlagen</td> <td valign="top" width="200">Eventuele bijlagen bij een monument (pdf, doc).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">adoptionschools</td> <td valign="top" width="154">Adoptiescholen</td> <td valign="top" width="200">Sommige monumenten zijn geadopteerd door scholen (zie: http://www.4en5mei.nl/onderwijs_onderzoek/basisonderwijs/adopteer_een_monument voor meer informatie over dit project). Wanneer een monument geadopteerd is staat in dit veld de naam van de school.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">witnessaccounts</td> <td valign="top" width="154">ID’s van getuigenverhalen over de monumenten</td> <td valign="top" width="200">Gebruik http://www.4en5mei.nl/herinneren/sprekende_beelden/getuigenverhalen/[witnessaccounts] om naar het bijbehorende getuigenverhaal te verwijzen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">memorialgroups</td> <td valign="top" width="154">Herdachte groepen</td> <td valign="top" width="200">Elk monument is gekoppeld aan meerdere herdachte groepen. Dit zijn de nummers en de hieraan gekoppelde groepen:Algemeen: 19878Allen: 20968 Burgerslachtoffers: 23710 Burgers voormalig Nederlands-Indië: 25728 Geallieerde militairen: 21720 Geïnterneerden voormalig Nederlands-Indië: 26570 Koopvaardijpersoneel: 22936 Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945: 21250, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945: 22980 Overig: 28308 Vervolgden Nederland: 25788 Verzet Nederland: 26678 Verzet voormalig Nederlands-Indië: 26634</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">image</td> <td valign="top" width="154">Locatie van de thumbnail van het monument</td> <td valign="top" width="154">Gebruik http://www.4en5mei.nl/[image] om de complete url op te bouwen. Rechten van deze foto’s liggen bij de fotografen. In het huidige systeem worden zowel de titel als de beschrijving van de foto’s getoond. Dit wordt in de toekomst aangepast. Voor de volledigheid is het goed om alleen de beschrijving te tonen. Hierin staat ook de fotograaf vermeld (zover bekend).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="154">country</td> <td valign="top" width="154">Land</td> <td valign="top" width="154">Dit werkt nog niet naar behoren. In de dump staan ook meerdere monumenten in het buitenland. Dit is nu vooral af te leiden aan de coördinaten en de plaatsnaam.</td> </tr> </tbody> </table> Met de set zijn mooie koppelingen te maken met andere databronnen. Zo zijn voor de <a href="http://www.erfgoedinbeeld.nl">Oorlogsmonumenten in Beeld</a> app de oorlogsmonumenten in Nederland gekoppeld aan video’s van Open Beelden en op locatie raadpleegbaar. De mogelijkheid om koppelingen met andere open databronnen rond de Tweede Wereldoorlog tot stand te brengen, zoals bijvoorbeeld de <a href="http://www.opencultuurdata.nl/wiki/hack-de-overheid-open-data-weekend/regionaal-archief-nijmegen/">portretfoto’s van geallieerde militairen</a> van het Regionaal Archief Nijmegen, zijn ook veelbelovend. Ook heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei getuigenverhalen op de <a href="http://www.4en5mei.nl/herinneren/sprekende_beelden">website</a> staan die gekoppeld zijn aan de oorlogsmonumenten. Alle metadata is beschikbaar onder een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl">CC0 Publieke Domein Dedicatie verklaring</a>, dit houdt in dat de data zonder toestemming mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Wel vraagt het comité om zorgvuldig met de metadata om te gaan. In veel beschrijvingen van oorlogsmonumenten staat persoonlijke informatie van omgekomen mensen die met een monument herdacht worden. Nog steeds vinden nabestaanden steun bij een oorlogsmonument. Contactpersoon: Rutger van Krieken (<a href="mailto:Rutger.Krieken@4en5mei.nl">Rutger.Krieken@4en5mei.nl</a>)
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
18 juni 2012 09:04:45 [Automatisch opgeslagen] Lotte Belice Baltussen
15 juni 2012 14:52:08 Lotte Belice Baltussen
15 juni 2012 14:49:16 Lotte Belice Baltussen
15 juni 2012 14:24:39 Lotte Belice Baltussen
15 juni 2012 12:01:39 Lotte Belice Baltussen
5 juni 2012 11:33:43 Nikki Timmermans
5 juni 2012 11:32:49 Nikki Timmermans