Over

Wat is Open Cultuur Data?

1. Open Cultuur Data omvat digitale representaties van collectiestukken en of kennis en informatie van culturele instellingen en initiatieven over hun collecties, activiteiten en organisatie

2. Het is iedereen toegestaan om Open Cultuur Data te raadplegen, verspreiden en hergebruiken (middels een open licentie of het vrijgeven van het materiaal in het Publiek Domein)

3. Open Cultuur Data is beschikbaar in een digitaal (standaard)formaat dat hergebruik mogelijk maakt

4. De structuur en mogelijke toepassingen van Open Cultuur Data gedocumenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een ‚datablog’ (zie hier enkele voorbeelden)

5. De aanbieder van Open Cultuur Data is bereid om vragen van geïnteresseerden over de data te beantwoorden en respecteert de moeite die de open data gemeenschap investeert in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen

Waarom Open Cultuur Data?

Open Cultuur Data omvat digitale representaties van collectiestukken en of kennis en informatie van culturele instellingen en initiatieven over hun collecties, activiteiten en organisatie. Het is iedereen toegestaan om Open Cultuur Data te raadplegen, verspreiden en hergebruiken.

Aanleiding
Steeds meer culturele instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken deze informatie digitaal beschikbaar. Hierdoor ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden – voor de instellingen zelf, maar ook voor derden – om met deze informatie nieuwe toepassingen en websites te maken, waardoor we op nieuwe manieren kunnen participeren in kunst en cultuur. De data is echter vaak slecht toegankelijk. Eindgebruikers kunnen of mogen de data beperkt (her-­)gebruiken en de data is technisch slecht benaderbaar.

Doelstellingen
Open Cultuur Data wil de culturele sector ondersteunen in het vrijgeven van culturele data door:

  • het stimuleren van het beschikbaar maken van meer open cultuur data
  • het verzamelen en ontsluiten van open cultuur data middels een open digitale infrastructuur
  • het verzamelen en delen van kennis over en ervaring met open cultuur data
  • het stimuleren van nieuwe toepassingen op basis van open cultuur data

Open Cultuur Data wil dit bereiken door de volgende activiteiten:

  • workshops, presentaties en publicaties over open cultuur data
  • culturele instellingen begeleiden bij het open maken van datasets
  • masterclass open data voor culturele instellingen
  • een open cultuur-­wedstrijd met open cultuur-­prijzen

Hiermee wil Open Cultuur Data de culturele sector sterk verankeren in de internationale open data-­beweging.

Behaalde resultaten

Betrokken partijen
Open Cultuur Data is een gezamenlijk initiatief van Kennisland, Open State Foundation en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het initiatief ontving in het verleden financiële ondersteuning van Beelden voor de Toekomst en Creative Commons Nederland. Het Open Cultuur Data Challengers programma wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Read an English version of this page via www.opencultuurdata.nl/about.