Affichecollectie Poppodium Doornroosje Nijmegen

Revision for “Affichecollectie Poppodium Doornroosje Nijmegen” created on 12 maart 2018 09:12:45

Titel
Affichecollectie Poppodium Doornroosje Nijmegen
Inhoud
<span lang="NL">Historische posters van het Nijmeegse poppodium Doornroosje staan online klaar om digitaal (her)gebruikt te worden. De posters zijn afkomstig uit het Regionaal Archief Nijmegen, die de bijzondere collectie in beheer heeft. </span> <span lang="NL">Het Nijmeegs Ontwerp Platform, poppodium Doornroosje en het Regionaal Archief Nijmegen nodigen iedereen - ontwerpers, kunstenaars en alle andere creatievelingen – uit om de gedigitaliseerde historische posters van Doornroosje te remixen tot een nieuw creatief werk. De vorm is vrij. Van collage tot animatie of kledingontwerp: alles mag, zolang de nieuwe creatie maar (digitaal) tentoonstelbaar is. Inzenden is mogelijk tot en met 21 november 2013. Voor de meest originele inzendingen liggen mooie prijzen klaar. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.nijmeegsontwerpplatform.nl/">www.nijmeegsontwerpplatform.nl</a>. Uiteraard blijven de scans ook na afloop van de competitie beschikbaar voor (her)gebruik.</span> <strong><span lang="NL">Beschrijvingen</span></strong><span lang="NL"> De beschrijvingen van de foto’s zijn beschikbaar in een csv-bestand. Het csv-bestand is te downloaden op: <a href="http://www.nijmegen.nl/opendata">www.nijmegen.nl/opendata</a></span> <span lang="NL">De volgende beschrijvingsvelden zijn beschikbaar.</span> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Beschrijvingsvelden RAN</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">voorbeeld</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Documentnummer</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">AF1000.1000</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Auteur</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">Doornroosje</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Beschrijving</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">Hot Peaches, de Gay theatre group, speelt in Doornroosje op 19 september.</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Collectie</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">Affichecollectie Doornroosje </span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Beginjaar</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">1970</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Eindjaar</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">1990</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Type</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">affiche </span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Gemeente</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">Nijmegen</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">Instelling</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">Regionaal Archief Nijmegen</span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">URL afbeelding</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL"><a href="http://www.nijmegen.nl/opendata/archief/AF1000.1000.JPG">http://www.nijmegen.nl/opendata/archief/AF1000.1000.JPG</a></span></td> </tr> <tr> <td valign="bottom" width="128"><span lang="NL">URL detailpagina</span></td> <td valign="bottom" width="327"><span lang="NL">http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2010305578</span></td> </tr> </tbody> </table> <strong><span lang="NL">Scans affiches</span></strong> <span lang="NL"> De scans van de affiches zijn te vinden op de volgende locatie: www.nijmegen.nl/opendata/archief/bestandsnaam . De bestandsnaaam is gelijk aan het documentnummer van de scan en de rechtstreekse link is opgenomen bij de beschrijvingen. </span> De scans zijn eveneens toegankelijk via <a href="http://www.flickr.com/regionaalarchiefnijmegen">www.flickr.com/regionaalarchiefnijmegen</a> en de <a href="https://secure.flickr.com/services/api/">Flickr API</a>. De Flickr API is erg uitgebreid. Lees voordat je de API gebruikt eerst goed de gebruikersvoorwaarden (zie ook hieronder). De affiches zijn ook te raadplegen in de <a href="http://studiezaal.nijmegen.nl">Digitale Studiezaal</a> van het Regionaal Archief Nijmegen. In de beschrijvingen is een deeplink opgenomen naar de pagina waarop de foto in een viewer te zien is. Op deze pagina kan ook op het affiche gereageerd worden en deze kan hier besteld worden. <strong>Licentie en bronvermelding</strong> <span lang="NL"> De metadata zijn vrij beschikbaar onder <a href="http://creativecommons.nl/publiek-domein/#commons">CC0</a>. Dit verplicht niet tot het gebruik van bronvermeldingen maar dit waarderen we uiteraard wel.</span> <span lang="NL">De scans van de affiches worden beschikbaar gesteld onder een <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/">Creative Commons BY-SA NL 3.0 licentie</a>. Naamsvermelding graag als volgt: </span> <span lang="NL">Collectienaam, documentnummer, Regionaal Archief Nijmegen</span> <span lang="NL">Bijvoorbeeld: Affichecollectie Doornroosje Nijmegen, AF1000.1000, Regionaal Archief Nijmegen</span> <span lang="NL">Als bronvermelding kan bij de poster ook de deeplink naar de detailpagina in de Digitale Studiezaal volstaan.</span> <span lang="NL">Het Regionaal Archief Nijmegen heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden te achterhalen en toestemming voor online publicatie en (her)gebruik te verkrijgen. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit onderbouwd te laten weten aan het Regionaal Archief Nijmegen. Zie voor meer informatie en contactgegevens de website van het archief: <a href="http://www.nijmegen.nl/archief">www.nijmegen.nl/archief</a></span> <strong><span lang="NL">Informatie over de Flickr API</span></strong> <span lang="NL">Let op: de Flickr API is alleen beschikbaar voor niet-commercieel gebruik. Tevens vermeldt de terms of use expliciet hoeveel foto’s je tegelijkertijd mag weergeven en hoe je om moet gaan met het vermelden van het feit dat je deze specifieke API gebruikt. Klik <a href="http://www.flickr.com/services/api/">hier</a> voor de terms use van de Flickr API.</span> <span lang="NL">Met de Flickr API kan je bijvoorbeeld in één keer de hele set foto’s downloaden. Met een set ID (dit ziet er b.v. uit als: 72157629480797400) en via <a href="https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photosets.getPhotos.html">https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photosets.getPhotos.html</a> kan je een lijst krijgen met alle urls van foto’s in een set. Hier kan je deze functionaliteit uitproberen: <a href="https://secure.flickr.com/services/api/explore/flickr.photosets.getPhotos">https://secure.flickr.com/services/api/explore/flickr.photosets.getPhotos</a>.</span> <span lang="NL">Per foto kan je commentaar ophalen door deze API-call te gebruiken: <a href="https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photos.comments.getList.html">https://secure.flickr.com/services/api/flickr.photos.comments.getList.html</a>.</span> <span lang="NL">Als je vragen hebt over deze dataset, neem dan contact op met Henk Trapman via <a href="https://twitter.com/#!/wouterdaemen">Twitter</a> of email (hetarchief@nijmegen.nl) of 06-25743295.</span>
Samenvatting


OldNewDate CreatedAuthorActions
12 maart 2018 09:12:45 Lex Slaghuis
2 juni 2014 10:50:04 Nikki Timmermans
30 september 2013 10:37:38 Nikki Timmermans
30 september 2013 10:34:50 Nikki Timmermans
30 september 2013 09:59:37 Nikki Timmermans
30 september 2013 09:58:28 Nikki Timmermans