Datablog Archief Eemland

Revision for “Datablog Archief Eemland” created on 13 juni 2012 13:18:26 [Automatisch opgeslagen]

Titel
Datablog Archief Eemland
Inhoud
Vorig jaar heeft Archief Eemland de eerste stappen gezet om de collecties foto’s en kaarten en ontwerptekeningen open te stellen en te delen met het publiek via Europeana. De volgende stap is om beide collecties als open dataset aan te bieden voor diverse datacontests.  De foto’s zijn echter nog niet gereed om volledig open te stellen. Daarom heeft Archief Eemland gekozen om de collectie kaarten en ontwerptekeningen als eerste dataset aan te bieden. Doel is om onze collectie breder te presenteren aan het publiek. <strong>Dataset </strong>De dataset die wie als eerste aanbieden is de collectie kaarten en ontwerptekeningen. Archief Eemland bewaart vele historische kaarten en ontwerptekeningen. Een selectie van 2000(meta data en digitale beelden) kaarten, stadsplannen, plattegronden, overzichtkaarten en ontwerptekeningen van de periode 1553-ca. tot 1985 is gedigitaliseerd en opengesteld via het OpenSearch API. <strong></strong> De kaarten in onze collectie zijn veelal afkomstig uit de door Archief Eemland beheerde archieven, zoals de gemeentearchieven van Amersfoort, Baarn, Leusden, Eemnes, Renswoude en in de archieven van het waterschap Vallei &amp; Eem. Voor bijna alle objecten zijn de originelen te vinden op locatie bij Archief Eemland. <strong>Welke gegevens zijn beschikbaar? </strong>De meta data is beschikbaar in het Dublin Core standaard. De objecten zijn op te vragen via de OpenSearch API. Het description document over de Opensearch die van toepassing is op de Kaarten en Ontwerptekeningen kunt u hier vinden <a href="http://gam.pictura-dp.nl/api/opensearch/description-document">http://gam.pictura-dp.nl/api/opensearch/description-document</a> . Algemene informatie en documentatie over OpenSearch is <a href="http://www.opensearch.org/">hier</a> te vinden. De complete dataset is op te vragen via deze link: <a href="http://gam.pictura-dp.nl/api/opensearch/?q=*:*">http://gam.pictura-dp.nl/api/opensearch/?q=*:*</a> <strong><a href="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/06/K230.jpg"><img class="alignnone wp-image-1396" src="http://www.opencultuurdata.nl/wp-content/uploads/2012/06/K230-1024x794.jpg" alt="" width="628" height="474" /></a> </strong><em>Voorbeeld uit de collectie: Kaart van de binnenstad van Amersfoort</em><strong></strong> <strong>Mapping naar Dublin Core</strong> Per object kunnen de volgende Dublin Core velden aanwezig zijn: <table width="432" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="83">DC:description</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_beschrijving</td> <td valign="top" width="170">Beschrijving van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:date</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_inhoudsdatering</td> <td valign="top" width="170">Dit veld bevat de inhoudsdatering van een object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:format</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_formaat_h_x_b</td> <td valign="top" width="170">Bevat het fysieke formaat van het object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:type</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_techniek_en_materiaal</td> <td valign="top" width="170">Bevat informatie over de techniek en materiaal soorten van een object.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:spatial</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_richting_noorden</td> <td valign="top" width="170">Geeft aan waar het noorden zich bevindt op een kaart.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83"></td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_watergang</td> <td valign="top" width="170">DC:spatial bevat ook informatie over de watergang die zichtbaar is op de objecten.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:identifier</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_fotonummer</td> <td valign="top" width="170">Geeft het toegekende kaartnummer weer van het object. Elk object is voorzien van een nummer.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:creator</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_vervaardiger</td> <td valign="top" width="170">Bevat de naam van de vervaardiger</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:available</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_uitgavedatering</td> <td valign="top" width="170">Bevat de datum van uitgave van het object</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:source</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_archief</td> <td valign="top" width="170">Het veld Archief kan verschillende waardes bevatten.Namelijk vanwaar het object afkomstig is vb. het Archief, en het bijbehorende inventarisnummer. Informatie over bijbehorende inventarissennummers zijn weer terug te herleiden naar de Archieven op de website. <a href="http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven">http://www.archiefeemland.nl/collectie/archieven</a>. Het zoeken naar inventarissen geeft als resultaat meer  informatie over het archief. Het object is een onderdeel van dat betreffende archief.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83">DC:coverage</td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_gemeente</td> <td valign="top" width="170">Betreft het gebied van de gemeente(n) die zichtbaar is op de kaarten en of ontwerptekeningen.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83"></td> <td valign="top" width="274">opensearch.mapping.ko_locatie</td> <td valign="top" width="170">DC:coverage bevat ook informatie over de specifieke locatie van het object.</td> </tr> </tbody> </table> <strong> Scans van de collectie </strong>Voor elk object is een scan beschikbaar. Via OpenSearch is de permalink naar het object te vinden. Het unieke ID is hierin opgenomen. Een voorbeeld van een permalink. <a href="http://www.archiefeemland.nl/collectie/kaarten-en-ontwerptekeningen/detail?id=01442b82-59a4-627e-800f-c63de74fc109">http://www.archiefeemland.nl/collectie/kaarten-en-ontwerptekeningen/detail?id=01442b82-59a4-627e-800f-c63de74fc109</a>. We bieden drie verschillende formaten aan van het object namelijk 150x150, 500x500 en 1500x1500. De opbouw van de link is als volgt: <a href="http://images.memorix.nl/gam/thumb/formaatxformaat/idinvoegen.jpg">ttp://images.memorix.nl/gam/thumb/<em>formaa</em>tx<em>formaat</em>/<em>idinvoegen</em>.jpg</a>. Een voorbeeld: <a href="http://images.memorix.nl/gam/thumb/1500x1500/782fa05f-10f1-6d29-7f3b-1f2474ae9073.jpg">http://images.memorix.nl/gam/thumb/1500x1500/782fa05f-10f1-6d29-7f3b-1f2474ae9073.jpg</a>. De link sluit je af met de extensie .jpg <strong>Voorwaarden hergebruik </strong>Voor de collectie kaarten en ontwerptekeningen geldt de licentie <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/" target="_blank">Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen</a>, voor de metadata geldt een <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl" target="_blank">CC0 1.0 Universeel Publieke Domein Dedicatie</a> (CC0 1.0).CC0 1.0 houdt in dat de data zonder toestemming mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Ontwikkelaars mogen volgens deze licenties onze collectie downloaden, hergebruiken. Archief Eemland vraagt ontwikkelaars om zich aan de volgende afspraken te houden: <ul> <li>gebruik van metadata en beeld zo veel mogelijk in de geest van de vervaardiger en in lijn met zijn/haar bedoelingen geschiedt;</li> <li>nieuwe ontwikkelde applicaties en toepassingen aan ons te melden. Wij zullen interessante en relevante applicaties vermelden op onze website.</li> </ul> <strong>Toepassing </strong>Het is vanzelfsprekend om de toepasbaarheid van kaarten en ontwerptekeningen te leggen op een Google maps gerelateerde toepassing. Maar wij zijn juist benieuwd of er een innovatieve toepassing gecreëerd kan worden zonder dat er een vertaling gelegd wordt naar een geografische kaart.  Onze objecten mogen bijvoorbeeld ook verbonden worden met andere gerelateerde datasets of een presentatie via een universele webapp. We zijn benieuwd naar toepassingen die onze collecties op een vernieuwende manier (her)gebruiken of combineren met andere collecties! <strong>Contact </strong>Als er vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan contact met ons op: <a href="mailto:archiefeemland@amersfoort.nl">archiefeemland@amersfoort.nl</a> t.a.v. Tessa van Santen.
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
13 juni 2012 13:18:26 [Automatisch opgeslagen] Lex Slaghuis
13 juni 2012 12:10:13 Nikki Timmermans
13 juni 2012 12:09:38 Lex Slaghuis
13 juni 2012 12:08:58 Lex Slaghuis
13 juni 2012 11:49:31 Lex Slaghuis
13 juni 2012 11:47:23 Lex Slaghuis
13 juni 2012 11:44:05 Lex Slaghuis
13 juni 2012 11:39:48 Lex Slaghuis
13 juni 2012 11:38:02 Lex Slaghuis
7 juni 2012 19:51:05 Lotte Belice Baltussen
7 juni 2012 19:17:45 Lotte Belice Baltussen
7 juni 2012 19:13:44 Lotte Belice Baltussen
7 juni 2012 15:22:53 Lotte Belice Baltussen
7 juni 2012 15:15:11 Lotte Belice Baltussen
7 juni 2012 14:57:03 Lex Slaghuis
7 juni 2012 14:52:58 Lex Slaghuis
7 juni 2012 14:51:31 Lex Slaghuis
7 juni 2012 14:47:22 Lex Slaghuis
7 juni 2012 14:46:57 Lex Slaghuis
5 juni 2012 17:29:54 Nikki Timmermans
5 juni 2012 17:29:35 Nikki Timmermans