Maritiem Digitaal

Revision for “Maritiem Digitaal” created on 15 juni 2012 13:38:15

Titel
Maritiem Digitaal
Inhoud
[caption id="attachment_1525" align="alignright" width="300" caption="Museumschip ZK 4 Albatros"]<a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/06/ZK4-e1339759546387.jpg"><img class="size-medium wp-image-1525" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/06/ZK4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>[/caption] <a title="Maritiem Digitaal" href="http://www.maritiemdigitaal.nl" target="_blank">Maritiem Digitaal</a> is een internetportaal waarin voorwerpen uit de collecties van 20 maritieme musea terug te vinden zijn. Het zijn vooral Nederlandse musea die aangesloten zijn, zoals bijvoorbeeld het <a title="Maritiem Museum Rotterdam" href="http://www.maritiemmuseum.nl" target="_blank">Maritiem Museum Rotterdam</a>, het <a title="Scheepvaartmuseum Amsterdam" href="http://www.scheepvaartmuseum.nl" target="_blank">Scheepvaartmuseum Amsterdam</a> en het <a title="Noordelijk Scheepvaartmuseum" href="http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl" target="_blank">Noordelijk Scheepvaartmuseum</a>. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk gegevens in Maritiem Digitaal te publiceren als open data. Als eerste zijn nu de metadata en lage resolutie afbeeldingen van 562 voorwerpen uit de collectie van het <a title="Visserijmuseum Zoutkamp" href="http://www.visserijmuseum.com" target="_blank">Visserijmuseum Zoutkamp</a> beschikbaar gesteld. De collectie van het Visserijmuseum Zoutkamp geeft een beeld van de ontwikkeling van de visserij langs de Groninger kust in het algemeen en die van het vissersdorp Zoutkamp in het bijzonder. Het gaat bijvoorbeeld om scheepsmodellen, visgerei, motoren en opgeviste voorwerpen. Het topstuk uit de collectie is het varende museumschip ZK 4 Albatros. Voor de metadata gelden geen restrictries voor hergebruik (CC0) en de afbeeldingen worden beschikbaar gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding (CC BY) licentie. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Visserijmuseum Zoutkamp mogen worden hergebruikt, mits het museum als bron van de gegevens vermeld wordt. <em>Let op: deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op de gegevens van het Visserijmuseum Zoutkamp. Voor de gegevens van de andere musea in Maritiem Digitaal geldt, dat ze nog niet als Open Data beschikbaar zijn.</em> De volgende metadata zijn beschikbaar: <table border="0" cellspacing="10" cellpadding="10"> <tbody> <tr> <td>collection</td> <td>Deelcollectie waarbinnen het object valt</td> </tr> <tr> <td>creator</td> <td>Maker van het object</td> </tr> <tr> <td>description</td> <td>Omschrijving van het object</td> </tr> <tr> <td>image</td> <td>Hyperlink naar een lage resolutie foto van het object in JPG-formaat</td> </tr> <tr> <td>invo</td> <td>Uniek identificatienummer van het object binnen de collectieregistratie van het Visserijmuseum Zoutkamp</td> </tr> <tr> <td>keyword</td> <td>Trefwoord</td> </tr> <tr> <td>priref</td> <td>Uniek identificatienummer van het object binnen de database van Maritiem Digitaal</td> </tr> <tr> <td>title</td> <td>Titel van het collectie-object</td> </tr> </tbody> </table> Ontwikkelaars kunnen gebruik maken van de Adlib API van Maritiem Digitaal om de gegevens te doorzoeken en op te halen. De Adlib API retourneert een XML-bestand. De URL van de API is <a title="Adlib API" href="http://www.maritiemdigitaal.nl/wwwopacx/wwwopac.ashx" target="_blank">http://www.maritiemdigitaal.nl/wwwopacx/wwwopac.ashx</a>. De databasenaam is ChoiceMardig. Op de website van Adlib is <a title="Documentatie Adlib API" href="http://api.adlibsoft.com/site/" target="_blank">algemene documentatie over de Adlib API</a> te vinden. <em>Let op: voorwaarde is dat API calls zo gespecificeerd worden dat ze alléén de gegevens van het Visserijmuseum Zoutkamp retourneren!</em> De volgende API call haalt de eerste 10 objecten uit de collectie van het Visserijmuseum Zoutkamp op: <a href="http://www.maritiemdigitaal.nl/wwwopacx/wwwopac.ashx?database=ChoiceMardig&amp;search=museum=0011&amp;limit=10">http://www.maritiemdigitaal.nl/wwwopacx/wwwopac.ashx?database=ChoiceMardig&amp;search=museum=0011&amp;limit=10</a> Onderstaande aanroep geeft alle objecten van het Visserijmuseum Zoutkamp met het woord ‘kotter’ in één van de metadatavelden: <a href="http://www.maritiemdigitaal.nl/wwwopacx/wwwopac.ashx?database=ChoiceMardig&amp;search=(museum=0011 and allfields=kotter)" target="_blank">http://www.maritiemdigitaal.nl/wwwopacx/wwwopac.ashx?database=ChoiceMardig&amp;search=(museum=0011 and allfields=kotter)</a> Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met <a href="mailto:willy@visserijmuseum.com">Willy Bakker</a>. &nbsp;
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
15 juni 2012 13:38:15 Willy Bakker
15 juni 2012 13:37:12 Willy Bakker
15 juni 2012 13:36:18 [Automatisch opgeslagen] Willy Bakker
15 juni 2012 13:35:12 Willy Bakker
15 juni 2012 13:34:51 Willy Bakker
15 juni 2012 13:34:07 Willy Bakker
15 juni 2012 13:32:40 Willy Bakker
15 juni 2012 13:22:41 Willy Bakker
15 juni 2012 13:22:21 Willy Bakker
15 juni 2012 13:15:19 Willy Bakker
15 juni 2012 13:14:33 Willy Bakker
15 juni 2012 13:13:38 Willy Bakker
15 juni 2012 13:12:01 Willy Bakker
15 juni 2012 13:10:49 Willy Bakker
15 juni 2012 13:09:50 Willy Bakker
15 juni 2012 12:49:48 Willy Bakker
15 juni 2012 12:49:06 Willy Bakker
15 juni 2012 12:47:56 Willy Bakker
15 juni 2012 12:46:35 Willy Bakker
15 juni 2012 12:46:20 Willy Bakker
15 juni 2012 12:35:57 Willy Bakker
15 juni 2012 12:28:40 Willy Bakker
15 juni 2012 12:25:44 Willy Bakker
15 juni 2012 11:43:56 Willy Bakker
15 juni 2012 11:43:37 Nikki Timmermans