Nationaal Archief – Indexen

Revision for “Nationaal Archief – Indexen” created on 19 januari 2016 15:37:39

Titel
Nationaal Archief - Indexen
Inhoud
[caption id="attachment_3324" align="alignnone" width="540"]<a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2013/11/Index-Grafredelijkheidskamer.jpg"><img class=" wp-image-3324 " alt="Index - Grafredelijkheidskamer: Octrooien" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2013/11/Index-Grafredelijkheidskamer.jpg" width="540" height="448" /></a> Nadere Toegang NT00318, Grafredelijkheidskamer: Octrooien, CC0[/caption] <p>Archieven bevatten een schat aan historische (persoons)gegevens. Met een eerste blik op de<a href="http://www.gahetna.nl/collectie/archief"> 6600 archiefinventarissen</a> die de 125 strekkende kilometer archief in de depots beschrijven wordt dat lang niet altijd duidelijk. In de loop der jaren is bij het Nationaal Archief gewerkt aan zogenaamde <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/index">nadere toegangen</a>. Archieven zijn verder uitgespit en systematisch ontsloten op bijvoorbeeld persoonsnamen, gebeurtenissen of plaatsnamen. Deze indexen bieden extra hulp bij het doen van archiefonderzoek. In totaal zijn 96 van deze indexen vrijgegeven als open data. Deze bevatten in totaal zo’n 1.35 miljoen records. Van <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00295">stamboekkaarten</a> tot<a href="http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00243"> pensioenen</a> en van <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00350">bedrijvenregister</a> tot <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00422">gedetineerden in de gevangenis van 's Gravenhage</a> omstreeks 1900.</p> <p>Omdat een groot deel van deze indexen door het Nationaal Archief zelf zijn gemaakt kunnen de gegevens onder CC0 vrijgegeven worden. Voor een tweetal indexen is overeengekomen met de maker deze onder CC-BY-SA vrij te geven.</p> <p>Het materiaal is te benaderen via de overzichtspagina van de indexen op <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/index">www.gahetna.nl/collectie/index</a>. Per index is duidelijk aangegeven of deze wel of niet als open data beschikbaar is. Wanneer dat wel het geval is kan de index als datadump worden gedownload.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline">Karakteristieken</span></strong></p> <p>De karakterteristieken van deze dataset zijn als volgt:</p> <table border="1" cellpadding="0"> <thead> <tr> <td> <p align="center"><strong>Collectiegegevens</strong></p> </td> <td> <p align="center"><strong>Waarde                                                              </strong></p> </td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Collectieonderdeel</td> <td>Indexrecords</td> </tr> <tr> <td> Aantal</td> <td>98 Indexen (Ca. 1.370.000 records)</td> </tr> <tr> <td> Percentage Open Data</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td> Licentie</td> <td><a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0</a> en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl">CC-BY-SA</a></td> </tr> <tr> <td> Techniek</td> <td>Datadump</td> </tr> <tr> <td> Formaat</td> <td>XML en CSV</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><span style="text-decoration: underline">Records en Datadump</span></strong></p> <p>De 1.350.000 records zijn verspreid over 96 indexen. Op <a href="http://www.gahetna.nl/collectie/index">www.gahetna.nl/collectie/index</a> staan alle 109 indexen waar deze 96 deel van uitmaken. Door een individuele index aan te klikken en in het linkermenu onder het menu-item <span style="text-decoration: underline"><strong>licentie</strong></span> te kijken, wordt aangegeven of een index al dan niet open data is.  Ook kan daar gebruik gemaakt worden van de menu-items <span style="text-decoration: underline"><strong>Achtergrond</strong></span> en <span style="text-decoration: underline"><strong>Gebruik</strong></span> voor meer context over het materiaal.</p> <p>Het totaal  van  indexen die beschikbaar zijn als open data onder een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0</a> (94x) verklaring of een <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl">CC-BY-SA</a> (2x) licentie kan worden bekeken in het volgende overzicht:</p> <ul> <li> Bekijk <a href="https://www.gahetna.nl/sites/default/files/bijlagen/indexen_die_beschikbaar_zijn_onder_een_cc0_verklaring_of_cc_3.pdf">het overzicht van indexen die beschikbaar zijn als open data</a> (PDF, 98KB).</li> </ul> <p>Om privacy redenen of omdat indexen met derden zijn gemaakt en destijds onvoldoende rekening is gehouden met auteursrechten vallen 13 indexen (nog) niet onder deze voorwaarden:</p> <ul> <li> Bekijk <a href="https://www.gahetna.nl/sites/default/files/bijlagen/indexen_die_nog_niet_beschikbaar_zijn_onder_een_creative_commons_verklaring_of_licentie_3.pdf">het overzicht van indexen die niet beschikbaar zijn als open data</a> (PDF, 84KB).</li> </ul> <p>De Indexen geven individueel aan of er wel of geen open data licentie opziet. Onder andere in het menu Licentie aan de linkerzijde wordt dit aangegeven. Wanneer een open data licentie op het materiaal rust kan er via de link <span style="text-decoration: underline">download index (ZIP, xxx.xx KB)</span> een bestand gedownload worden met daarin een XML bestand met de metagegevens van de index inclusief licentie. Plus daarin een CSV bestand de daadwerkelijke content van de index zelf.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline">Bron- en licentievermelding</span></strong></p> <p>Bij de indexen die onder CC-BY-SA ter beschikking zijn gekomen is een naams- en licentievermelding noodzakelijk. Bij het materiaal wat onder CC0 beschikbaar is gekomen is een licentievermelding niet nodig. Een bronvermedling wordt altijd wel op prijs gesteld.</p> <p>Hieronder staat uitgelegd hoe deze vermelding er dan uit dient te zien.</p> <table border="1" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td><em>In geval van CC-BY-SA licentie:</em><em>Nationaal Archief, Den Haag, [naam index + periode], [naam auteur]. licentie CC-BY-SA</em><em>In geval van CC0:</em><em>Nationaal Archief, Den Haag, [naam index + periode]</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><span style="text-decoration: underline">Informatie</span></strong></p> <p>Meer informatie op <a href="http://www.gahetna.nl/opendata">www.gahetna.nl/opendata</a> via <a href="https://twitter.com/timmietovenaar">@timmietovenaar </a>of via <a href="mailto:info@nationaalarchief.nl">info@nationaalarchief.nl</a></p> <p>&nbsp;</p>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
19 januari 2016 15:37:39 Tim de Haan
19 januari 2016 15:35:19 Tim de Haan
19 november 2013 14:29:15 [Automatisch opgeslagen] Nikki Timmermans
19 november 2013 14:15:56 Nikki Timmermans
19 november 2013 14:02:03 Lex Slaghuis
19 november 2013 12:49:26 Lex Slaghuis
19 november 2013 11:57:57 Lex Slaghuis
19 november 2013 11:57:52 Lex Slaghuis
19 november 2013 11:57:17 Lex Slaghuis
19 november 2013 11:49:58 Lex Slaghuis